ansøgning til dansk statsborgerskab, Krav til nye statsborgere

Hvis du mener, du lever op til kravene om dansk statsborgerskab og alligevel får afslag på din ansøgning, kan du klage til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Det samme gælder, hvis du af andre grunde ønsker at klage over behandlingen af din ansøgning. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (nyt vindue)

ansøgning til dansk statsborgerskab, Statsborgerskab

Ved ansøgning om bevis for eller bevarelse af dansk statsborgerskab betales et gebyr på DKK 1200,00 til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Gebyret skal ligeledes betales, når ansøgningen indgives til en dansk repræsentation i udlandet. Gebyret

Der kan du bl.a. læse om automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab, bortfald af dansk statsborgerskab, ansøgning om bevis for dansk statsborgerskab og ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab. På denne side har vi begrænset os til de regelsæt, vi oftest får spørgsmål om: Dobbelt statsborgerskab; 22-års reglen

Bevarelse af dansk statsborgerskab Ændring vedrørende tidspunkt for indgivelse af ansøgning En dansker, der er født i udlandet, og aldrig har boet i Danmark og heller ikke har opholdt sig her under forhold, der tyder på samhørighed med Danmark, taber sit danske statsborgerskab ved det fyldte 22. år.

Her kan du læse om reglerne for dansk statsborgerskab. Dansk statsborgerskab. For information om regler for dansk statsborgerskab se her. Frafald af dansk statsborgerskab. 22 års-reglen. Hovedreglen er, at “Danske statsborgere, der er født i udlandet og aldrig har boet i Danmark, taber deres danske indfødsret ved det fyldte 22. år”.

Dansk statsborgerskab På Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside kan du læse om reglerne for dansk statsborgerskab ( også kaldt indfødsret).. Bevarelse af/bevis for dansk statsborgerskab Generelt gælder, at personer, der er født af danske forældre i udlandet og aldrig har boet i Danmark eller har opholdt sig i Danmark under forhold, der tyder på samhørighed med landet

Ved ansøgning om bevis for eller bevarelse af dansk statsborgerskab betales et gebyr på 1200 kr. Gebyret skal ligeledes betales, når ansøgningen indgives til en dansk repræsentation i udlandet. Gebyret betales ikke tilbage, uanset om ansøgningen imødekommes.

Det koster 3.800 kr. (2019) at søge om dansk statsborgerskab. Gebyret betales direkte til den myndighed, hvor man indgiver ansøgningen. Hvis du tidligere har ansøgt om dansk statsborgerskab, kan du søge om at få din sag genoptaget, således at du ikke skal starte forfra med at søge.

Advokatudgifter til ansøgning om dansk statsborgerskab. Det koster fra 11.500 kr. inklusiv moms at få vores advokathjælp. Vi vurderer din sag, inden vi går i gang, så du har en idé om udfaldet. Du skal betale et depositum på 5.000 kr., inden vi går i gang med din sag. Dette bliver trukket fra slutprisen.

ansøgning til dansk statsborgerskab, Dansk statsborgerskab

Advokatudgifter til ansøgning om dansk statsborgerskab. Det koster fra 11.500 kr. inklusiv moms at få vores advokathjælp. Vi vurderer din sag, inden vi går i gang, så du har en idé om udfaldet. Du skal betale et depositum på 5.000 kr., inden vi går i gang med din sag. Dette bliver trukket fra slutprisen.

Ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab kan indgives direkte til Udlændinge- og integrationsministeriet eller til den nærmeste danske repræsentation (ambassade eller konsulat). Ved indlevering af ansøgning til en dansk repræsentation betales et gebyr på DKK 200. Se venligst gebyrlisten her. Tidsbestilling er obligatorisk.

Ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab bør indgives mellem det fyldte 20. og 21. år henset til sagsbehandlingstiden i Justitsministeriets Indfødsretskontor. Der henvises i øvrigt til Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside. Dobbelt statsborgerskab

OBS: Skulle de australske immigrationsmyndigheder ikke være i stand til at finde den oprindelige ansøgning, skal deres svar på anmodningen om en kopi vedlægges ansøgningen om bevis for dansk statsborgerskab, så Indfødsretskontoret kan se, at det ikke har været muligt for de australske myndigheder at finde den oprindelige ansøgning.

En ansøgning indgivet før det fyldte 21. år anses for at være en ansøgning om bevis for dansk statsborgerskab, idet bevarelsesvurderingen foretages så tæt på det 22. år som muligt. Ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab indgives på et særligt ansøgningsskema som kan sendes direkte til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Ansøgning med tro og love-erklæring Ansøgning om dansk statsborgerskab og samtykke til indhentning af oplysninger skal underskrives af barnet, der ønsker at blive dansk statsborger, hvis barnet er over 12 år, og kan underskrives af yngre børn.

Regeringen vil skærpe det gældende selvforsørgelseskrav ved ansøgning om dansk statsborgerskab ved naturalisation. Regeringen lægger således i sit udspil til en ny indfødsretsaftale op til, at en ansøger ikke må have modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven de seneste 2 år forud for fremsættelse af et lovforslag om indfødsrets meddelelse.

Vedrørende ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret, anbefales, at indgive ansøgningen så snart ansøger er fyldt 21 år og senest inden det fyldte 22. år henset til sagsbehandlingstiden i Indfødsretskontoret, som i øjeblikket kan være på op til 10-12 måneder.