industriens overenskomst 2018, Overenskomster i industrien og regler om pension

Overenskomst – Arbejdsgiverne og Dansk Metal, 3F og Blik & Rør Her kan du se, hvad der gælder for pension på området under Arbejdsgiverne og Dansk Metal, 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet. Den nuværende overenskomst er indgået i 2017 og løber frem til 2020.

industriens overenskomst 2018, Akademikere i staten

PDF-fil

2018. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 10. november 2015 om overenskomst for Akademikere i staten (Modst. nr. 049-15), cirkulære af 28. juni 2018 om frihed til nyuddannede (Modst. nr. 011-18) for så vidt angår

PDF-fil

2015-2018 Dansk Håndværk — 3F Fagligt Fælles Forbund Industri- og Værkstedsoverenskomst 2015. Industri- og Værkstedsoverenskomst 1. marts 2015 – 1. marts 2018 Landsoverenskomst mellem overenskomst. .

Overenskomsten 2018-2021 for akademikere i staten. Cirkulære om aftale om løn- og ansættelsesforhold for rektorer ved almene og private gymnasier med videre. Cirkulære om overenskomst for forstandere og øvrige chefstillinger ved VUC. Hovedaftale i staten. Overenskomst 2018-2021 for akademikere i Folketingets Ombudsmand

PDF-fil

2. Dansk Industri tilkendegiver derfor, at Industriens Overenskomst er gæl-dende for de medarbejdere, der af et vikarbureau udsendes til at arbejde på en medlemsvirksomhed inden for IO’s faglige gyldighedsområde i den tidsperiode, som vikararbejdet strækker sig over. 3. Begrebet Industriens Overenskomst omfatter også bestående lokalaftaler

PDF-fil

virksomheden, aflønnes dog efter Industriens Overenskomst § 22. Lærlingesatser: Timelønnen 0-1 år 68,95 kr. 1-2 år 78,20 kr. 2-3 år 84,00 kr. 3-4 år 97,20 kr. 4-5 år 117,53 kr. HUSK at pr. 1/3 2018 omfattes lærlinge af pensionsordningen i Industriens overenskomst §

Som ansat i industrien kan du selv bestemme, hvad en del af dine penge skal gå til. Med den nye overenskomst er der kommet endnu flere penge i den såkaldte fritvalgskonto. Du skal vælge, om du vil bruge penge på frihed, seniordage, pension eller tid med børnene.

PDF-fil

lønnet efter Industriens overenskomst, hvor minimumslønnen for voksne medarbejdere ligger på 113,65 kr. pr. time. Voksne lærlinge, der i mindst 12 mdr. forud for uddannelsesaftalens oprettelse har været ansat i virksomheden, aflønnes dog efter Industriens Overenskomst. Lærlingesatser: Timelønnen 0-1 år 67,78 kr. 1-2 år 76,89 kr.

PDF-fil

Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem DIO ll, Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD) og JA og er gældende for følgende ansatte: a) akademiske arkitekter med afgang fra enten KADK eller Arkitektskolen Aarhus (cand. arch.) b) arkitekter, hvis akademiske eksamen fra uddannelsesinstitutioner i

industriens overenskomst 2018, Fagbladet forklarer: Hvad er en fritvalgskonto?

Som ansat i industrien kan du selv bestemme, hvad en del af dine penge skal gå til. Med den nye overenskomst er der kommet endnu flere penge i den såkaldte fritvalgskonto. Du skal vælge, om du vil bruge penge på frihed, seniordage, pension eller tid med børnene.

Tidlig søndag morgen blev DI og CO-Industri enige om en tre-årig overenskomst på industriens område. Resultatet giver mere barsel og efteruddannelse, flere TL’ere omfattes af overenskomsten og mulighed for funktionsløn.

Forliget lægger sig i kølvandet på Industriens Overenskomst med blandt andet en stigning til syv procent på fritvalgskontoen og tre ugers ekstra, lønnet barselsorlov til faderen. 20. februar: Forlig for 8.000 i møbelindustrien. Ansatte i træ- og møbelindustrien har fået en ny treårig overenskomst.

1 Betalingssatser Industriens Overenskomster Tekst – og stk. nr. Sats pr. 1/3 07 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen før inden normal arbejdstids ophør. Hvis sådant overarbejde ikke er varslet rettidigt, eller hvis varslet overarbejde ikke kommer til udførelse, betales 83,30 Stk. 5 Betalingssatser 1.

PDF-fil

Industriens Overenskomst. Almindelig del med bilag Lærlingebestemmelser med bilag Speciel del med bilag Stikordsregister Afsnit 1, 2 og 3 Kalender 2014-2017 1 side 7-178 3 side 195-220 2 side 179-194 4 side 221-239 side 240. 2 Indhold Indhold Almindelig del 7

PDF-fil

1. marts 2017 1. marts 2018 1. marts 2019 Minimalløn pr. måned 21.547,90 21.868,90 22.189,90 Minimalløn pr. time 134,40 136,40 138,40 Stk. 2. Parterne er enige om, at medarbejdere under denne overenskomst tilknyttes Industriens Pension. A. FORMÅL Formålet med pensionsordningen er at sikre medarbejderen og dennes

Dansk metal overenskomst 2018. Industriens Overenskomst er indgået mellem Dansk Industri og CO-industri. Det er den største overenskomst på det private arbejdsmarked, og den første der bliver forhandlet på plads i forbindelse med overenskomstfornyelse på det private arbejdsmarked. Den lægger rammerne for de andre og mindre overenskomster på det private arbejdsmarked Satsblad pr. 1

PDF-fil

Skifteholdsbestemmelserne i Industriens Overenskomst dækker ikke kun, hvor der arbejdes på forskellige daglige arbejdstider, men også arbejde, hvor det lokalt er aftalt, at der arbejdes på faste hold. Det vil sige hold, der ikke skifter mellem forskel-lige daglige arbejdstider.