dansk stalking center, Stalking kan bekæmpes med terapi og rådgivning

Af Trine Hauberg 24. marts 2017 I 2010 stiftede psykoterapeut MPF Lise Linn Larsen Dansk Stalking Center. Hun syntes, der manglede et specialiseret behandlingstilbud til stalkingofre og deres pårørende. I dag arbejder Dansk Stalking Center både på at skabe oplysning om stalking i den brede befolkning og blandt fagpersoner, så det kan forebygges

dansk stalking center, Dansk Stalking Center

Dansk Stalking Center – Duration: 90 seconds. 3,316 views; 6 years ago; This item has been hidden. Language: English Location: United States Restricted Mode: Off History Help

Dansk Stalking Center is on sociale rettigheder. Join sociale rettigheder to view Dansk Stalking Center’s profile

Proff.dk giver dig firmainformation om Dansk Stalking Center. Find vejbeskrivelse, kontaktinfo, regnskabstal, ledelse, bestyrelse og ejere.

2 Dansk Stalking Center 2015 Ansvarhavende Redaktør: Lise Linn Larsen Tekster: Dansk Stalking Center Fotografi: Steen Gyldendal Dansk Stalking Center er en del af Dansk Anti-Stalking Forening Denne folder er produceret af Dansk Stalking Center. Materialet er støttet økonomisk af Rådet for Offerfonden. Materialets udførelse, indhold og resultater er alene forfatternes ansvar.

Stalking skal have øget politisk fokus. Ved uddelingen af satspuljemidlerne torsdag blev det offentliggjort, at Dansk Stalking Center fremover får fast driftsbevilling. »Når vi behandler udøverne (stalkerne), kan vi få forebygget, at så mange mennesker bliver udsat for stalking,« siger ligestillingsministeren, som roser centerets resultater.

Læs mere om jobbet Frivillige til Dansk Stalking Center (over 27 år på sidste del af relevant uddannelse). hos Dansk Stalking Center i Frederiksberg. Altid spændende studiejobs hos Studiejob-Danmark. Se de aktuelle jobmuligheder i 2000 Frederiksberg. – ref.1601

Ved Dansk Stalking Center findes personale, som har særlig viden om, hvilke personlige konsekvenser stalking kan have for dig og din familie, dine børn, dine venner, din arbejdsplads med videre. Den Sociale Retshjælps Fond har ikke disse kompetencer, hvorfor vi altid vil sende dig videre, såfremt vi vurderer, at du kunne have gavn af at snakke med Dansk Stalking Center.

Ifølge Dansk Stalking Center har Danmark ikke en decideret stalkinglovgivning, og det er derfor ikke selvstændigt kriminaliseret. Den 1. marts 2012 trådte “Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning” i kraft. I loven indgår et regelsæt, som samler reglerne om tilhold, opholdsforbud og bortvisning, og deri defineres stalking.

dansk stalking center, Dansk Stalking Center

En savoir plus sur l’actualité professionnelle de Dansk Stalking Center. Inscrivez-vous sur LinkedIn gratuitement. Découvrez qui vous connaissez chez Dansk Stalking Center, utilisez votre réseau professionnel et faites-vous embaucher.

Dansk Stalking Center har fokus på at forebygge stalking og at bedre vilkårene for de udsatte, som centrets frivillige rådgivere, psykologer og socialrådgivere og jurist møder hver dag i den gratis rådgivning. Lise Linn Larsen fortsætter: ”I dag er der andre værktøjer, der kan bruges ressourcer på at udvikle og effektivisere.

Dansk Stalking Center, der har afdelinger i København og Aarhus, består af et interventions- og videnscenter der er normeret til i alt 12 medarbejdere. I interventionscentret, som denne stilling er en del af, tilbydes juridisk og psykosocial rådgivning samt psykologbehandling til stalkingudsatte mænd og kvinder samt deres børn.

Dansk Stalking Center søger to socialrådgivere med arbejdsplads i henholdvis København og Aarhus. Er du en ambitiøs og dynamisk socialrådgiver, der brænder

Psykolog, 30 timer ugentlig, søges til Dansk Stalking Center i København. Er du en robust psykolog, der brænder for terapi? Dansk Stalking Center søger en engageret psykolog, der brænder for målrettede terapeutiske forløb med kriseramte og traumatiserede stalkingudsatte og samtidig har interesse for behandling af stalkingudøvere, der ønsker at stoppe stalkingadfærden.

Ved Dansk Stalking Center findes personale, som har særlig viden om, hvilke personlige konsekvenser stalking kan have for dig og din familie, dine børn, dine venner, din arbejdsplads med videre. Den Sociale Retshjælps Fond har ikke disse kompetencer, hvorfor vi altid vil sende dig videre, såfremt vi vurderer, at du kunne have gavn af at snakke med Dansk Stalking Center.

Dansk Stalking Center . Selvhjælpsgruppe for stalkingudsatte. Gruppen er for både mænd og kvinder i alle aldre, der oplever – eller har oplevet – stalking. Selvhjælpsgruppen er et trygt fællesskab, hvor historier og tanker åbent kan deles, og hvor man lytter og lærer af hinanden.

Ifølge Dansk Stalking Center har Danmark ikke en decideret stalkinglovgivning, og det er derfor ikke selvstændigt kriminaliseret. Den 1. marts 2012 trådte “Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning” i kraft. I loven indgår et regelsæt, som samler reglerne om tilhold, opholdsforbud og bortvisning, og deri defineres stalking.