katteinternater, Katteinternater

Katteinternater – katteinternater, foreninger, pasning af katte, kattehjem, støtteforeninger, kattepensioner, killinger, dyreværn, hjemløse katte, kattepasning

katteinternater, Udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med …

PDF-fil

Udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater I medfør af § 18, stk. 2, og § 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007, som ændret ved lov nr.

1 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 128 Offentligt Civil- og Politiafdelingen UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater Dato: 18. januar 2010 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: Dok.: MSJ40085 I medfør af 18, stk. 2, og 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 4

Udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og. katteinternater. I medfør af § 18, stk. 2, og § 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007, som ændret ved lov nr.. 499 og 500 af 12. juni 2009, fastsættes: Kapitel 1. Anvendelsesområde § 1. Denne bekendtgørelse omfatter hold af katte som led i:

Det er højsæson for dumping af kattekillinger, og det kan man mærke hos flere af de fynske katteinternater. Her har de svært ved at huse de mange herreløse killinger.

I USA har man haft yoga med katte på katteinternater i en længere periode, det er en unik oplevelse for både katte og deltagere, da kattene er fantastiske, til at ville deltage i aktiviteter. Jeg deltog i yoga med katte på Orlando Cat Cafe i November 2018 og det skal vi naturligvis også have i Danamark.Vi håber, at mange vil komme og fejre kattenes nye sted den 17.8.19 kl 11-15

– Aalborg har et stort opland med et så massivt behov, bl. a. på grund af sommerhusområderne, at de øvrige eksisterende katteinternater ikke har tilstrækkelig plads, lyder begrundelsen.

I USA har man haft yoga med katte på katteinternater i en længere periode, det er en unik oplevelse for både katte og deltagere, da kattene er fantastiske, til at ville deltage i aktiviteter. Jeg deltog i yoga med katte på Orlando Cat Cafe i November 2018 og det skal vi naturligvis også have i Danamark.Vi håber, at mange vil komme og fejre kattenes nye sted den 17.8.19 kl 11-15

Derfor reagerer de dyreværnsorganisationer, som driver de danske katteinternater, med ønsker om en såkaldt kattelov. Der er fremlagt forskellige forslag, men fælles for dem er, at katteejerne skal tage et større ansvar for deres katte ved at få dem mærket og registreret.

katteinternater, Vi smider katte ud

De danske katteinternater har svært ved at finde plads til alle de katte, som de får indleveret. »Desværre vi er fuldt belagt.« Den besked møder mange katteejere, når de kontakter et katteinternat, fordi de ikke længere selv kan beholde deres kat eller et kuld nyankomne kattekillinger.

Dyrenes Beskyttelse har tyve katteinternater spredt ud over hele landet. “Får man kendskab til en kat, som ser ud til ikke at trives eller er hjemløs eller forladte, skal man kontakte den nærmeste kredsformand i Dyrenes Beskyttelse. Vedkommende sørger for anbringelse på et

En lang række katteinternater og dyrlæger går sammen om at rette fokus mod Danmarks mange vilde katte

Både Dyrenes Beskyttelse samt en lang række katteinternater og kattepensioner benytter sig af at sprøjte beroligende duftstoffer ud i de omgivelser, som en potentielt stresset kat skal finde sig til rette i.

– Kattene hober sig op på de danske katteinternater. Der er behov for, at vi gør en langt større indsats for, at katte bliver mærket og registreret. Det er baggrunden for regeringens forslag, siger Mogens Jensen. Han medgiver, at der er en risiko for, at flere ejere mister deres kat.

Folketinget vedtog tidligere i dag Danmarks nye dyrevelfærdslov, og det vækker håb blandt katte-elskere og de hårdt pressede internater. Loven giver nemlig hjemmel til, at fødevareministeren kan indføre ID-mærkning af ejerkatte, og netop det har dyreværnsorganisationer og katteinternater skreget på i årevis.

Presserum. Vi vil altid gerne snakke med pressen om vores arbejde og kampagner og dele vores viden om dyrevelfærd i Danmark og udlandet. Har du brug for en udtalelse eller information om Anima, er du velkommen til at kontakte os:

Kattens Værn driver tre katteinternater. På kattens-vaern.dk kan man finde kontaktoplysninger og gode råd om pasning af katte. Siden 1933 har kattens Værn arbejdet på at forbedre vilkårene for katte.