efterløn og ferie, Information til dig der er på efterløn

Se, hvordan du får udbetalt efterløn og hvilken betydning arbejde, pension, ferie og ophold i udlandet har, mens du er på efterløn.

efterløn og ferie, Regler for efterløn og alder

Efterlønsreformen fra 2011 bevirker, at efterlønsalderen gradvist sættes op. Det betyder, at efterlønsalderen varierer efter fødselsdato og -år. Betingelser for at kunne gå på efterløn. Du kan gå på efterløn fra både beskæftigelse, ledighed og delpension, hvis du opfylder følgende betingelser. Regler for efterløn:

Men har du stadig lyst og kræfter til at fortsætte og have noget at stå op til og møde kollegerne, så er efterlønsordningen indrettet, så du fx kan gå ned i tid og så få efterløn for de manglende timer. Vælger du ikke at bruge din efterløn – eller kun bruge den delvist –

Hvis du holder ferie i et ansættelsesforhold, kan du få omregnet din feriegodtgørelse fra dage til timer og få efterløn med fradrag for de beregnede timer. Der findes desuden en række øvrige regler for efterløn og arbejde, hvor indtægter fratrækkes i efterlønnen.

Hvis du er ledig og skal holde ferie, skal du melde ferien mindst 14 dage før feriestart på ”Min side” på jobnet.dk. Du skal være opmærksom på, at myndigheder er begyndt at lave stikprøvekontrol i lufthavne og ved grænseovergange i samarbejde med SKAT, hvor de kontrollerer, om ledige tager på ferie i udlandet på dagpenge uden at have meldt ferie.

Feriepenge og fradrag i efterlønnen Hvis du modtager feriepenge eller har ferie med løn fra et arbejde, vil der ske fradrag i din efterløn – også selvom du har optjent det, før du gik på efterløn, og også selvom du ikke holder ferien. Vi anbefaler derfor, at du holder ferien, hvis du har mulighed for det.

Hvis du ikke når at melde ferie senest 14 dage, før du holder ferie, kan du ringe til jobcenteret, men det er så op til dem at godkende, at du holder ferie. Hvis du ikke kontakter jobcenteret – og samtidig ikke får meldt ferie mindst 14 dage før din første feriedag – har du pligt til at deltage i møder og aktiviteter som dit jobcenter, AJKS eller din anden aktør indkalder dig til.

Pension og efterløn. Efterløn og pension indvirker på hinanden. Overordnet vil pensioner, der bliver udbetalt i efterlønsperioden, blive modregnet i et eller andet omfang. Reglerne er forskellige, alt efter hvor gammel du er, og hvornår du vælger at gå på efterløn.

Ferie optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses i Lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler og udbetales til dig, når du forlader arbejdsmarkedet. Fonden er placeret under Lønmodtagernes Dyrtidsfond og skal forvalte, administrere og sikre forrentning af dine penge.

efterløn og ferie, Ferie og Feriepenge

Her kan du finde information omkring udbetaling af feriepenge, når du er gået på efterløn eller pension, udbetaling af uhævede feriepenge og anmodning om ekstra ferie.

Har du feriedage og feriepenge til gode hos Feriekonto, vælger du selv, hvornår du vil have dem udbetalt inden for ferieåret 1. maj 2017 – 30. april 2018. Du kan enten få dem udbetalt, når du rent faktisk holder ferie. Eller du kan hæve dem uden at holde ferie. I begge tilfælde bliver beløbet trukket fra din efterløn.

Har du feriepenge i vente, bliver de automatisk trukket fra din efterløn, når du hæver dem. Også selv om du ikke rent faktisk holder ferie. Hvis du har optjent feriepenge i 2017, får du dem til rådighed fra 1. maj 2018 og frem til 30. april 2019.

Dermed får du ret til betalt ferie, når du er nyansat. Ferie fra den 1. september 2020. Loven ændrer principperne for, hvordan du optjener og afholder ferie, men du vil fortsat have ret til 25 feriedage i et ferieår. Du vil også fortsat få enten 12,5% i feriegodtgørelse eller holde ferie med løn.

Der skal også beregnes pension og feriepenge af overarbejde. Død. Hvis en funktionæransat dør under sin ansættelse, har arbejdsgiver pligt til at betale en “efterløn”. Efterløn ved død er et beløb der tilfalder funktionærens ægtefælle eller børn under 18 år, som arbejdsgiver skal betale.

Alt om ferie og fravær. Se regler for ferieafholdelse og fravær, særlige regler for offentligt ansatte eller find svar på dine spørgsmål om ferie og fravær. Efterløn

Ferie, ferie, ferie. Og masser af den. Men sådan har det ikke altid været. Lyt med og bliv klogere på, hvorfor vi har så lang sommerferie i Danmark. DF-ordfører: – Naturligt at se på modregning i efterløn igen

Perioden, hvori du optjener din ferie, vil fremover gå fra 1. september til 31. august året efter. Den periode, hvor man kan afholde sin ferie bliver forlænget, og ferie optjent mellem 1. september og 31. august skal fremover holdes senest 16 måneder efter, optjeningen er begyndt.