en eksamen, Hf

Hf-eksamen giver adgang til at søge optagelse på en videregående uddannelse: Hf-eksamen uden overbygning giver dig mulighed for at søge optagelse på erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Til visse professionsbacheloruddannelser kan du nøjes med at have hf-enkeltfag i visse fag.

en eksamen, Eksamen

Eksamen er internetbaseret, og eksaminanden kan deltage hvor som helst, blot der er en PC og en printer til rådighed. Eksamensformen giver eksaminanden frihed til at

Eksamen har en varighed af ca. 1.5 time. Bedømmelse Eksamen er to-delt og munder ud i en af følgende vurderinger: Bestået – Kursisten erhverver UEFA A-licens. Ikke bestået – Kursisten erhverver IKKE UEFA A-licens. I tilfælde hvor kursisten består den ene del af eksamen skal han/hun kun til reeksamen i det område der ikke er bestået.

Hvis eksamen skal erstattes af årskarakterer, er der behov for særlig opmærksomhed på hf, Anbefalinger til god praksis omkring censur og eksamen: Målet er en god eksamenssituation for eleverne, et ordentligt arbejdsmiljø for lærerne samt at anvende resurserne klogt: Arbejdstid i forbindelse med eksamen:

Undervejs i en eksamenssituation er det nærmest uundgåeligt ikke at lave en lille fejl hist eller her. Men i stedet for at sidde og rette på dig selv, gælder det om at komme videre. En lille fejl er ikke ensbetydende med, at eksamen går dårligt, men du kan ødelægge situationen for

Studerende kan klage over eksamen senest fjorten dage efter offentliggørelsen af eksamensresultatet. For at minimere antallet af ubegrundede klager opfordrer Arts Studier de studerende til om muligt at drøfte klagepunkterne med eksaminator. Du kan derfor blive kontaktet af en

Er du en af dem, der får hjertebanken ved tanken om eksamen? Du er ikke den eneste. Vi giver dig tip til, hvordan du lægge en dæmper på eksamensangsten og lettere slipper den.

Du kan logge på systemet via digitaleksamen.au.dk. OBS: Digital Eksamen fungerer i browserne Firefox, Chrome, Safari og Microsoft Edge. Som ekstern bedømmer kan du logge ind på to måder:. Via WAYF, hvor du skal bruge dit eksisterende bruger-ID og adgangskode fra AU’s selvbetjeningsportal mit.au.dk.Her kan du også få oplyst bruger-ID eller få tilsendt en ny adgangskode.

Din udenlandske eller internationale eksamen skal være mindst på niveau med en dansk gymnasial eksamen. På erhvervsakademiuddannelser kan du dog også blive optaget med en uddannelse, som er på niveau med en dansk erhvervsuddannelse af mindst tre års varighed, og på visse professionsbacheloruddannelser kan du også blive optaget med en relevant erhvervsuddannelse.

en eksamen, Eksamen

Eksamen afholdes via Zoom, et system der fungerer a’la Skype. Du vil lære Zoom at kende i løbet af dit studie, da din underviser vil afholde et antal webinarer (online seminarer) på faget. Ca. en måned inden eksamen kan du på dit fag på studie.smartlearning finde eksamensindkaldelse med dato og adresse for din eksamen.

Ordet eksamen kommer fra det latinske examen, som betyder ’afvejning’ eller ’undersøgelse’ og stammer fra exigere, der betyder at ’prøve’ eller at ’afveje’.Det dækker over en officiel bedømmelse af en persons færdigheder inden for et bestemt fag eller stofområde, som på baggrund af mundtlige eller skriftlige prøver dokumenterer, at personen er egnet til fortsat

Din udenlandske eller internationale eksamen skal være mindst på niveau med en dansk gymnasial eksamen. På erhvervsakademiuddannelser kan du dog også blive optaget med en uddannelse, som er på niveau med en dansk erhvervsuddannelse af mindst tre års varighed, og på visse professionsbacheloruddannelser kan du også blive optaget med en relevant erhvervsuddannelse.

Eksamen bør derfor også ses, som en del af den studerendes samlede læringsforløb. Sammenhæng mellem mål, aktiviteter og eksamen Undervisningsaktiviteterne skal derfor give de studerende mulighed for at praktisere det, de bliver udprøvet i til eksamen, hvor det, de bliver udprøvet i til eksamen, skal svare til de faglige mål for kurset.

Du kan logge på systemet via digitaleksamen.au.dk. OBS: Digital Eksamen fungerer i browserne Firefox, Chrome, Safari og Microsoft Edge. Som ekstern bedømmer kan du logge ind på to måder:. Via WAYF, hvor du skal bruge dit eksisterende bruger-ID og adgangskode fra AU’s selvbetjeningsportal mit.au.dk.Her kan du også få oplyst bruger-ID eller få tilsendt en ny adgangskode.

Generelt om eksamen Hvad skal jeg aflevere? Du skal aflevere to ting, en disposition og et praktisk produkt for at kunne gå til eksamen Hvad skal det praktiske produkt handle om? (valg af case) Du skal skrive om en virksomhed/case. Det kan være en virksomhed der eksisterer, eller det kan være en fiktiv virksomhed. Du []

Ondt i maven før en fremlæggelse. Frygt for at “klappen går ned”. Sitrende og søvnløs før eksamen. Det døjer mange med. Vejen til en god eksamen hjælper dig med at bekæmpe eksamensangst og få et mere afslappet forhold til mundtlige fremstillinger, hvad enten du skal tale foran en stor forsamling eller har en vigtig eksamen. Vejen til en god eksamen er fyldt med øvelser

En gymnasial eksamen kan aldrig forældes som adgangsgrundlag for at søge en videregående uddannelse. Hvis du har to gymnasiale eksaminer, så er det den første, der gælder. Eksamensbevis med karakterer efter 13-skalaen.