kørselsgodtgørelse egen bil, Hvad er kørselsgodtgørelse, og hvordan er satserne?

Du kan få kørselsgodtgørelse, hvis du kører inden for den samme arbejdsplads i din egen bil. Skattepligtig eller skattefri kørselsgodtgørelse? Når du skal have kørselsgodtgørelse, kan der være situationer, hvor det er skattefrit, og hvor det er skattepligtigt.

kørselsgodtgørelse egen bil, Alt om transportfradrag

Befordringsfradrag – brofradrag – kørselsgodtgørelse – rejsegodtgørelse. Satser i Ligningsloven: skattefri kørsels­godt­gørelse ved benyttelse af egen bil til erhvervs­mæssig kørsel, rejse­godt­gørelse ved rejser i ind- og udland med over­natning,

Kørselsgodtgørelse udbetales, når medarbejderen benytter sin private bil i firmaets tjeneste, f.eks. ved kørsel ud til kundermøder eller lignende. Nogle gange udbetaler arbejdsgiveren ikke kørselsgodtgørelsen med henviser medarbejderen til at få et skattemæssigt fradrag for denne kørsel.

Kørselsgodtgørelse. Du kan få kørselsgodtgørelse, hvis du bruger din egen bil til en tjenesterejse.

Hvis du kører privat i en bil, som din arbejdsgiver stiller til rådighed for dig, har du “fri bil til rådighed” (firmabil). Det skal du betale skat af. Reglerne er: Hvis du har fri bil til rådighed, skal du betale skat af en procentdel af bilens værdi plus et miljøtillæg. Det har ingen betydning for skatten, hvor meget du kører i

Kørsel i egen bil ud over 60 arbejdsdage inden for en periode på 12 måneder til den samme midlertidige arbejdsplads defineres i Ligningsloven som privat kørsel. Det har som konsekvens, at SDU ikke kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse eller, at SDU skal indberette kørselsgodtgørelsen som skattepligtig til SKAT.

Kørselsgodtgørelse udbetales efter den normale lave sats, medmindre der foreligger en forudgående personlig kørselsbemyndigelse til kørsel efter den høje sats, og kriterierne for udbetaling efter denne er opfyldte. Taxa kan anvendes, når offentlig transport ikke er hensigtsmæssig. Transportform ved valg af offentlig transport.

Skatteinforms kørebog er udarbejdet og udgivet som en vejledning til erhvervsmæssig kørsel. Uanset om du er selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager, kører i egen bil eller har fri bil, har vi i Kørebogen redegjort for gældende lovkrav til erhvervsmæssig kørsel.

Fri bil er et skattepligtigt personalegode, og værdien opgøres som en procentdel af bilens beregningsgrundlag. Det er selve råderetten, der beskattes, og omfanget af den private kørsel er uden betydning Beregning af kørsel i egen bil. Hvis du som alternativ til firmabil kører i egen bil, kan du få kørselsgodtgørelse.

kørselsgodtgørelse egen bil, Skattefri kørselsgodtgørelse

Lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, som benytter egen bil til kørsel i virksomhedens tjeneste, kan dog få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse. Der kan således ikke udbetales skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel, hvor der ikke benyttes egen bil. Erhvervsmæssig befordring er: Anden befordring er privat befordring.

Kørselsgodtgørelse – Hvad er kørselsgodtgørelse? Virksomheder kan vælge at udbetale kørselsgodtgørelse til ansatte, der bruger egen bil i erhvervsmæssige sammenhænge. Hold styr på alle udgifter og indtægter med Debitoor Regnskabsprogram. Prøv programmet gratis i 7 dage og få et overblik over din virksomheds økonomi.

Hvis du kører i egen bil Fri bil beskattes med 25 pct. af bilens værdi indtil 300.000 kr., 20 pct. af resten samt 150 pct. af den grønne afgift. Vores bil er under 36 måneder gammel og får en årlig skattebetaling på 59.268 kr. ved en skattesats på 55 pct.

For benyttelse af egen cykel, knallert eller EU-knallert er satsen: 0,53 kr. pr. km (For benyttelse af egen motorcykel er satsen den samme som for egen bil.) Dit spørgsmål går på opgørelsen af de 60 dage, som også er central for reglen, da der kun gives de 60 dage med mulighed for skattefri kørselsgodtgørelse.

Fri bil er et skattepligtigt personalegode, og værdien opgøres som en procentdel af bilens beregningsgrundlag. Det er selve råderetten, der beskattes, og omfanget af den private kørsel er uden betydning Beregning af kørsel i egen bil. Hvis du som alternativ til firmabil kører i egen bil, kan du få kørselsgodtgørelse.

Er du selvstændig og bruger din egen bil til arbejdsrelateret kørsel. Så bruger du din bil til såkaldt ‘erhvervsmæssig kørsel’, og det betyder, at du kan få skattefri kørselsgodtgørelse. I denne guide forklarer vi hvordan ordningen fungerer.

Tre kørselstyper kort fortalt . Skattefrie kilometerpenge dækker over erhvervsrelateret kørsel, som din medarbejder foretager i egen privat bil. De godtgøres skattefrit pr. kørt kilometer. Kørselstilskud er et tillæg til din medarbejders bruttoløn, som typisk er et fast beløb, du giver din medarbejder for at stille egen bil til rådighed til erhvervsmæssig kørsel.

Benyttes andet end egen bil, må der ikke tages kørselsgodtgørelse.Man må leje af andre, men de skal så betale skat af lejen, eller man må rent praktisk føre kørebog, og fylde den lånte bil op ved start af firmakørslen og igen ved slut – så benzin passer med kørebog, og