finansministeriets lønoversigt 1 oktober 2018, OK 2018

PDF-fil

Finansministeriets timelønssatser 40 Statens satser – eksempler på tillæg 41 1.10.2019: Lønoversigt for ledende ergoterapeuter i kommuner 42 1.1.2020: Lønoversigt for ledende ergoterapeuter i kommuner 43 1.4.2020: Oktober 2018: Generelle lønstigninger inkl. udmøntning fra reguleringsordningen

finansministeriets lønoversigt 1 oktober 2018, Nyt Lønsystem

Finansministeriets lønoversigt 1. april 2018 Finansministeriets lønoversigter udsendes primært som en støtte i det daglige arbejde for de arbejdsgivere, der anvender det statslige lønsystem ved anvisning af løn til medarbejdere.

Vi bruger data til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside, vurdere brugen af specifikt indhold samt understøtte reklamer. Hvis du foretrækker, at vi ikke bruger

Finansministeriets lønoversigt oktober 2009? /100. Endnu ingen anmeldelser. expand_more. Udgivet 2018.04.05 af Lindhardt og Ringhof. Netboghandler Levering Pris; Find de bedste bogpriser og alle anmeldelser af Finansministeriets lønoversigt menu. 76.744

Finansministeriets lønoversigt pr. 1. oktober 2018 Socialministeriets Lbekg. 227 9/3 2016 om leje (lejeloven) . Kirkeministeriets Lbekg. 331 29/3 2014 om folkekirkens økonomi. Sidst redigeret 20.12.18

PDF-fil

i 2018 henholdsvis 1. april og 1. oktober. I 2019 forventes lønstigninger på 1,47 % og i 2020 på yderligere 3,17 %. Mere i pension Pr. 1. april 2019 bliver pensionsbidraget øget for alle yngre læger. Pensionsbidraget for af-delingslæger forhøjes fra 18,2 % til 18,56 %. For øvrige yngre læger forhøjes det fra 16,49 % til 16,85 %

Find de bedste bogpriser og alle anmeldelser af Finansministeriets pensionstabeller

6 // Lønoversigt – 1. april 2020 Offentligt ansatte (ikke chefer) – Staten Staten. Basisløn. Offentligt ansatte (ikke chefer)1). . 1. april 2020 Ansatte på

KORT OM PAV PAV giver en samlet oversigt over reglerne om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd og overenskomstansatte m.fl. i staten mv. og er derfor et væsentligt værktøj for personaleadministrationer i staten. PAV beskriver de ansættelsesregler, der gælder generelt for ansatte i staten mv., og dermed ikke de specifikke forhold inden for særlige sektorer som fx

finansministeriets lønoversigt 1 oktober 2018, UKBiy – Side 3

Finansministeriets lønoversigt pr. 1. april 2019 foreligger i elektronisk version. Finansministeriets lønoversigt pr. 1. oktober 2018 foreligger nu i en elektronisk version. 04.07.2019 Ændret proces

PDF-fil

Thisted Menighedsråd Side 1 af 2 MENIGHEDSRÅDSMØDE Torsdag d. 9/8 2018 kl. 19.00. i Thisted Kirkecenter. MR Loven: § 1 stk. 2: Det påhviler menighedsrådet at virke for

1. Reportage fra årsmødet. Folkekirken og de unge. 2. Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden juni 2018. 3. Finansministeriets lønoversigt 1. april 2018. 4. Fastfrysning af grundskyld. 5. Nye kurser. Guide til indkøb m.m. 6. Nyhedsbrev nr. 4 – OK18 7. Digitaliseringskonference om folkekirkens digitale fremtid. 8. Uddeling af midler fra

Finansministeriets lønoversigt oktober 2019. Vejledninger om aftaler Organisationsaftaler. Håndværkere og teknikere i staten. Det Kongelige Teaters teaterteknikere. Det Kongelige Teaters tekniske personale tilsluttet OAO. Værkstedsassistenter og værkstedsledere ved Kofoeds Skole

PDF-fil

Revideret 16. oktober 2018 . AU . Indholdsfortegnelse 1. Generelt om ansættelse i stilling som klinisk professor • Finansministeriets lønoversigt. 1.4 Rekrutteringsnormer . Ansøgerfeltet til videnskabelige stillinger på professorniveau skal afspejle rekrutteringsnormerne på Health.

1) Med virkning fra 1. april 2018 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 0,80 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018. 2) Med virkning fra 1. oktober 2018 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 0,5 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018.

REU Alm.del – Bilag 143: Notat om løn og øvrige ansættelsesvilkår for statens tjenestemænd i Grønland

PDF-fil

Finansministeriets timelønssatser 36 Statens satser – eksempler på tillæg 36 Oversigt over kommuner og stedtillæg 37 Lønoversigt for ledende ergoterapeuter Ansatte i kommuner og regioner i kommuner, L5-L16 38 Lønoversigt for ergoterapeuter i basisstillingerFravær på barns 1. og 2. sygedag i kommuner, trin 4-9 39 OK-aftalt tillæg 39