landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser, F¿dende Unders¿gelse af Patientoplevelser blandt F¿dende

PDF-fil

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende (LUP Fødende) udgør et væ-sentligt bidrag i arbejdet med at forbedre arbejdsgange og sikre høj kvalitet for gravide, fødende og barslende i det danske sundhedsvæsen. Det er vores mulighed for at høre den fødende og hendes nærmeste pårørende.

landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser, Den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser er i …

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) omfatter indlagte og ambulante patienter fra alle landets offentlige sygehuse og patienter, der har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. Hver år har LUP’en temaspørgsmål, som i år handler om “Dialog med patient og pårørende.”

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2010

Resultaterne af den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser er landet på landets hospitaler. På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital går det fremad med de akutte patienter, mens der skal arbejdes på tilfredsheden hos de planlagte patienter.

PDF-fil

LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Region Nordjylland Personale – spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst – spørgsmål 2

PDF-fil

LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 2.376 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015. 50% svarede på spørgeskemaet. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse – Se mere på www.patientoplevelser.dk

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser er en spørgeskemaundersøgelse, hvor over 250.000 patienter bliver inviteret til at give feedback på de oplevelser, de har haft i forbindelse med deres besøg på landets sygehuse.

Landsdækkende undersøgelse af Patientoplevelser – kvalitet eller tilfredshed. [email protected] Home; Student theses, total; Masterafhandlinger / Executive Master´s theses; View Item; Login. Landsdækkende undersøgelse af Patientoplevelser – kvalitet eller tilfredshed. Show simple item record. dc.contributor.author: Hillingsø, Jens G

PDF-fil

Landsdækkende undersøgelse af patienters oplevelser på offentlige sygehuses og privathospi- søgelse af patientoplevelser. Man kan ikke på baggrund af patienternes oplevelser konkludere, om en utilfreds patient har modtaget en behandling af mindre god kvalitet.

landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Bornholms …

PDF-fil

LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt ambulante patienters oplevelser: Bornholms Hospital – Region Hovedstaden Overordnet tilfredshed – spørgsmål 27,

Den landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien (LUP-psykiatri) er blevet gennemført for første gang i efteråret 2012 efter et nyt koncept. Både patienter og deres pårørende er blevet spurgt om deres oplevelser med psykiatrien.

LUP 2018 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kbhs Øjen og Skeleklinik v. Hesgaard Privathospitalernes offentlige patienter Personale – spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst – spørgsmål 2 Patientinvolvering – spørgsmål 8, 9, 10 og 11 Patientoplevet fejl – spørgsmål 20

PDF-fil

LUP 2018 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt ambulante patienters oplevelser: Hovedstadens Øjenklinik – Privathospitalernes offentlige patienter Personale – spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst – spørgsmål 2 Patientinvolvering – spørgsmål 8, 9, 10 og 11 Patientoplevet fejl – spørgsmål 20

Det er denne patientgruppe det landsdækkende Epilepsihospital under Filadelfia diagnosticerer og behandler fra alle dele af landet. Filadelfia tilfredse med patienternes tilbagemeldinger-Vi er pænt tilfredse med patienternes tilbagemeldingerne i den seneste Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP 2015).

Den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP) i akutmodtagelser i 2018 er netop udkommet Bestyrelsen i Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM) har med interesse læst resultaterne og noterer sig, at på trods af en generelt stigende aktivitet i landets akutmodtagelser, var flertallet af patienter tilfredse med deres besøg, oplevede at vi lyttede og at de fik hjælp til deres problem.

Patientoplevelser. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) bliver gennemført på landets sygehuse hvert år. Læs om undersøgelsen og undersøgelsens resultater her. Tilsynslisten

PDF-fil

LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt ambulante patienters oplevelser: Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi – Nørmark Privathospital Overordnet tilfredshed – spørgsmål 27, 28 og 29 (118)