arwos tømning, Måleraflæsning

Der er lukket for indberetning. Indsend det udfyldte aflæsningskort til eventuel rettelse af din afregning. Klik her for at gå til vores hjemmeside

arwos tømning, udbud.dk

Danmark-Aabenraa: Tømning af sivebrønde eller septiktanke 2013/S 148-257711 Kort beskrivelse Tømning af sivebrønde eller septiktanke. Kontrol og tømning af bundfældningstanke beliggende i Arwos’ forsyningsområde (Aabenraa Kommune). Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse (tidligere format) Udbudsdetaljer Direktiv 2004/18/EF

Opgavebeskrivelse: Arwos Affald A/S står overfor udskiftning af 1 stk. lastbil med kroghejs. Lastbilen skal primært anvendes til tømning af containere fra Arwos Genbrugspladser og kørsel af forbrændingsegnet affald til kraftvarmeværk.

Kontrol og tømning af bundfældningstanke for Arwos Spildevand A/S. Tømningsordningen omfatter ca. 3 000 bundfældningstanke som skal kontroleres og tømmes. De nærmere krav og vilkår er beskrevet i udbudsmaterialet, som kan revireres ved henvendelse på e-mail: [email protected]

Tømning af septiktank, der ikke ledes til offentlig kloak Tømning af septiktank 585,00 585,00 585,00 585,00 585,00 * Tillæg pr. m³ ved tankstørrelser over 3 m³ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 * Ekstra tømning 877,50 877, , , ,00 * Ekstra bidrag for manglende tømning på grund af tilgængeligheds forhold 877,50 877, , , ,00 * Aflevering af slam på renseanlæg pr. m³ 125,00 125,00

Alle Arwos’ genbrugspladser og genbrugsbutikker holder lukket fra torsdag den 12. marts 2020 og foreløbigt frem til den 29. marts 2020. Begge dage inklusiv. Tømning af genbrugsbeholderen indstilles fra og med den 16. marts. Kundeservice er lukke for fysisk adgang. Ring istedet tlf. 76 93 00 00.

PDF-fil

kontakte Arwos Kundeservice . Fakta: Om Arwos • Arwos er forsyningsselskab for borgere i Aabenraa Kommune . • Arwos varetager al spildevand, 40 % af drikkevandet, al privat tømning af skraldespande samt ejerskab og drift af de syv genbrugspladser i kommunen . • Siden årsskiftet har Arwos vareta-get a conto-betaling, afregning af

Tømning i 2016. Hvis du i dag er vant til, at vi tømmer skraldespand eller genbrugsbeholder i ulige uger, så betyder ændringen, at vi fremover tømmer beholderen i lige uger – og omvendt. Allerede nu kan du trække en korrekt tømningskalender på www.arwos.dk

PDF-fil

Arwos, som varetager ordningen. Metoden blev valgt, fordi der i området var et sorteringsanlæg for netop disse fraktioner, nemlig Dansk Affald i Vojens. tømning og renhold af kuberne, dels at restaffaldsmængden faldt 13 % ved indførelse af genbrugsbeholderen.

arwos tømning, Aabenraas borgere er glade for sortering i hårde og …

PDF-fil

Arwos, som varetager ordningen. Metoden blev valgt, fordi der i området var et sorteringsanlæg for netop disse fraktioner, nemlig Dansk Affald i Vojens. tømning og renhold af kuberne, dels at restaffaldsmængden faldt 13 % ved indførelse af genbrugsbeholderen.

arwos.dk Fra mandag den 30. marts genoptager Arwos tømning af genbrugsbeholdere i Aabenraa Kommune. Læs hele pressemeddelelsen her . Løsning på vej, men: Borgerne må selv opbevare deres haveaffald . Ingen må være i tvivl om, at vi allerhelst vil passe vores arbejde.

PDF-fil

Ordinær tømning én gang årligt 450,92 kr. 563,65 kr. Særbidrag for 2. årlige tømning 450,92 kr. 563,65 kr. Tillægspris ved forgæves kørsel 255,71 kr. 319,63 kr. Tillægspris pr. påbegyndt m³ ud over 2,5 m³ 81,83 kr. 102,29 kr. Samletanke Ekskl. moms Inkl. mons

Men det kan vi kun, hvis ugerne for tømning forskydes, fortæller affaldschef Stinne Stokkebo i en pressemeddelelse. 2015 slutter nemlig med en ulige uge – uge 53 – men 2016 starter med en ulige uge – uge 1. For at beholde en 14 dages tømningsrytme ved årsskiftet, bytter Arwos derfor om på

Se John Arwos’ profil på LinkedIn – verdens største faglige netværk. John har 1 job på sin profil. Se hele profilen på LinkedIn, og få indblik i Johns netværk og job hos tilsvarende

Stilling: Genbrugs vejleder og Deponi

Vi klarer hele opgaven omkring slamsugning ved tømning samt rengøring af rør og tanke, samt bortskaffelse af affaldet. Skulle der være problemer i rørsystemerne, gør vi kunden opmærksom på dette og tilbyder en tv-inspektion. Kontakt os på 20715275 eller på [email protected]

Aflæs målere. Se forbrug og regninger. Hvor finder jeg kundenummer og adgangskode? Du kan se dit kundenummer og din adgangskode på dit aflæsningskort.

Du kan finde kundenummer og password på din oversigt fra Betalingsservice og på din årsopgørelse