foa løntrin 11, Hvad svare løn trin 18 til som sosu

Du må ikke hænge mig op på det, men jeg mener bestemt det er 117kr.. og nogle ører.. Det er mellem 117-118,- , så vidt jeg ved Jeg stiger nemlig selv fra løntrin 11 til 18, og mener det er deromkring. Håber det var en hjælp, og at jeg ikke husker helt forkert

foa løntrin 11, Din løn som offentligt ansat

Din basisløn som medarbejder. Din løn som fuldmægtig i staten, en kommune eller region består af et anciennitetsbestemt basisløntrin, som udgangspunkt et anciennitetsbestemt rådighedstillæg og eventuelle individuelle tillæg, engangsvederlag og en eventuel resultatløn samt pension. Din basisløn og dit rådighedstillæg er ikke til forhandling, da de er fastsat i overenskomsten.

PDF-fil

social- og sundhedspersonale, indgået mellem FOA og KL: Grundløn: Løntrin 11. Timelønnen reguleres løbende, når der er lønstigninger inden for det offentlige område. Derudover indlægges en rummelighed på 3,5 procent, der har til formål at dække funktionstillæg, anciennitetstillæg mm.

Din løn består af mange forskellige elementer fra forskellige aftaler og overenskomster. Det kan være svært at holde styr på, hvad rammerne er og hvem der sætter dem. BUPL hjælper dig på vej til at forstå din løn bedre, så du lettere kan gennemskue, om du får den rigtige løn.

PDF-fil

44,6 % af løntrin 11 ændres til 44,9 % af løntrin 11 48,4% af løntrin 11 ænders til 48,7 % af løntrin 11 59,7 % af løntrin 11 ændres til 60,0 % af løntrin 11. Til Piccoloer og piccoliner på løntrin 13 ydes et tillæg på 410 kr. i årligt grundbeløb (niveau 31‐

løntrin 11, som svinger fra 17.784,25 kr. til 18.715,50. kr. pr. måned afhængig af, hvor du arbejder i landet. lønnen udbetales månedsvis bagud og skal være på. din konto sidste bankåbningsdag i måneden. 4. FOA sørger. for, at din. løn typisk. stiger mindst. én gang om. året. 5

Grundløn Løntrin 18. Kvalifikationsløn efter 4 år Løntrin 19. Kvalifikationsløn efter 11 år Løntrin 26. Pensionsprocent efter endt uddannelse 12,6%. Social- og sundhedsassistenter. Grundløn Løntrin 21. Kvalifikationsløn efter 4 år Løntrin 22. Kvalifikationsløn efter 10 år Løntrin 29. Pensionsprocent efter endt uddannelse 12,6%

PDF-fil

Jf. løntrin 11 (FOA) Stedtillæg: Der aflønnes med stedtillæg 1 i henhold til FOA og til Gruppe 1 henføres: Esbjerg, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Kalundborg, Kerteminde, Slagelse, Skanderborg, Nyborg, Næstved, Odense, Sønderborg og Aalborg. Anciennitet: Der medregnes anciennitet ved længerevarende ansættelse hos den samme borger.

Mit samlede løntrin er: Mit samlede tillæg i årligt grundbeløb (31/3-2000 niveau) er: (for pædagoger der er omfattet af overenskomst for det forebyggende og dagbehandlende område er der indlagt et pensionsgivende tillæg på 5.000 kr. pr. år) (for

foa løntrin 11, Socialudvalget 2013

PDF-fil

og FOA (Fag og Arbejde).” Svar: Ministeriet har ikke et samlet overblik over indplacering af ansatte efter de kommunale overenskomster. Det er derfor ikke muligt at be- eller afkræfte, om gruppen af ikke-uddannede ansat i den kommunale hjemmepleje er den eneste medarbejdergruppe, der aflønnes med en grundløn på løntrin 11 i kommunerne.

Bedre end SU: 19.863 pr. måned for at tage en uddannelse. Der mangler masser af folk i hjemmeplejen, men i Syddjurs Kommune har man fundet løsningen.

Fagbladet FOA december 2011 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra den

FOA-BLADET 2. SEKTION APRIL 2003 RIV UD OG GEM INDTIL 1. APRIL 2004 LØNMAGASIN Lønændringer pr. 1. april, 1. august og 1. oktober 2003 Stillingernes placering i det (amts-)kommunale lønsystem pr. 1. april,

PDF-fil

FOA – FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for § 8. LØNUDBETALING..11 § 9. PENSION 13,40% Løntrin Sygehusportører 15 Sygehusportører • der er knyttet til lukkede sik-rede afdelinger,

Grundlønnen på løntrin 11 på fuld tid er 16.882,83kr om mdr. (105,30kr i timen) Aftentimer starter kl 17 og slutter kl 23 og giver i tidsrummet 28% oveni din timeløn. Nattimer starter kl 23 og slutter kl 6 og giver 31,5% oven i timeløn. Lørdagstillæg (kl 11-24) er på 23% oveni timeløn

Overgangstillæg som løntrin. Indtast antallet af overgangstillæg (normalt 1 eller 2 løntrin). Overgangstillæg oppebæres alene af personer, der var ansat ved overgangen til Ny Løn den 1. april 1998. Tillæg 31-3-2000 niveau. Her angives ikke pensionsgivende tillæg. Tillæggene angives i årligt grundbeløb pr. 31.03.2000. Eksempelvis 15400.

§ 11. Afgrænsede administrative opgaver. Der ydes et løntrin til pædagogmedhjælpere, der i det daglige aflaster lederen / souschefen ved at løse eller flere afgrænsede administrative opgaver, eksempelvis ved at være ansvarlig for EDB, vagtplanen eller lignende opgaver af et vist omfang. § 12.