lille præstekrave, Lille Præstekrave

Lille præstekrave er udbredt i Europa og store dele af Asien. Den forekommer spredt over store dele af Europa, dog ikke i det nordlige Skandinavien eller den vestlige del af De Britiske Øer. Den naturlige biotop for arten er flod- og søbredder, men en stor del af de europæiske fugle yngler i dag i menneskeskabte biotoper som grus- og lergrave, i takt med at antallet af naturlige biotoper

lille præstekrave, Helt tæt på ynglende lille præstekrave

1 Helt tæt på ynglende lille præstekrave Af Asbjørn Jensen, artsekspert i Atlas III Som et eksempel på en velegnet yngleplads for lille præstekrave er her valgt området omkring Nykøbing Falsters sukkerfabrik, godt 500 tønder land, hvor der opsamles lerjord, som vaskes af sukkerroerne i forbindelse med fremstillingen af sukker. Der er adgang forbudt for uvedkommende i hele området.

Lille præstekrave er en fåtallig ynglefugl i Danmark. Den optræder hovedsagelig nær ferskvand og på arealer med meget ringe vegetationsdække. I Danmark ses den derfor hovedsagelig ved grusgravssøer eller ved søer, hvor kreaturer holder vegetationen på søbredden meget kort. Den kan også dukke op og endog yngle ved markoversvømmelser.

Lille præstekrave ernærer sig af masker , edderkopper , insekter , larver og andre hvirvelløse dyr. Navn. Lille præstekraver skal før være blevet kaldt nordanværstyta i Södermanland . [3 ] Nordanvärstyta skulle kunne oversættes med “lille fugl i forbindelse med nordenvind

Lille præstekrave – Charadrius dubius . Lille og kompakt bygget vadefugl med korte ben. Kendes fra stor præstekrave på de kødfarvede ben, det mørke næb, den iøjnefaldende gule øjenring og ved at mangle hvidt vingebånd i flugten. Fåtallig ynglefugl og fåtallig trækgæst, hyppigst i den

Fuglenes ynglesæson blev meget succesfuldt på Avnø. Ikke mindst på grund af den nye sø med den rævefri ø. Omkring 10 til 15 klydepar fik unger derude.

En lille præstekravehun forsvarer sit territorium overfor tinksmed. Præstekraveslægten tæller hele 33 arter, hvoraf blot fire yngler i Europa. Foruden lille præstekrave, er det stor præstekrave, den hvidbrystede og pomeransfugl. (Foto: Helge Sørensen)

Her er mange vade- og andefugle. Der er ofte store tætheder af især hjejle, almindelig ryle, regnspove, lille kobbersneppe og knortegås. Kloben. Her er almindelige vade- og andefugle og chance for at se knarand, lille præstekrave og brushøns ved strandsøen og strandengene. Klinten. Her er digesvaler og den sjældne ynglefugl tejst.

Fugle og Natur er en del af Naturbasen: artsportalen med 40.000 arter af planter, dyr og svampe. Indberet dine fund af flora og fauna til gavn for dansk natur.

lille præstekrave, Arreskov Sø

Arreskov Sø Lørdag den 22. juni 2002. Kl 16:15 Bramgås 3 R, Knarand 7 R, Lille Præstekrave 1 R, Brushane 3 HAN R Lars Bonne Rasmussen [Dof-Fyn] . Arreskov Sø Fredag den 21. juni 2002. Kl 19:30 Nordisk Lappedykker 1 AD R, [ESM EDR] [Dof-Fyn] Arreskov

Især i sensommeren ses lille præstekrave hyppigt på fladerne ud for spidserne. I takt med at vandet i lagunen er blevet mere fersk, har især svømmeænder om efteråret optrådt i antal, der er bemærkelsesværdige for Sjælland. Krikand, pibeand og gråand optræder i hundredevis,

Her er mange vade- og andefugle. Der er ofte store tætheder af især hjejle, almindelig ryle, regnspove, lille kobbersneppe og knortegås. Kloben. Her er almindelige vade- og andefugle og chance for at se knarand, lille præstekrave og brushøns ved strandsøen og strandengene. Klinten. Her er digesvaler og den sjældne ynglefugl tejst.

Lille Præstekrave – Echinger Stausee, Bayern (DE). Brokfugle Fugle 2020 M. Zuiko 300mm Pro M. Zuiko MC-14 Teleconverter Olympus OM-D E-M5 Tyskland. Post navigation.

Nedenstående billeder er taget forleden ved henholdsvis Trillen i Høruphav og Mjangmarkvej. Den lille præstekrave synes jeg ofte kræver lidt mere tålmodighed at få på skudhold – men på mine besøg til og fra Torup Made har jeg flere gange bemærket et par, der tilsyneladende holder til omkring jordbunkerne ved den nedrevne gård på Mjangmarkvej.

Den store præstekrave kendes fra den lille præstekrave ved at have et tydeligt hvidt vingebånd. Desuden har den voksne fugl i sommerdragt orange næb med sort spids. På den hvidbrystede præstekrave er den sorte halskrave ikke lukket. Ved at klikke på et foto, vil det blive vist i større udgave!

Keldsnor: Strandskade 301 T, Lille Præstekrave 1 T, Småspove 17 T, Lille Kobbersneppe 348 T, Islandsk Ryle 13 T, Dværgterne 1 T, Fjordterne 21 T, Digesvale 300 R. Frank Jensen-Hammer Sybergland: Grågås 500 R, Gråstrubet Lappedykker 11 R, Sorthalset Lappedykker 2 R. Jørn Knudsen

This page was last edited on 15 September 2016, at 07:37. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply.