bruttolønsordning, CBS

PDF-fil

BRUTTOLØNSORDNING Fordelen ved bruttolønsordninger er, at de er udgiftsneutrale for arbejdsgiveren, fordi værdien af godet, som firmaet betaler, bliver modsvaret af en nedgang i bruttolønnen (dvs. løn før skattetræk) hos medarbejderen. Samtidig kommer medarbejderen til at betale mindre i skat, og det er derfor, ordningen er så populær.

bruttolønsordning, Bruttolønsordning og mulitimedieskat

En bruttolønsordning er en aftale mellem en medarbejder og arbejdsgiver om en lønomlægning eller -nedgang, hvor medarbejderen i stedet får et eller flere goder. På den måde bliver f.eks. fri telefon, fibernet, uddannelse, firmabil eller andet en del af medarbejderens løn.

Uddannelse som bruttolønsordning er en meget populær ordning. Innowells sundheds- og wellness-uddannelser og kurser som bruttolønsordning er en ordning hvor private kan opnå hurtige uddannelser og kurser til ca. den halve pris. Undersøg om bruttolønsordningen er en mulighed for dig. Ønsker du, at påbegynde en betalingsuddannelse til fx:

Med en bruttolønsordning får du en meget attraktiv mulighed for at selvfinansiere helt eller delvist din executive uddannelse. Her aftaler du med din arbejdsplads at få en del af din løn i form af et gode. Bruttolønsordningen svarer til, at din egenbetaling foregår som et fradrag i din personlige indkomst.

Bruttolønsordning har store fordele. Det kan dog være en endnu større fordel i stedet at udarbejde en bruttolønsordning med sine medarbejdere. ”Især hvis der er tale om meget dyre personalegoder som fx en hel uddannelse til flere hundredetusinde kroner, har man som virksomhed måske ikke ressourcer til at tilbyde det oven i bruttolønnen.

Bruttolønsordninger. I Folkeskolen nummer 21 kritiserer Mikkel Ilve, at DLF arbejder mod bruttolønsordninger. Det er kun delvis rigtigt. Først og fremmest skal det slås fast, at arbejdsredskaber skal finansieres af arbejdsgiveren.

Via en såkaldt bruttolønsordning kan din arbejdsgiver betale kurset eller uddannelsen mod at modregne dette i din bruttoløn. Det koster dermed ikke din arbejdsgiver penge, og du betaler selv, men med dine lønkroner før skat, hvilket oftest kan spare dig for det halve. Læs

Som medarbejder har du mulighed for at bestille medarbejderprodukter, hvis din arbejdsgiver har indgået en aftale med TDC om en bruttolønsordning. Det er muligt at bestille medarbejderbredbånd, medarbejdermobil og/eller medarbejdertelefoni.

Bruttolønsordning – Regler for personalegoder som en naturlig del af den samlede lønpakke. En arbejdsgiver kan aftale en lønnedgang mod at stille skattefrie personalegoder til rådighed for

bruttolønsordning, Danmarks bedste bruttolønsordning

Bedste bruttolønsordning. Forkæl virksomhedens ansatte med store besparelser på telefon- og IT produkter. Nyhed! Elitecom indgår strategisk alliance. Elitecom er glade for endelig at kunne offentliggøre en netop indgået strategisk alliance med virksomheden Tellos, som udbyder HR platformen Tellos-HR.

PDF-fil

Bruttolønsordning i forhold til uddannelse: •! Det er tilstrækkeligt, at uddannelsen eller kurset har en vis erhvervsrelevans for modtageren. •! Det er ikke en betingelse, at uddannelsen eller kurset har relevans for arbejdet hos arbejdsgiveren. Aftalen om bruttolønsordningen

Hvad er en bruttolønsordning? 18.12.04 Abonner Mange moderne arbejdspladser – heriblandt en del af dem, der figurerer på den årlige Great Place To Work-liste – går nye veje for at gøre sig attraktive som arbejdsgivere og hjælpe medarbejderne med at finde en sundere balance mellem arbejde og fritid.

Bruttolønsordning. Har din arbejdsgiver ikke mulighed for at finansiere din MBA, kan en løsning være en bruttolønsordning. Du kan enten finansiere hele din MBA over bruttolønnen, eller lave en aftale med din arbejdsgiver om, at de finansierer 50% af din MBA og at du selv betaler 50% af din MBA over en bruttolønsordning.

Bruttolønsordning. Udnyt bruttolønsordninger inden nytår. Onsdag d. 01. december 2010, kl. 07.00. Del denne artikel. Del denne artikel. Opdateret onsdag d. 01. december 2010, kl. 07.00 Hvis din arbejdsgiver stiller en bruttolønstrækordning til rådighed, så kan det være en fordel at udnytte den.

PDF-fil

(bruttolønsordning) Medarbejderen og arbejdsgiveren kan indgå en frivillig aftale om kontantlønnedgang (bruttoløns-ordning). Ved en bruttolønsordning går den ansatte ned i bruttoløn mod til gengæld at modtage perso-nalegoder. Lønnedgangen medfører, at arbejdsgi-veren kan tilbyde personalegoder uden yderligere omkostninger.

Bruttolønsordning Som medarbejder i Bankdata vil du blive tilbudt Bankdatas bruttolønsordning. Ordningen udbydes hvert år i februar måned, og her har du mulighed for at vælge eksempelvis:

Bruttolønsordning. Kurser kan betales via en bruttolønsordning sammen med din arbejdsgiver. Bruttolønsordninger er en udgiftsneutrale løsning for arbejdsgiveren, fordi værdien af godet, som firmaet betaler, bliver modsvaret af en nedgang i bruttolønnen.