familieambulatoriet odense, Psykolog søges til barselsvikariat i Familieambulatoriet …

Familieambulatoriet OUH, Odense og Svendborg følger sårbare gravide og familier frem til fødsel. Familieambulatoriet er en tværfaglig enhed bestående af læger, jordemødre, socialrådgivere, psykolog, psykoterapeut og sekretærer.

familieambulatoriet odense, Socialrådgiver

Socialrådgiver – Familieambulatoriet. Region Syddanmark, Odense. En nyoprettet stilling som socialrådgiver 37 timer/uge ønskes besat pr. 1. februar 2011. Vi ønsker en socialrådgiver, der: er uddannet socialrådgiver, har erfaring indenfor området med børn og familier, gerne har kommunal forvaltningserfaring, kendskab til PC på brugerniveau,

Familieambulatoriet Region Syddanmark (Odense, Sønderborg, Esbjerg, Kolding) 2. Familieteamet OUH/Svendborg 3 FAMILIECENTRET OUH FAMILIEAMBULATORIET REGION SYDDANMARK Finansieres af satspuljemidler frem til og med 2015 Familieambulatorierne er nu oprettet på landsplan i samtlige regioner efter Hvidovre Modellen Oprettelsen og driften følges af COWI, som er evaluator for

Hovedparten er motiveret for at stoppe med det tilbud, de kan få,” siger hun og illustrerer med tal fra sin egen region: Lige nu er 77 gravide tilknyttet Familieambulatoriet, men ingen af dem har et aktivt forbrug. Samme melding lyder fra Inge Olga Ibsen, overlæge og faglig leder af Familieambulatoriet på Odense Universitetshospital.

External positions. Kvindesygdomme og Fødsler, Sygehus Lillebælt 1. Mar 2017 → 14. Sep 2017. Almen Praksis. 1. Sep 2016 → 28. Feb 2017. Kirurgisk Afdeling A, Svendborg Sygehus 1. Mar 2016 → 31. Aug 2016. Videncenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn, Hvidovre Hospital 1.

Familieambulatoriet er et tilbud til gravide og småbørnsfamilier med et nuværende eller tidligere forbrug af alkohol, rusmidler eller afhængighedsskabende medicin. Der er ikke nødvendigvis tale om kvinder med et misbrug, men også eksempelvis gravide i behandling for kroniske sygdomme eller kvinder, der har gået i byen og drukket alkohol, inden de er blevet klar over, at de ventede sig.

PDF-fil

Inge Olga Ibsen Overlæge, Familieambulatoriet Odense Sarah Jeppesen Introduktionslæge Næstved Ulrik Schiøler Kesmodel Professor, overlæge Herlev (tovholder 2017-19) Astrid Knudsen Biolog Kræftens Bekæmpelse Julie Lyngsø Ph.d.-studerende, læge Aarhus Lene Nygaard Ph.d.-studerende, jordemoder Odense

Faggruppen blev stiftet i Odense i 1999 og har 2.786 medlemmer som primært er ansat i kommunale forvaltninger. Faggruppens formål er under Dansk Socialrådgiverforening, at varetage faggruppens faglige interesser. Bestyrelsen består af en formand, fem bestyrelsesmedlemmer, hvoraf to udpeges som næstformand og kasserer, samt to suppleanter.

Læge Nete Lundager Klokker Rausgaard. E-mail: [email protected] Læge Marcella Broccia. E-mail: [email protected] Familieambulatoriet, Odense Universitetshospital Interessekonflikter: ingen

familieambulatoriet odense, Familieambulatoriet har taget sig af 71 gravide med …

Familieambulatoriet er et tilbud til gravide og småbørnsfamilier med et nuværende eller tidligere forbrug af alkohol, rusmidler eller afhængighedsskabende medicin. Der er ikke nødvendigvis tale om kvinder med et misbrug, men også eksempelvis gravide i behandling for kroniske sygdomme eller kvinder, der har gået i byen og drukket alkohol, inden de er blevet klar over, at de ventede sig.

Inge Olga Ibsen, overlæge, leder af Familieambulatoriet, Region Syddanmark, Odense Annonce Hvor er det godt, at vi bor i et frit land, hvor man må ytre sig om næsten alt. Men det betyder vel ikke, at man nødvendigvis altid bør gøre det. Nogle gange ville det klæde, om man lige sov på diverse tanker.

Jeg udfører udsmykningsopgaver for hospitaler, institutioner, virksomheder og private. I løbet af de seneste 3 år, har jeg udført udsmykningsopgaver for bl.a. Favrskov Kommune, Skejby Sygehus, Familieambulatoriet i Region Midt, Børnepsykiatrisk Center samt flere skoler og børnehaver i Østjylland.

Ifølge chefjordemoder på Kolding Sygehus var der i 2017 flere gravide med særlige behov igennem familieambulatoriet, end der har været andre år. Og det er positivt, mener chefjordemoderen.

Marcella Broccia, Familieambulatoriet, Odense Universitetshospital, Danmark; Merete Hein, Maria Cathrine Corneliussen Vest Schmidt; Niels Uldbjerg

Inge Olga Ibsen, overlæge, leder af Familieambulatoriet, Region Syddanmark, Odense Annonce Hvor er det godt, at vi bor i et frit land, hvor man må ytre sig om næsten alt. Men det betyder vel ikke, at man nødvendigvis altid bør gøre det. Nogle gange ville det klæde, om man lige sov på diverse tanker.

Odense Kommune – Flakhaven 2 – 5000 Odense C – Telefon: 66 13 13 72 – Fax: 66 13 92 09 – CVR-nummer: 35209115

Her kan du se hvilke sygeplejersker, der er valgt til bestyrelsen. Du kan ligeledes se kommende bestyrelsesmøder og tidligere referater.