kom videre med social kapital, Social kapital

Kom videre med social kapital Kom tæt på ledelsesudfordringerne i arbejdet med social kapital. Værktøjet er til dem, der allerede kender til social kapital og gerne vil et skridt længere i arbejdet. Hver udfordring belyses ud fra teoretiske begreber, praktiske øvelser og tjeklister samt erfaringer fra

kom videre med social kapital, Netværk om social kapital

Har I allerede gjort erfaringer med social kapital? Kom videre, bliv inspireret, find de nyeste værktøjer og læs om erfaringer. Introduktion til begreber, øvelser og erfaringer specielt for uddannelsesområdet.

Social kapital bliver ofte sat sammen med tre nøglebegreber: Tillid, retfærdighed og samarbejde. Men forståelsen og brugen af de tre begreber, kan ind imellem være med til at give udfordringer i organisationer der arbejder med social kapital. Derfor kan det være en god ide at tage et kursus i social kapital.

Siden 2012 har Danmarks Lærerforening og Gymnasieskolernes Lærerforening været meget aktive med hensyn til både at kortlægge social og professionel kapital på skolerne og at afholde seminarer og kurser på området. I dag er der gennemført kortlægninger af omkring 150 folkeskoler og et tilsvarende antal gymnasier med videre.

Kom videre med social kapital; Stærke samarbejdsrelationer; Hvordan kan du være med til at forbedre samarbejdet på din arbejdsplads. Få inspiration ved at klikke på punkterne ovenfor. Publiceringsdato:

Kom videre med social kapital. Konflikttrappen er et redskab til vurdering af, hvor alvorlig en konflikt er. Konflikttrappen. En miniguide til arbejdsmiljøorganisationen,der giver overblik over centrale og vigtige emner i arbejdsmiljøarbejdet.

Social Kapital [2] Kom videre med social kapital [3] Stærke samarbejdsrelationer [4] Materiale fra Arbejdsmiljørådet Arbejdsmiljørådet har udviklet en række produkter, der kan være behjælpeligt, når man ønsker at undersøge arbejdspladsens sociale kapital. Arbejdsmiljørådets guide [5] til undersøgelse af arbejdspladsens sociale

PDF-fil

6 Social Kapital Som leder har du mulighed for at påvirke de rammer, der skaber Social Kapital blandt de medarbejdere, du har personaleansvar for. En række aspekter ved den sociale kapital kan udvikles inden for dit ledelsesrum. Det handler om de samarbejdsflader i det daglige arbejde, der har betydning for, at medarbejderne ople-

Et rigtigt godt sprogbrug; kunne forstås af alle og kom hele vejen rundt og gav et rigtigt godt billede af hvordan både ledelse og medarbejdere har fælles ansvar for social kapital. Jeg tror på at foredraget vil være med til at gøre en forskel og være startskuddet til at vi kan arbejde med social kapital.

kom videre med social kapital, Social kapital

PDF-fil

at arbejde med social kapital. Arbejdet med social kapital omfatter ikke hele det psykiske arbejdsmiljø. Men i arbejdet med tillid, retfærdighed og samarbejds-evne, viser vores erfaringer, at vi har fat i nogle helt centrale elementer i arbejdsmiljøarbejdet. Vi kan se, at social kapital påvirker kvaliteten i kerneydelsen og produktiviteten.

PDF-fil

med social kapital handlet om grundbegreberne tillid, retfærdighed og samarbejde. Ledel sen er af den opfattelse, at høj social kapital er lig med en høj grad af gensidig forståelse og accept, som bidrager til fælles opgaveløsning samt tillid til, at der prioriteres rigtigt. Erfaringer fra projektet

PDF-fil

Tema 3: Kom videre i arbejdet med social kapital – og styrk samarbejdet, trivslen og kvaliteten på arbejdspladsen Inspirationsoplægget har fokus på, hvordan I kan få øje på den sociale kapital på jeres arbejdsplads, og hvordan I sammen kan optimere den. Social kapital handler grundlæggende om, hvordan I fungerer sammen på arbejds-

Mejeriet kom ud med en dårlig bundlinje, og stemningen blandt medarbejderne var ikke i top. Da Gjersing Mejeri i 2014 fik henvendelsen fra Mejeribrugets SamarbejdsForum og Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg om at deltage i et projekt om ”Udvikling og fastholdelse af Social Kapital” var interessen til stede, og såvel medarbejdere som ledelse syntes, det var en god idé at prøve denne vej.

PDF-fil

•Dialog om de centrale elementer i social kapital. •En lang række begreber, som har betydning for social kapital på jeres arbejdsplads – samt otte spørgsmål. •Lad flip-flappen ligge fremme! Den sociale kapital vokser, når man arbejder med den. Værktøj: Flip flap

PDF-fil

04 SOCIAL KAPITAL Det odenseanske bosted Præstegårdshaven har stor social kapital. Det har man, fordi kerneop-gaverne løses i en ånd af samarbejde, tillid og retfærdighed. Det giver et godt psykisk arbejds-miljø. Vi har besøgt stedet og talt med tre af aktørerne:

»Jeg var inviteret for at fortælle om social kapital, altså evnen til at samarbejde uden at skrive tingene ned, og det, vi nu måler som tillid. Og så kom jeg med min danske 78 procent tillid i rygsækken til et land, som ligger på knap 12 procent. Du mærker lynhurtigt, at der er noget helt anderledes her.

PDF-fil

denfor. De tre dimensioner – human kapital, beslutnings-kapital og social kapital – indgår med lige stor vægt i det overordnede mål. Det vil altså sige, at en skole, der scorer 70 point på human kapital, 65 på beslutningskapital og 60 point på social kapital, i alt vil få en score på 65 for profes-sionel kapital.