geriatri, Geriatri – Wikipedia

Geriatri, av gresk geras (alderdom) og iatreia (helbredelse), er en medisinsk spesialitet som er konsentrert om sykdommer hos eldre, vanligvis avgrenset nedover til 65-70 års alder.. Geriatrien er opptatt av fysiske, psykiske, funksjonelle og sosiale tilstander som inntreffer ved akutt sykdom, kronisk sykdom, rehabilitering, forebygging, sosiale situasjoner og ved livets avslutning hos denne

geriatri, Kurser fra de faglige selskaber

Få ny viden og inspiration hos de faglige selskaber. På siden finder du en oversigt over alle faglige selskaber med links til deres kursuskalendere, som løbende opdateres med

Geriatri hjælper Sygeplejerske Ingrid Poulsen og fysioterapeut Bjørn Hesselbo analyserede 3.941 patientforløb i projektet ”Kvalitetsudvikling af den geriatriske indsats i H:S.” Patienterne var indlagt eller daghospitalspatienter i de geriatriske klinikker på Hvidovre, Frederiksberg, Bispebjerg og Amager hospitaler i perioden den 8. marts 1999 – den 31. august 2000.

Ergoterapeutforeningens faglige selskab EFS Geriatri og Gerontologi har med stor interesse læst den netop publicerede “Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen”. Generelt er det Ergoterapi Faglige Selskab meget engageret i de mange initiativer som udspringer af Demenshandlingsplanen.

Geriatri. Integreret behandling forbedrer livskvalitet for ældre kræftpatienter Ældre kræftpatienter, der var sat til at modtage kræftbehandling, oplevede signifikante forbedringer i deres livskvalitet, efter omfattende geriatrisk behandling blev inkluderet i deres kræftbehandling, viser ny forskning.

PDF-fil

Intern medicin: geriatri varetager diagnostik, behandling, pleje, palliation, rehabilitering og forebyggelse af medicinske sygdomme, fysiske, mentale, funktionsmæssige og eventuelt sociale problemer hos ældre patienter. Målgruppen for geriatrien kan ikke afgrænses på

Geriatri : en medisinsk lærebok (Bog, Indbundet, Norsk Bokmål) – Forfatter: Torgeir Bruun Wyller – Forlag: Gyldendal Akademisk – Emner: Lærebog, Medicinsk – ISBN-13: 9788205534803

Fingerprint Dyk ned i forskningsemnerne, hvor KI, Geriatri er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

geriatric: [adjective] of or relating to geriatrics or the process of aging. of, relating to, or appropriate for elderly people.

geriatri, Den Landsdækkende Kvalitetsdatabase for Geriatri

PDF-fil

Vejledningen er udarbejdet af styregruppen for den Landsdækkende Database for Geriatri i håb om at dette samlede skrift kan afhjælpe den tvivl personale kan have i forbindelse med indsamling af data i den daglige kliniske praksis. Vejledningen her udkom i sin 2. udgave i 2014, og er nu revideret til denne 3. udgave – 2017-udgaven.

Få Geriatri af Kirsten Amstrup som bog på dansk – 9788762803305 – Bøger rummer alle sider af livet. Læs Lyt Lev blandt millioner af bøger på Saxo.com.

geriatri oversættelse i ordbogen dansk – engelsk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog.

Specialebeskrivelse Intern Medicin: Geriatri beskæftiger sig med sygdomme hos ældre mennesker, både akutte og kroniske sygdomme, men også med de funktionsmæssige konsekvenser af sygdomme og aldersforandringer.. Det geriatriske speciale arbejder tværfagligt på sygehusene og har et nært samarbejde med de praktiserende læger og den kommunale sektor, specielt hjemmeplejen.

geriatri: Bog: lærebøger: OBS! hvis der er mange emner, og du klikker samtlige af, risikerer du kun at få det materiale, du allerede kender. Læs mere om. Materialevurdering (lektørudtalelse) Anmeldelser og adgang til Infomedia. fubar. fubar. bog

La gériatrie est la médecine des personnes âgées, alors que la gérontologie désigne l’étude du vieillissement dans toutes ses dimensions, notamment sociale, économique, démographique, psychologique, anthropologique, culturelle, médicale et autres.La gériatrie est donc une des composantes de la gérontologie. Plus précisément, la médecine gériatrique est la spécialité médicale

Når du er på hospitalet. Besøgstider, mad, mobiltelefon, rygning, overnatning, trådløst net. Når du skal hjem fra hospitalet. Hjælpemidler, genoptræning og ernæring

PDF-fil

Specialeansøgning, speciale: Intern medicin: geriatri Region/Privatsygehus: Region Midtjylland 7 3 Specialets hovedfunktionsniveau NB! Der skal ikke ansøges om varetagelse af hovedfunktioner indenfor specialet, men varetagelsen