frit sygehusvalg og ventetid, Frit sygehusvalg

Frit sygehusvalg kan være begrænset, hvis en afdeling har lang ventetid på behandling. Din læge eller lægerne på sygehuset kan rådgive dig om behandling og behandlingssteder. Omkostninger til transport

frit sygehusvalg og ventetid, Mit Sygehusvalg

På ‘Mit sygehusvalg’ er der forskellige måder at søge på og muligheder for at afgrænse din søgning, så den bliver mere relevant for dig. Se video om, hvordan du bruger ‘Mit sygehusvalg’ Om ’Mit sygehusvalg’ ’Mit sygehusvalg’ er en del af eSundhed.dk under Sundhedsdatastyrelsen. Læs mere om eSundhed, systemkrav m.m.

I Region Hovedstaden henvises patienten normalt til det psykiatriske center, der er nærmest patientens bopæl. Hvis en patient fra Region Hovedstaden efter reglerne om frit sygehusvalg har bedt om at blive henvist til et af Region Hovedstadens Psykiatris andre centre, skal centret efterkomme dette ønske.

Du har altså frit sygehusvalg, og din praktiserende læge sender derfor din henvisning til det offentlige sygehus, du ønsker. Du kan rådføre dig med din læge herom, men beslutningen er din. Når sygehuset har modtaget en henvisning fra din praktiserende læge, modtager du indenfor 8 hverdage et indkaldelsesbrev, hvor bl.a. dine rettigheder samt tid og sted for udredning, undersøgelse og

Sundhedsministeren fastsætter kriterier for, hvad der er alvorlig og mindre alvorlige lidelse, og den endelige vurdering foretages af lægen på sygehuset. Du skal være opmærksom på, at den 1 månedes ventetid beregnes som 30 dage fra den dato, hvor sygehuset i din bopælsregion modtager en henvisning fra din læge, og frem til den dato, hvor behandlingen kan starte.

Frit sygehusvalg. Lyt til indhold. hvis de har væsentlig længere ventetid end andre lignende sygehusafdelinger. At det frie sygehusvalg gælder både, når du bliver henvist til indlæggelse, ambulant udredning og behandling, til diagnostisk undersøgelse og til genoptræning.

På mitsygehusvalg.dk kan du bl.a. se ventetider og patienttilfredshed for offentlige og private sygehuse i Danmark. For at understøtte det frie og det udvidede frie sygehusvalg, kan du på mitsygehusvalg.dk se, hvor lang den forventede ventetid er på undersøgelse eller behandling – og du kan sammenligne de forskellige sygehuses ventetider.

Du har frit valg til alle offentlige hospitaler i Danmark. Læs mere om frit sygehusvalg, regler og undtagelser.

Frit sygehusvalg. Hvis du har behov for behandling på sygehus, kan der frit vælges mellem alle offentlige sygehuse i hele landet, der varetager den pågældende behandling.

frit sygehusvalg og ventetid, Frit sygehusvalg

Der er frit sygehusvalg i Danmark. Det betyder, at du frit kan vælge mellem alle offentlige hospitaler og afdelinger i hele landet samt nogle enkelte private specialsygehuse. Du kan besøge Region Midtjyllands hjemmeside for mere information om det frie sygehusvalg. Her kan du bl.a. læse om:

Du har frit valg til alle offentlige hospitaler i Danmark. Læs mere om frit sygehusvalg, regler og undtagelser.

Frit sygehusvalg Du kan frit vælge, hvilket offentligt sygehus, du vil undersøges eller behandles på. Du kan vælge mellem alle offentlige sygehuse i Danmark, når du skal undersøges eller behandles. Hvis ventetiden er over en måned, kan du også vælge et privathospital. Har du en livstruende sygdom, er ventetiden endnu kortere.

tjekke ventetiderne på de mulige undersøgelses- og behandlingssteder på mitsygehusvalg.dk; overveje hvad der er vigtigt for dig (fx kortest ventetid, bestemt undersøgelses- eller behandlingssted, transportafstand) beslutte hvilket undersøgelses- eller behandlingssted, du helst vil henvises til, hvis du vælger frit sygehusvalg.

Det frie sygehusvalg gælder både, når du henvises til indlæggelse, ambulant udredning og -behandling, diagnostisk undersøgelse og genoptræning. Du kan på ethvert tidspunkt i dit forløb gøre brug af din ret til frit at vælge behandlingssted.

Hvis der er ventetid og de ikke kan finde en tid til dig i det offentlige system, kan du komme til privathospital. Hvis du er blevet aflyst til behandling, har du ret til umiddelbart at komme til det privathospital, som du ønsker. Mere om Frit Sygehusvalg

På mitsygehusvalg.dk kan du bl.a. se ventetider og patienttilfredshed for offentlige og private sygehuse i Danmark. For at understøtte det frie og det udvidede frie sygehusvalg, kan du på mitsygehusvalg.dk se, hvor lang den forventede ventetid er på undersøgelse eller behandling – og du kan sammenligne de forskellige sygehuses ventetider.

Som udgangspunkt er der frit sygehusvalg på alle offentlige sygehuse i hele landet. En hospitalsafdeling kan dog afvise patienter, hvis afdelingen har væsentlig længere ventetid til den pågældende behandling end andre afdelinger, og hvis væsentlige hensyn til andre patienter ellers vil blive tilsidesat.