hvad er kvalitetsstandarder, Hillerød Kommune

Der er i Hillerød Kommune udarbejdet kvalitetsstandarder for en række ydelser på områderne for voksne med handicap, sindslidende og udsatte. Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder er at beskrive de enkelte ydelsers indhold, hvem der kan få ydelsen, hvad man får med ydelsen, og hvordan man får ydelsen.

hvad er kvalitetsstandarder, Kvalitetsstandarder

PDF-fil

Kvalitetsstandarder på området børn og ungehvilkemed et særligt behov for støtte Forord Kvalitetsstandarderne for Center for Børn og Voksne på børneområdet, Der tagesfamilienudgangspunkt i hvad der er bedst for det enkelte barn og hvad der giver barnet de bedste betingelser for at udvikle sig.

Kvalitetsstandarder er et vigtigt redskab for både dig som borger, politikere i kommunen, forvaltningen og vore leverandøreres medarbejdere.

Kvalitetsstandarder Her kan du læse kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk hjælp, hjælpemidler, hvad du selv i er i stand til. Inden vi tilbyder hjemmepleje, vurderer vi, om du med et hjælpemiddel eller et kort forløb med støtte, træning og rådgivning kan genvinde færdigheder, så du igen kan klare mest muligt selv.

Kvalitetsstandarder. Her kan du finde kvalitetsstandarder gældende for Omsorg. Kvalitetsstandarderne er vedtaget af Byrådet for at oplyse om Omsorgs ydelser og serviceniveau. Kvalitetsstandarderne vedtages af Byrådet en gang om året, og giver en ramme for Omsorgs ydelser.

PDF-fil

Hvad er kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarderne giver en enkel og klar information om kommunens serviceniveau på en række områder. Kvalitetsstandarderne bruges til at sikre, at der er balance mellem de politiske beslutninger om det kommunale serviceniveau og

Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje, madservice m.v. Formålet er, at informere om det politisk fastsatte serviceniveau i Læsø Kommune. Kvalitetsstandarderne beskriver, hvilke indsatser Læsø Kommune kan yde, når hverdagens opgaver bliver vanskelige at klare.

Du bliver ikke registreret med IP-adresse, og det er kun os, der kan se din kommentar. Kommentarer med spørgsmål omkring enkeltsager eller med personfølsomt indhold bliver ikke behandlet ad denne kanal. Hvis du udfylder mail og navn, så bliver dette sendt til kommunens webmaster på mail.

For visse ydelser er der flere kvalitetsstandarder. Formålet er at differentiere tilbuddet om hjælp i forhold til den enkelte borgers behov for hjælp. I kvalitetsstandarderne kan du blandt andet se, hvilke elementer der indgår eller ikke indgår i en ydelse, hvem der kan modtage ydelsen, ydelsens omfang og hvem, der leverer ydelsen.

hvad er kvalitetsstandarder, Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarder er et katalog over Gladsaxe Kommunes tilbud på udvalgte områder inden for social og sundhed. Kvalitetsstandarder beskriver bl.a. indsatsens indhold, målgruppe og lovgrundlag – eksempelvis hvilke tilbud om genoptræning har kommunen, og hvem kan modtage dem.

For visse ydelser er der flere kvalitetsstandarder. Formålet er at differentiere tilbuddet om hjælp i forhold til den enkelte borgers behov for hjælp. I kvalitetsstandarderne kan du blandt andet se, hvilke elementer der indgår eller ikke indgår i en ydelse, hvem der kan modtage ydelsen, ydelsens omfang og hvem, der leverer ydelsen.

Kvalitetsstandarder. Her kan du finde kvalitetsstandarder gældende for Omsorg. Kvalitetsstandarderne er vedtaget af Byrådet for at oplyse om Omsorgs ydelser og serviceniveau. Kvalitetsstandarderne vedtages af Byrådet en gang om året, og giver en ramme for Omsorgs ydelser.

Forskellige kvalitetsstandarder er værktøjer i modellen, der sammen med rapportering og evaluering skal synliggøre og kontinuerligt forbedre kvaliteten af en given aktivitet (1). Kvalitetsstandarder udformes bl.a. ved, at afdelingerne udarbejder lokale instrukser og minimumsstandarder for udvalgte elementer i plejen, og sygeplejersken skal så dokumentere de udførte ydelser inden for

PDF-fil

Hvad er kvalitetsstandarderne? Hvis du har et barn under 18 år med nedsat funktionsevne, kan du bruge kvalitetsstandarder-ne som en guide til, hvilke muligheder der er for hjælp efter den sociale lovgivning, og hvilke kriterier der skal til for at få en given hjælp.

På denne side finder du kvalitetsstandarder for hjælp og tilbud til handicap og psykiatri.

PDF-fil

Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 – Revidering 2 Indhold Oversigt over ændringer Hvad er formålet med tilbuddet 1. afsnit: .. at borgeren har et sundt og aktivt liv, hvor borgeren får mu-lighed for at bruge sine ressourcer og færdigheder. Er ændret til: ..

Hvad er formålet med ydelsen: At tilbyde borgere, der bor i plejebolig, den nødvendige og tilstrækkelige hjælp/støtte på områder, hvor den personlige funktionsevne er utilstrækkelig. Plejen og ernæringen skal bidrage til: At borgeren opretholder en personlig hygiejne; At dække borgerens behov for