dansk konge erik, Erik 1. Ejegod

Erik 1. Ejegod, ca. 1056-10.7.1103, konge af Danmark fra 1095, søn af Svend 2. Estridsen. Erik var gift med Bodil og fik med hende sønnen Knud Lavard og med andre kvinder sønnerne Harald Kesja og Erik 2. Emune. Som medlem af sin bror Knud 4. den Helliges hird deltog Erik i 1086 i de kampe, der kostede Knud livet; Erik undslap og tilbragte derefter tiden under Oluf 1.

dansk konge erik, Aktstykker vedrørende Erik af Pommerns Afsættelse som …

PDF-fil

Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie har den 23. Febr. 1896 besluttet at udgive Aktstykker ved­ rørende Erik af Pommerns Afsættelse som Konge af Dan­ mark ved Arkivassistent Dr. phil. Anna Hude under Tilsyn af Arkivassistent Dr. phil. William Christensen og

Kæmpede på Erik 2. Emunes side, da denne tabte magten og blev slået ihjel, og han blev konge, fordi han var den ældste mand i kongeslægten. Han måtte også selv kæmpe hårdt, idet Oluf, den eneste af Harald Kesjas sønner, som Erik 2. Emune ikke havde fået dræbt, forsøgte at erobre tronen.

Dansk konge 1396-1439 Norsk konge 1389-1442 Svensk konge 1396-1439 Hertug af Pommern 1449-1459 Erik af Pommern havde et skønt legeme, rødgult hår, rødmosset ansigt og en lang, smal hals. Alene, uden hjælp og uden at berøre stigbøjlerne sprang han til hest, og han drog alle kvinder, især kejserinden, til sig med elskovs længsel.

Konge, GORM Den Gamle af Danmark, født Ca. 908, døde Ca. 958 – Aner til Erik Brindt Jensen. Omhandler familien, der især var bosiddende i Nordjylland.

Konge af Danmark fra 1448, af Norge fra 1449 og af Sverige 1457-1464. Han var søn af Didrik af Oldenburg (den lykkelige) og Hedvig af Holsten og blev i 1449 gift med Dorothea af Oldenburg med hvem han fik fem børn, bl.a. Hans (dansk konge 1482-1513) og Frederik 1. (dansk konge 1523-1533). Christian tilhørte en grevelig slægt, som fra slutningen af 1000-tallet havde haft hjemme i egnen vest

Erik Ejegod, død 1103, konge 1095 – 1103, søn af kong Svend II Estridsøn. 1064, død 1134, valgt til konge efter kong Erik Ejegods død 1103. REQUEST TO REMOVE Erik Klipping –

Bedste svar til Dansk Konge krydsord har -kvante- bogstaver. Krydsord Hjælp, OrdBog

Hemming var dansk konge 810-812. Han var brorsøn af Godfred, som han efterfulgte, og bror til Hakon og Angantyr, samt fætter eller bror til Sigfred.

dansk konge erik, Ruder Konge – Travsportshistorie.dk

Ruder Konge gik måske allerbedst, når den havde været hjemme på “ferie” hos sin ejer.-Når Ruder Konge kunne holde så længe til strabadserne, er det blandt andet fordi han opholder sig en del hjemme på gården, fortalte Kofod til travmedierne, da hestens karriere var slut.-Han blev let banetræt, og når vi i transportvognen nærmede os gården, vrinskede han glad.

Boest Konge P: Fødselsdato: 05-04-2014: Far navn: Risvang Gustav P: Mors Navn: Boest Fylla P: Morfar navn: Tastevin: Erik Møller . Krybily limousine. Kirkehøj limousine. Lars juellund. Chalotte og Rene Laursen. Gl. Dansk Limousine Forening – Agro Food Park 15 – 8200 Århus N – 87 40 52 99 –

Erik Plovpenning var søn af Valdemar Sejr og blev konge efter hans død i 1241. Hans lillebror Abel var hertug af Sønderjylland, og der opstod hurtigt strid om kronen mellem de to brødre. Fra 1246 var der tale om regulær krig, hvorunder flere byer, bl.a. Aabenraa og Haderslev blev afbrændt. På grund af krigen udskrev Erik Plovpenning i 1249 en ekstraordinær skat på plove, hvoraf han

Abel (ca. 1218-52): dansk konge 1250-52; søn af Valdemar 2., 1232 hertug af Slesvig . og Berengaria. Hertug i Slesvig 1232; Abel mistænktes for at have foranlediget drabet på broderen Erik IV Plovpenning; efterfulgte Erik som konge.

Kongerækken, forstået som den danske kongerække, er en liste over Danmarks regenter gennem tiderne.. Egentlig burde kongerækken nok begynde engang i det 7. eller 8. århundrede, men da navnene på alle Danmarks konger gennem tiden ikke kendes med sikkerhed, kan en ubetinget korrekt kongerække ikke uden videre opstilles.Dette har ført til, at man gennem årene har set adskillige

Magnus 1. den Gode (1024-47), konge af Norge 1035-47 og tillige af Danmark 1042-47. Som søn. af Olav 2. den Hellige blev Magnus kåret til norsk konge efter Knud 2. den Stores død. Omkring. 1040 påbegyndte han en erobring af Danmark, og efter Knud 3. Hardeknuds død blev han. anerkendt som dansk konge.

Dansk Kulturarv indeholder 67807 materialer om Erik af Pommern (1382-1459) Konge af Danmark.

Gamle Danske Sange: Kongernes konge. Ophavsret Adolph Recke E. Horneman Melodi Sangen hed oprindeligt “Bøn for Danmark”. Den blev sunget første gang ved en koncert i Tivoli 16. september 1848. I marts havde slesvig-holstenerne krævet Slesvigs optagelse i det tyske forbund. Kravet blev afvist og danske soldater blev sendt til Slesvig.