det danske arbejdsmarked, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet. Styrelsen skal fremme en effektiv arbejdsmarkedspolitik.

det danske arbejdsmarked, Migranter og indvandrere på det danske arbejdsmarked …

De mange migranter og indvandrere, der hvert år kommer til Danmark, skal integreres i det danske samfund og på det danske arbejdsmarked. Der kan være mange grunde til, at disse mennesker er kommet til vores land, men uanset årsagen er integration en vigtig forudsætning for, at migranterne og indvandrerne kan lære den danske kultur at []

Deltageren får styrket sin evne til at agere på det danske arbejdsmarked gennem en øget viden om det danske arbejdsmarked, herunder de formelle og uformelle regler, som finder anvendelse i dagligdagen på danske arbejdspladser.

Det danske arbejdsmarked fungerer bedre end det svenske Klumme af professor Peter Nedergaard (Institut for Statskundskab) i Kristeligt Dagblad den 2. oktober 2019. Det danske arbejdsmarked har færre usikre lavlønsjobs end det svenske. Årsagen er, at arbejdsgivere og lønmodtagere har været mere jævnbyrdige end i Sverige, hvilket har tvunget parterne til at støtte op om den danske model.

Det er en stor og krævende opgave, vi står over for, når vi skal bekæmpe social dumping i de mange afskygninger. Men vi skal passe godt på det danske arbejdsmarked. Passe på de sunde virksomheder, der har ordnede forhold og passe på udenlandske kolleger, som arbejder lovligt her.

Temamøde: Det danske arbejdsmarked. Hvor er der gode jobmuligheder? Hvordan søger man job? Og hvilke krav bliver der stillet til dig, når du er i job? Ofte er der uskrevne regler på arbejdspladsen, som er anderledes end dem, du kender til.

Det øger arbejdsstyrken, men skærper også på kort sigt konkurrencen om arbejdspladserne. Deleøkonomi giver borgere og virksomheder mange nye muligheder, men resulterer også i nye kontrakts-, samarbejds-og ansættelsesformer og kan udfordre eksisterende beskyttelse på det danske arbejdsmarked.

Vores Jobbarometer tager hvert ½ år temperaturen på det danske arbejdsmarked. Læs den nyeste udgave af Jobbarometret her og hold dig ajour på udviklingen.

PDF-fil

Det danske arbejdsmarked har hidtil håndteret udfordringerne forholdsvist godt: • Beskæftigelsen steg og ledigheden faldt (også for ufaglærte) op gennem 1990erne, hvor globaliseringen skred frem i særligt højt tempo målt på udvik-lingen i handel og udenlandske investeringer, jf. afsnit 2.1.

det danske arbejdsmarked, Situationen på det danske arbejdsmarked er ikke set i 10 …

Situationen på det danske arbejdsmarked er ikke set i 10 år Danmark har stor mangel på arbejdskraft, viser tal fra Styrelsen for Rekruttering og Arbejdsmarked (genrefoto). Foto: LISELOTTE SABROE Vis mere. For første gang i over ti år er der nu såkaldt “omfattende

Få Uskrevne regler på det danske arbejdsmarked af Mehmet Yüksekkaya som bog på dansk – 9788770551670 – Bøger rummer alle sider af livet. Læs Lyt Lev blandt millioner af bøger på Saxo.com.

Udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked er et emne, der fra tid til anden dukker op på den politiske agenda eller i mediernes søgelys. Derfor har DAK udarbejdet et notat, der igennem udvalgte nøgletal beskriver udenlandske statsborgere på det danske arbejdsmarked.

Og selvom nogle tiltag fra EU kan være til fordel for danske lønmodtagere, ser Socialdemokratiet helst, at EU blander sig uden om forholdene på det danske arbejdsmarked.

Få Velkommen på det danske arbejdsmarked af Tom Thinggaard Pedersen som bog på dansk – 9788799435661 – Bøger rummer alle sider af livet. Læs Lyt Lev blandt millioner af bøger på Saxo.com.

PDF-fil

Det danske arbejdsmarked baserer sig i høj grad på aftaler mellem ar-bejdsmarkedets parter frem for på lovgivning. Det er denne samling af aftalte regler suppleret med lovgivning, der danner grundlaget for flexi-curity-modellen. En sådan tilgang er mulig, fordi organisationsgraden er

Med henblik på at afbøde de negative økonomiske konsekvenser forbundet med COVID-19, har regeringen fremsat et hastelovforslag om udvidet ret til sygedagpenge for selvstændige og sygedagpengerefusion til arbejdsgiverne på grund af COVID-19. Der lægges i lovforslaget op til, at de nye regler skal være af midlertidig karakter og gælde frem til 1. januar 2021.

PDF-fil

Det danske arbejdsmarked. 2 FØR AVE / ABDSAKD Opgave 2 Forskelle og ligheder Sammenlign arbejdsmarkeder Hvilke forskelle og ligheder er der mellem arbejdsmarkedet i Danmark og i dit hjemland? 1. Udfyld skemaet selv (Skemaet fortsætter på næste side) 2. Sammenlign jeres skemaer i grupper Emne Danmark Dit hjemland