løn lektor, Lønninger på Københavns Universitet 2016

Kategorier af ansatte med færre end tre årsværk er ikke taget med, så derfor er listen ikke udtømmende. Rektor og den øvrige ledelses løn er dog med, idet vi her har fået tallene direkte fra KU. Sammenlign evt. med løntallene fra 2013 ved at følge linket. 1. Rektor: 1 årsværk: 147.933 kr.

løn lektor, Gymnasielærer løn

Gymnasielærer løn: Der er i disse år kamp om jobbene som lærere på landets gymnasier, og det gør naturligt interessen for en gymnasielærers løn stor. I den forbindelse er det ikke længe siden, at Danmarks gymnasielærere kunne glæde sig over en lønstigning, da gymnasielærernes løn røg i vejret fra 1. december 2017.

Lektor Løn. Lige nu er der 1 at sammenligne løn med. Hvis du vil have mere detaljeret info om, hvad netop du bør tjene, skal du oprette et Løntjek. Det giver et mere nøjagtigt billede, der bl.a. indeholder hvad andre personer får i pension og fryns.

IDA hjælper dig med at få den rigtige løn for dit arbejde. På denne side kan du se, vores værktøjer til lønberegning og andre ydelser vi tilbyder.

Ifølge lektor Jørgen Stamhus, der blandt andet forsker i løndannelse og ny løn i den offentlige sektor på Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet, mener ikke, at der er noget ved toplønningerne på KU, som vækker opsigt. »Det er nok lidt niveauet,« siger han.

Lektor om OK20-aftale: God for lønmodtagere over hele livet. Ordningen betyder, at en del af den ferieberettigede løn sættes ind på en konto. Her kan lønmodtageren vælge at bruge beløbet på en række forskellige ting. Pengene kan gå til mere ferietid eller flere penge under ferien.

Lektor (Associate Professor) – en fast stilling, hvor man både underviser, forsker, vejleder ph.d.-studerende og oplærer adjunkter. Som lektor får man lov til at forske i dét, man selv synes er vigtigt. Seniorforsker (Senior researcher) – en stilling, der ligner lektorens.

2) Lektor. 3) Docent. 4) Ekstern lektor. 1. Adjunkt. 1.1. Ansættelse. Ansættelse som adjunkt sker efter opslag. Ansættelsen er normalt varig og sker med henblik på kvalificering til lektorbedømmelse og overgang til lektorvilkår. Ved ansættelse som adjunkt fastsættes der en periode (adjunktperioden) på op til

Master i klinisk sygepleje forbereder dig til at blive ekspert i klinisk sygeplejepraksis og sikre sammenhæng mellem forskning og praksis. På uddannelsen kommer du til at arbejde med sygeplejefaglig teori, videnskabsteori, forskningsmetoder, evidensbasering af sygeplejen samt metoder til udvikling af klinisk praksis.

løn lektor, Lektor om OK20

Lektor om OK20-aftale: God for lønmodtagere over hele livet. Ordningen betyder, at en del af den ferieberettigede løn sættes ind på en konto. Her kan lønmodtageren vælge at bruge beløbet på en række forskellige ting. Pengene kan gå til mere ferietid eller flere penge under ferien.

Skalaløntrinnene kan ses på gl.org under menupunktet løn og ansættelse > løn > løntabeller. 1. Lønnen består af både centralt fastsat løn og lokalløn. Trin 5 angiver, hvilke skalaløntrin du er på efter GL’s overenskomst. 2. Adjunkt/lektor-tillæg. Tillægget er centralt fastsat og stiger efter to og seks år.

Ifølge oplysningerne fra medlemmerne svinger museumsinspektørernes løn fra 28.500 kr. til 41.800 kr. Gennemsnittet er 35.637 kr. Er det for lidt? En lektor på et universitet – der har overlappende om end ikke identiske arbejdsopgaver (forskning og formidling) – tjener til sammenligning 41.684 kr.

KORT OM PAV PAV giver en samlet oversigt over reglerne om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd og overenskomstansatte m.fl. i staten mv. og er derfor et væsentligt værktøj for personaleadministrationer i staten. PAV beskriver de ansættelsesregler, der gælder generelt for ansatte i staten mv., og dermed ikke de specifikke forhold inden for særlige sektorer som fx

Han er lektor i amerikanske samfundsforhold ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Han siger, at man skal tilbage til 1968 for at finde tilsvarende protester. Det var året, hvor den sorte borgerrettighedsforkæmper Martin Luther King blev myrdet. Dengang var der ifølge Niels Bjerre-Poulsen optøjer i over 100 amerikanske

Løn og ansættelsesvilkår. En klinisk lektor aflønnes med et honorar på kr. 95.200 (marts 2012-niveau) for 60 konfrontationstimer årligt. Ansættelse kan ske med et varierende antal konfrontationstimer fra 15 til 60 timer med forholdsmæssig løn. Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud.

Løn, især størrelsen af den, er ofte et tabu blandt kollegaer. Men åbenhed om løn gavner både arbejdsmiljø og ansatte, mener amerikansk forsker. Dansk lektor er enig, men tror ikke, åbenheden om løn er lige om hjørnet.

PDF-fil

Opgørelsen af hvor mange timer den eksterne lektor kan ydes løn for under barsel og adoption tager udgangspunkt i timetallet for beskæftigelsen andetsteds. Der ydes således løn under barsel og adoption for beskæftigelsen som ekstern lektor i den udstrækning, den samlede beskæftigelse – beskæftigelsen an-