branchekoder, Branchekoder

Branchekoder Egenkontrol med kreaturslagterier og oksekødsopskæringsvirksomheder, kontrol af restkoncentrationer, forsegling af transportvogne og containere

branchekoder, Nøgletal på Ikke

Ikke-finansielle holdingselskaber. Branchen omfatter selskaber, hvis hovedaktivitet er at eje kontrollerende andele i andre ikke-finansielle selskaber (dvs. selskaber med branchekoder, der ikke starter med 64, 65 eller 66).

Nøgleordet er de branchekoder, som alle danske virksomheder bliver tildelt fra Danmarks Statistik. Branchekoderne er bestemmende for, hvor meget virksomheden skal betale i bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring eller AES, og der er god mening i at kigge virksomhedens kode

Søg i CVR, Det Centrale Virksomhedsregister. Find oplysninger om alle danske virksomheder, hent dokumenter og regnskaber.

PDF-fil

Der er databrud i 1993, 2003 og 2008 som følge af ændring af branchekoder. Nedenfor beskrives disse ændringer med referencer til mere detaljerede dokumenter og omregningsnøgler. Referencer Tabel over links til detaljeret dokumentation for hver version af DBxx. DB07 DB03 DB93 Søg i

Der er udarbejdet to branchekoder.

PDF-fil

Side 7/120 1. INDLEDNING 1.1 Egenkontrolsystemet Den egenkontrol som virksomhederne skal gennemføre har til formål at sikre, at føde-varevirksomheder er i stand til at dokumentere, at de overholder gældende fødevare-

at

Branche-, arbejdsgiver- og markedsføringsorganisation for slagterbutikker, ostebutikker, private slagterier og kødforædlende virksomheder

branchekoder, Slå op i CVR

Med CVRTjek appen kan du slå virksomheder op ved at skrive navnet eller cvr-nummeret på virksomheden. Det er super let og hurtigt at lave et opslag på din iPhone.

Hvis du står med disse branchekoder, f.x. virksomhedsrådgivning – Branchekode: 702200: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse – så er det da totalt afgørende, og du skal svare ja, eller nej til spørgsmålet om du skal registreres efter Lov om hvidvask. Vi kan hjælpe dig.

Branchekoder Danmarks Statistikbank Værktøj til at dykke dybere ned i Danmarks Statistiks mange data om det danske samfund, udenrigshandel og branchestatistik.

Branchekode med retningslinjer for vinproduktion i Danmark. Udarbejdet af arbejdsgruppen: Lars Hagerman/Niels Frees/Sven Moesgaard/Jean Becker/Søren Hartvig Jensen fra DANSKE VINGAARDE Interesseorganisation

Søg inden for resultaterne: Tekster: Overskrifter og indhold i tabeller (normal søgning) Tabelreference: Tabellens specifikke betegnelse (fx FOLK1)

branchekoder inden for branchekategorierne restauranter, bagerier og butiksslagtere. Kenneth Christensen IT-udvikling & Partner Kenneth har arbejdet med softwareudvikling i mere end 21 år, heraf 17 år i bl.a. tele-, finans- og konsulentbranchen, hvor han har udviklet software til

Oplysninger om mere end 1 million personer og deres ledelsesposter i over 1.5 million danske virksomheder gennem de sidste 40 år.

Branchekoder oversigt excel. Dansk Branchekode er en statistisk klassifikation af økonomiske aktiviteter og dens væsentligste funktion er at danne grundlag for branchekodning, af virksomheder efter disses hovedaktivitet, og for de branchefordelte statistikker 1 6-cifrede branchekoder mindre detaljeret end DB03, der indeholder 825 6cifrede branchekoder.