kunstfonden, Skat.dk: C.A.6.5.1 Legater

I tildelingsbrevene fra Kunstfonden var det anført, at beløbene var tildelt som arbejdslegater til fortsat kunstnerisk arbejde. Spørgsmålet var bl.a., om de to kunstnere havde modtaget legaterne “udelukkende” som en anerkendelse af deres fortjeneste, jf. LL § 7 O, stk. 1, nr. 1.

kunstfonden, Statens Kunstfond køber for over en million i Aarhus …

Kunstfonden købte fem værker af Søren Sejr under en udstilling hos Galleri Jacob Bjørn. Hos VIA på adressen Hedeager 2 i det nordlige Aarhus er der begejstring for kunsten fra Kunstfonden. – Vi har været her fem-seks år, og i første omgang blev kunsten nedprioriteret i de nye bygninger.

Udvalget, der fordeler penge fra Kunstfonden til teaterprojekter over hele landet, består af fagfolk, som også beskæftiger sig med teater. Når medlemmerne selv er beskæftigede i et projekt eller har tætte forbindelser til dem, som søger støtte, er de inhabile og deltager ikke i behandlingen af sagen.

Dette ses også at være SKATs hidtidige praksis, jf. beskrivelsen i Ligningsvejledningen 2011-1, A.B.7.4.3, der anfører, at Kunstfonden udbetaler bl.a. engangsydelser som arbejdslegat. Tilsvarende udlægning af begrebet engangsbeløb fremgår af intern korrespondance mellem medarbejdere SKAT vedrørende Bs legater, jf. mailkorrespondance af 17. og 29. juli 2009 mellem SKATs medarbejdere, OI

Domea.dk Fonden, der tidligere hed Kunstfonden, blev etableret ved fusionen af DB, BSB, og ADB, og har efterhånden mange år på bagen. Fonden blev etableret med et ønske om, at bidrage til udsmykning af almene bebyggelser, der administreres af Domea.dk.

Kunstfonden i Bov Kommune Bov: Født/stiftet: 1976 01/11: Død/nedlagt: 2007 30/10: Bemærkning: Se også: 1998/29; 1998/32; 2003/6 2010/19 OBS lbn 31 er en CD. Den ligger øverst i kasse II. Den skal arkiveres andet steds, når der er oprettet et arkiv for Cd´er. Periode: 1996 – 2008: Dateringsnote: 1977-2008: Se på kort: Type: Sogn (1000

Rapport for kunstfonden.dk. Domænenavnet kunstfonden.dk blev registreret d. 11 juni 2007 og har dermed været aktivt i 12.99 år. Domænet er registreret for en 1 årig period og skulle have været fornyet 30 juni 2018. Netnationen besøgte sidst domænet d. 21 maj 2018, hvor vi ikke fandt en webserver associeret med domænenavnet, som derfor ikke kan tilgåes.

PDF-fil

Kunstfonden har mulighed for at støtte projekter igangsat af andre aktører med op til 1/3 af bud-gettet. Kunstfonden er dermed med til at generere væsentlige beløb til kunst udefra. I 2016 er udbetalt følgende tilskud fra kunstfonden: WEAArt murmalerier, 75.000 kr. Out in the Open, 30.000 kr.

Kunstfonden indleder samarbejde med Chicago Architecture Biennial, så danske kunsthåndværkere, designere og arkitekter kan profilere sig på en international scene. Læs mere. Nyt fra branchen. 15.07.20. Tredje Natur vinder projekt i Japan.

kunstfonden, Tænk ud af boksen med Domea.dk

Domea.dk Fonden, der tidligere hed Kunstfonden, blev etableret ved fusionen af DB, BSB, og ADB, og har efterhånden mange år på bagen. Fonden blev etableret med et ønske om, at bidrage til udsmykning af almene bebyggelser, der administreres af Domea.dk.

Indtil det sker, vil Kunstfonden fortsat være petriskålen, hvor inhabilitet har optimale vækstbetingelser. Sagen om Politikens litteraturredaktør, Jes Stein Pedersens, udpegning til legatudvalget er dog ikke blot et udtryk for inhabilitet, men i langt højere grad for magtkoncentration.

Kunstfonden valgte at støtte Kunsten ud i Landsbyerne 4 med 250.000,- som til gengæld er øremærket udgifter til kunstnernes honorar og deres materialer. Det er en stor del af budgettet i projektet, og vi er rigtig godt tilfredse med den aftale.

Kunstfonden annoncerer alle puljer over for potentielle ansøgere, men tildelingskriterierne, der anvendes ved vurdering af ansøgningerne, fremgår ikke i alle tilfælde af puljeopslagene. Informationerne på den fællesstatslige puljeportal er ikke altid opdaterede og ensrettede i forhold til oplysningerne på Kunstfondens hjemmeside.

Statens Kunstfond, Copenhagen, Denmark. 16K likes. Statens Kunstfonds officielle profil med nyheder om dansk arkitektur, billedkunst, film, kunsthåndværk

Syddansk Erhvervsskole erkender, at det er dem, der ved en fejl har fået skulpturen fjernet og skrottet. Det er også erhvervsskolen selv, der har bedt om et møde med kunstfonden.

Det kan gøres endnu bedre, men det er sådan set ret godt. Sådan kan Statsrevisorernes kritik af Statens Kunstfond oversættes. om sædvanligt når Statsrevisorerne kommer med en beretning, trækker det overskrifter og kritiske kommentarer. Således også med den aktuelle Beretning om tilskudsforvaltningen i Statens Kunstfond. Formanden for Statens Kunstfonds bestyrelse har flere steder

Det fik Holst jævnligt gennem årene, til han i 1985 fik livslang ydelse fra Kunstfonden. Fik i 1984 Martin Jensen og hustrus legat. Skrev utallige digte og noveller, ofte på vendelbomål. Var en tid gift med forfatteren Kirsten Holst med hvem han fik tre døtre.