egu aalborg, Hvad er EGU?

Hver EGU-elev får sin egen personlige uddannelse. Det er EGU-vejlederen, der sammen med EGU-eleven sørger for, at uddannelsen passer til elevens ønsker, behov og kompetencer. Uddannelsens grundlag er en 2-årig fleksibel plan med mest tid i praktik og mindre i skole.

egu aalborg, FGU Midtjylland – Forberedende Grunduddannelse

Muligheden for at lære både med hænderne og med hovedet. En aktiv og varieret hverdag, hvor du kan bruge dig selv. Et tilbud, der er tilpasset dig.; Hjælp til at finde vejen til

Vil du vide mere, så kontakt: EGU – vejlederne: Birgit Stevns 99314510 / 25204510 Lars Erik Larsen 99314506 / 25204506 Ny Kastetvej 1-3, 9000 Aalborg Januar 2013 4

Egu-vejleder Region Hovedstaden, Danmark 210 forbindelser. Tilmeld dig for at oprette forbindelse. FGU Nordsjælland. Aalborg Universitet. Rapportér denne profil; Aktivitet. Hillerød Unge Vejledning har samarbejdet med Monkey World, om at støtte op omkring en ung kvinde Julie

Stilling: Egu-vejleder

Brasserie & Restaurant NO 76 i aalborg ser nu ud til at blive den fremtidige arbejdsplads for Louise Mette Nielsen, som i sidste uge færdiggjorde sin EGU-uddannelse på restauranten, efter ialt to år på EGU med Rebild Produktionsskole i Støvring som base. Den to-årige EGU uddannelse har givet Louise gode kompetencer inden for køkken ogRead More

19.06.2020. Vi mener; Uddannelsesforbundet: Virkelig godt, at der nu kommer hjælp til EGU. Et bredt flertal i Folketinget er enig om at afsætte 61,5 millioner kroner til en pakke, som skal være med til at sikre, at blandt andet flere på erhvervsgrunduddannelsen (EGU) kan komme i praktik i en virksomhed.

FGU Nord – Ny Forberedende Grunduddannelse i Gladsaxe, Ballerup, Herlev, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner – FGU Nord har skoler i Gladsaxe og Ballerup.

EGU – erhvervsgrunduddannelse. Med FGU sammenlægges en række eksisterende tilbud for unge under 25 år. Det gælder produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse (egu), almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) under 25 år.

SPS og coronavirus/COVID-19. Her finder du en samlet oversigt over nyheder, der vedrører SPS og coronavirus/COVID-19.

egu aalborg, Afslutning for EGU

Under forløbet har eleverne lært grundlæggende færdigheder inden for køkken. Derfor havde de selvfølgelig selv fremstillet den lækre tapas buffet til deres afslutning – med vægt på at anvende så mange af de tilberedningsmetoder, de havde lært, som muligt.

2. Samarbejdet mellem FGU og KUI, herunder målgruppevurdering, uddannelsesplan og egu 3. Spørg-bar: afklaring på indholdsmæssige spørgsmål. Repræsentanter for KUI og FGU-institutionsledere inviteres til punkt 2 og 3. Dato. 7. november 2019. Tid. 9.00-16.00. Sted. Comwell Hvide Hus Vesterbro 2, 9000 Aalborg. Pris. Gratis Tilmelding. Læs mere

Pædagogisk skoleleder søges til FGU Aalborg, Sohngårdsholmsvej. FGU Aalborg er en selvejende uddannelsesinstitution under Staten, med et tæt samarbejde med Aalborg Kommune. FGU er et helt nyt uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse.

Netværksdag for FGU-mellemledere – Aalborg Lokation Tilmelding Netværksdag for FGU-mellemledere (7. november 2019) Netværksdagen sætter fokus på det pædagogiske ledelsesarbejde og mellemlederrollen på FGU samt samarbejdet mellem den kommunale ungeindsats og FGU. Der vil blive · Egu – rammer og regler FGU

UU-Aalborg vil være en aktiv spiller på det uddannelsespolitiske område lokalt, regionalt og nationalt UU-Aalborg vil inspirere og udfordre alle unge til aktiv deltagelse i fællesskaber og samfund UU-Aalborg vil være alle unge og deres forældres foretrukne samarbejdspartner når det drejer sig om uddannelse og job Værdigrundlaget er det, som fortæller, hvorfor det, vi gør som UU

Plakater, bøger og print på tøj. Uddannelsen til grafisk tekniker lærer dig at færdiggøre store grafiske produkter, så de bliver helt perfekte. Du skal være omhyggelig med detaljerne.

Enhver kan søge om kontanthjælp, hvis man ikke kan forsørge sig selv og sin familie (ægtefælle og børn under 18 år). Hvis man er under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, kan man eventuelt være berettiget til uddannelseshjælp.

03.06.2020. Kære elever. Tak for et fantastisk men også lidt for begivenhedsrigt år, med opstart af ny FGU uddannelse, nye skoler, corona og nødundervisning.