fns verdens mål, Vores Verdensmål

Det er vores mål, at SDU arbejder ambitiøst og helhjertet med alle FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed, og at det præger hele universitetet. Læs mere Verdensmålene blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York d. 25. september 2015.

fns verdens mål, FNs Verdensmål

FNs verdensmål Det kan lykkes at indfri verdensmålene, som kan understøtte en bæredygtig omstilling og sikre, at flere af verdens borgere får adgang til rent drikkevand, grøn strøm, nærende fødevarer, medicin, Virksomheder kan løfte FN’s mål for bæredygtighed.

Svanemærket og EU-Blomsten er stærke redskaber til at sikre en bæredygtig fremtid. De officielle miljømærker bidrager nemlig aktivt til en lang række af FN’s verdensmål, som er verdens fælles arbejdsplan for at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaforandringerne inden 2030.

Netop nu er vi i gang med det, der bliver kaldt verdens vigtigste år. Følg vores tidslinje og bliv klogere på det langstrakte forsøg på at sætte bæredygtighed på den internationale dagsorden. Viden om verdensmål. Fakta om FN’s nye mål for en bæredygtig verden og konkrete politikanbefalinger om, hvordan vi når derhen.

Det sker ved en ”Collective Impact”-tilgang, som handler om, at komplekse sociale problemer kun kan løses i forpligtende offentlige og private partnerskaber med fælles mål. Grennessminde bidrager direkte eller indirekte til en lang række af FN’s 17 Verdensmål, og vores aktiviteter retter sig særligt mod:

Første store status på FNs verdensmål er klar: Vi er på afveje Det går den forkerte vej med flere af de mest kritiske verdensmål. Det konkluderer professor ved Københavns Universitet Katherine Richardson sammen med de øvrige 14 forskere, som FN har udpeget

Nye mål og procedurer føres til protokols og udviklingen i forhold til denne følges og afstemmes på personalemøder. Den rummelige arbejdsplads: Klinikken har haft tandlæge, klinikassistenter og tandplejer i arbejdsprøvning som alle har det til fælles at de har haft fysiske eller psykiske udfordringer , som gør, at de har været i tvivl om de har kunnet arbejde i en normal arbejdsrelation.

FNs klimamål er de mål, som verdens lande når til enighed om efter forhandlinger i verdensorganisationen. Siden 1992 har FN været hjemsted for internationale forhandlinger om, hvordan verdens lande skal forholde sig til klimaforandringerne, og det er fortsat i FN-regi, at verdens lande mødes for at forhandle og formulere verdens klimamål.

Endagskursus Sådan anvender du miljøledelse til at arbejde med FN’s verdensmål Kurset viser jer, hvordan I kan bruge et miljøledelsessystem til at arbejde struktureret med FN’s bæredygtighedsmål og til at identificere hvilke mål, der er relevante for din virksomhed samt, hvordan I arbejder med risikostyring og løbende forbedringer.

fns verdens mål, FNs verdensmål

FNs verdensmål. Dansani arbejder for at understøtte FNs verdensmål. I 2015 vedtog man på FN topmødet 17 mål for en bæredygtig udvikling for verden frem mod år 2030. Med vedtagelsen af verdensmålene har verdens lande forpligtet sig til at nå 17 ambitiøse mål,

Første store status på FNs verdensmål er klar: Vi er på afveje Det går den forkerte vej med flere af de mest kritiske verdensmål. Det konkluderer professor ved Københavns Universitet Katherine Richardson sammen med de øvrige 14 forskere, som FN har udpeget

FNs klimamål er de mål, som verdens lande når til enighed om efter forhandlinger i verdensorganisationen. Siden 1992 har FN været hjemsted for internationale forhandlinger om, hvordan verdens lande skal forholde sig til klimaforandringerne, og det er fortsat i FN-regi, at verdens lande mødes for at forhandle og formulere verdens klimamål.

Formålsteks FNs verdensmål. Verdensmålene består af 17 konkrete mål og 169 delmål. Målene forpligter FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden. Sitet er udviklet af Verdens Bedste Nyheder, og undervisningsmaterialet er leveret af en række partnere.

Med FNs 17 Verdensmål har havnen en unik mulighed for yderligere at forholde sig og bidrage positivt til en økonomisk, social og miljømæssig udvikling. Hirtshals Havn støtter og beskæftiger sig allerede aktivt med implementeringen af flere af FNs 17 Verdensmål, og havnen evaluerer løbende sin drift og sine tiltag i forhold til de 17 mål for at identificere nye relevante fokusområder.

Mål 7: Bæredygtig energi. Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris. Med befolkningstilvæksten stiger behovet for energi, som sætter vores økosystemer under pres. Brug af fossile brændstoffer vil øge klimaforandringerne, hvorfor der er brug for bæredygtige energikilder.

Et mål med festivalen er at skabe engagement og samarbejde på tværs af forskellige grupper og sektorer – et vigtigt aspekt for CBS, der er blandt initiativets medarrangører: ”Festivalen er en spændende mulighed for at styrke dialog og samarbejde mellem studerende, forskere og lokale aktører på Frederiksberg omkring den bæredygtige dagsorden.

I 2015 vedtog FN’s 193 medlemslande – herunder Danmark – 17 verdensmål også kaldet Sustainable Development Goals eller SDG’erne. I Danmarks Statistiks verdensmålsplatform kan man se en lang række indikatorer for, hvordan det går med at opfylde verdensmålene for Danmark.