erhvervsassistent, KUU

ERHVERVSASSISTENT SERVICE, BUTIK OG MILJØ Uddannelsesforløbet: Uddannelsesforløbet varer 2 år og består af 4 semestre, som hver varer 20 uger. I hvert semester kommer du i erhvervstræning på en arbejdsplads. Uddannelsen foregår i hold på produktionsskolen. Din kontaktlærer følger holdet igennem hele uddannelsen. Fagområder

erhvervsassistent, Første erhvervsassistenter med huer

Hvad mener de unge egentlig selv om den nye kombinerede ungdomsuddannelse i hovedstaden, hvor de første erhvervsassistenter fik deres hue på den 21. juni? Fokusgrupper viser, at KUU har været en vigtig alternativ vej med altafgørende lærerstøtte.

PDF-fil

hvor du bliver uddannet som erhvervsassistent. Du kan bruge uddannelsen til at søge job eller til at uddanne dig videre. Uddannelsens indhold • Værkstedsundervisning, hvor teori og praksis kombineres • Kompetencegivende undervisning. Størstedelen af værk-stedsundervisningen i 2.–4. modul er kompetencegivende

Der er desuden andre kombinationsformer af uddannelser som f.eks cafeassistent, erhvervsassistent indenfor Facility, indenfor Omsorg, sundhed ernæring, detail eller struktør. Disse uddannelser foregår på andre produktionsskoler. Skred i sagerne »Det har været lidt svært at få fat i de unge, men i de seneste dage er der kommet skred i det.

Fleksuddannelsen udgør en fuld ungdomsuddannelse”, hedder det i udspillet, hvor der også står, at uddannelsen vil give titlen “erhvervsassistent” inden for et bestemt jobområde. Dermed har uddannelsen bevæget sig et stykke fra 2010, hvor den daværende opposition med Christine Antorini i spidsen foreslog fleksuddannelsen som en erstatning for Den Fri Ungdomsuddannelse.

Horsens: 21 har afsluttet uddannelsen som erhvervsassistent fra Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) i Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg.Den to-årige uddannelse har base på Strandpromenaden i Horsens, men i op til 24 uger har eleverne været i erhvervstræning i virksomheder inden for det erhverv..

De kan kalde sig for erhvervsassistent og begynde en erhvervsfaglig uddannelse. Den kombinerede ungdomsuddannelse har 13 pladser hvert halve år. Fire samarbejdende KUU-elever med deres bud på en superinstitution – fra venstre: Sebastian Jensen, Brørup, Emma Hansen, Rødding, Jesper Sørensen, Brørup, og Mark Simonsen, Rødding.

PDF-fil

Erhvervsassistent i Børn, Unge & Ældre. Der er også mulighed for at fortsætte i anden uddannelse. Du får SU under uddannelsen. For at tage en kombineret ungdomsuddannelse skal du have gennemført 9. klasse. Fakta Navn: Kombineret Ungdomsuddannelse Vestsjælland – Børn, Unge & Ældre Titel: Erhvervsassistent i Børn, Unge & Ældre

SAMDATA\HK – fagforening for dig der arbejder med it. SAMDATA\HK sørger for faglighed og organisering af medlemmer. Bliv medlem af SAMDATA\HK.

erhvervsassistent, Kombineret UngdomsUddannelse, Viborg Praktiske oplysninger …

PDF-fil

Bliv erhvervsassistent på 2 år Vælg mellem to spændende erhvervstemaer: – Byg, bolig og miljø -Jordbrug, mad og sundhed Hvem KUU er for dig der er færdig med grundskolen, men ikke er fyldt 25 år og endnu ikke har gennemført en anden ungdomsuddannelse. Det er dit lokale UU, der skal optage dig på uddannelsen – hør dem om

Med en gennemført KUU bliver man erhvervsassistent og får et grundlag for at søge job. Samtidig får man forudsætning for at søge ind på en anden ungdomsuddannelse. KUU i nærheden af mig? KUU-tilbuddet hedder KUU Plus i vores geografiske område,

Med uddannelsen bliver du Erhvervsassistent indenfor et erhvervstema, og uddannelsen giver dig grundlag for at søge job, eller søge ind på en anden ungdomsuddannelse. I Kolding kan du blive Erhvervsassistent indenfor følgende temaer: Håndværk og Teknik; Sundhed og

Efter endt KUU bliver du erhvervsassistent og afsluttes med et uddannelsesbevis med de kompetencer du har opnået under uddannelsen . Elever over 18 år kan søge SU . Fag på KUU: Uddannelsen tilrettelægges indenfor bestemte fag, der er rettet mod erhvervs muligheder . Mad og Sundhed . Service og Transport . Motor og Mekanik . Miljø og Genbrug

Nu som erhvervsassistent En anden succeshistorie tegner 23-årige Martin Møller Nielsen sig for.

En deltager bliver erhvervsassistent inden for et fag og har grundlag for at søge job eller søge ind på en anden ungdomsuddannelse. Disse uddannelsesinstitutioner er involveret. KUU Aarhus er et samarbejde mellem flere skoler og institutioner: Århus Produktionsskole, AOF Daghøjskole Århus,

Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) er en 1½ til 2-årig uddannelse for dig, som gerne vil have en ungdomsuddannelse, men som lige nu ikke er parat til at gå i gang med gymnasiet eller en erhvervsuddannelse.Med kombineret ungdomsuddannelse bliver du erhvervsassistent indenfor et fag, og uddannelsen giver dig grundlag for at søge job.

Kombineret ungdomsuddannelse er en toårig uddannelse, der kombinerer fag fra forskellige uddannelser og giver erhvervserfaring. Ved gennemført uddannelse bliver man uddannet erhvervsassistent og kan søge job eller fortsætte i anden ungdomsuddannelse.