energiklagenævnet, Legislation and guidelines

Bekendtgørelse nr. 664 af 19. juni 2006 om forretningsorden for Energiklagenævnet. Executive Order No. 664 of 19 June 2006 on the rules of procedure for the Energy Board of Appeal: 1.2.h: Bekendtgørelse nr. 419 af 2. juni 2005 om betaling af gebyrer i forbindelse med visse tilladelser efter lov om anvendelse af Danmarks undergrund

energiklagenævnet, Blog – Baltic Pipe Nej Tak!

Kære Energiklagenævnet Jeg skriver denne klage, jævnfør kontinentalsokkellovens § 6a, stk. 1, grundet personlig interesse i den afgørelse, klima-, energi- og forsyningsministeren tog den 25. Læs mere » Klageskrift til Energiklagenævnet

Energiklagenævnet er et uafhængigt klagenævn under Transport- og Energiministeriet. Nævnet er sidste administrative klageinstans for myndighedsafgørelser efter en række love inden for energiområdet. Nævnet består af en formand og en næstformand samt en række sagkyndige medlemmer med alsidigt kendskab til energimæssige forhold.

– Energiklagenævnet vurderer i denne sag de forudsætninger, som bruges til at beregne samfundsøkonomien, helt anderledes end tidligere. Vi bliver derfor nødt til at få afprøvet, om det er sådan, det fremover skal være.

Jurist at Nævnenes Hus, Energiklagenævnet Region Midtjylland, Danmark 110 forbindelser. Tilmeld dig for at oprette forbindelse. Nævnenes Hus, Energiklagenævnet. Rapportér denne profil; Erfaring. Jurist Nævnenes Hus, Energiklagenævnet. 2017 – nu 3 år. Jurist Energinet.dk. 2015 – 2017 2 år. Fredericia.

Stilling: Jurist at Nævnenes Hus,

3 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab Beretning Præsentation af Energiklagenævnet Energiklagenævnets omfang Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Målrapportering Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger KPI B1 sagsbehandlingstider for alle sager

Energiklagenævnet har den 30. april 2018 stadfæstet Skive Kommunes godkendelse af Skive Fjernvarme A.m.b.a.’s projektforslag for etablering af flisfyret kedelcentral og udvidelse af forsyningsområdet i Skive. Skive Fjernvarme A.m.b.a., der har været repræsenteret ved advokat Agnete Nordentoft, Bech-Bruun, fik således medhold i sagen.

Energiklagenævnet blev frifundet for kravet om at skulle acceptere en større andel slid på grund af det saltholdige lokale luft. Thy-Mors Energi vil Tags: Energiklagenævnet , rust , Thy-Mors Energi

Pressemeddelelse: HMN Naturgas anlægger sag mod Energiklagenævnet. 5. september 2018. HMN Naturgas indklager Energiklagenævnets afgørelse for domstolene i sag om fjernvarmeprojekt i Skive. Vi har en opgave i at sikre, at det er de bedste varmeprojekter for samfundet, der

energiklagenævnet, Strandet i klagenævn i halvandet år: Sydfynsk …

Lokale kræfter i Ulbølle, Vester Skerninge og Ollerup arbejder på at sende fjernvarme ud til beboere i området. Kommunen har sagt ja for længe siden, men projektet har været strandet hos Energiklagenævnet i halvandet år.

Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager, det vil sige typisk klager over Energitilsynets afgørelser samt kommunalbestyrelsernes beslutning om at pålægge tilslutningspligt. Energiklagenævnet. Frederiksborggade 15. 1360 København K. www.ekn.dk. Mail til Energiklagenævnet

Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager. Det vil sige typisk klager over Energitilsynets afgørelser samt kommunalbestyrelsens beslutning om at pålægge tilslutningspligt. Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Tlf. 3395 5785 Mail: [email protected] www.ekn.dk. Besøgsadresse: Energiklagenævnet

Energiklagenævnet. Her behandles klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager, dvs. typisk klager over Energitilsynets afgørelser samt kommunalbestyrelsernes beslutning om at pålægge tilslutningspligt. Læs mere på www.ekn.dk hjemmeside. EU-kommissionens online klageportal.

Historie. JUNI 2003: Give Energianlæg ApS sendte projektforslag om flis til Give Kommune. JANUAR 2004: DONG er høringspart i sagen, og de gør indsigelse mod flisværket.. APRIL 2005: Give Kommune godkender flisprojektet. MAJ 2005: DONG anker denne godkendelse til Energiklagenævnet.. OKTOBER 2005: Energiklagenævnet giver nu DONG medhold, og flisværket må ikke bygges, og

– Energiklagenævnet vurderer i denne sag de forudsætninger, som bruges til at beregne samfundsøkonomien, helt anderledes end tidligere. Vi bliver derfor nødt til at få afprøvet, om det er sådan, det fremover skal være.

En afgørelse fra Energiklagenævnet skal prøves i retten, mener HMN Naturgas, der har anlagt sag. Sagen handler om naturgas, flis, beregninger og udvidelse af et fjernvarmeområde i Skive. Author: VIKTOR BRANDT KÆRGAARD, Category: News

Energiklagenævnet er enig i den vurdering. “DONG vandt. Det betyder, at vi i hvert fald i et år mere skal købe naturgas. Det bliver 6-8 mio. kr. i ekstra udgifter, og der er kun en til at få den regning. Det er forbrugerne. Og hele vores projekt er blevet udsat,” siger drifschef Lars