lønoversigt 2018, Lønoversigter 2017

Interaktiv lønoversigt. Interaktiv lønoversigt i farver. Lærlinge. DI Overenskomst I. ATL – Transport- og Logistikoverenskomst – 1. marts 2017. ATL – Transport- og Logistikoverenskomst – 1. marts 2018. ATL – Transport- og Logistikoverenskomst – 1. marts 2019. AKT – Rutebiloverenskomst for Provinsen. AKT – Rutebiloverenskomst for HT-området

lønoversigt 2018, Løntabeller

Løn gældende fra 1. oktober 2019 (pdf) (OBS! Rettelse i timelønnen) Løn gældende fra 1. april 2019 (pdf) Løn gældende fra 1. oktober 2018 (pdf) Løn gældende fra 1. april 2018 (pdf) Løn gældende fra 1. december 2017 (pdf) Private sprogcentre – lærere. Aktuel løn mv. for lærere ansat på private sprogcentre (FOAS’ overenskomst).

PLA lønoversigt pr. 1. december 2018 til 30. november 2021 for sygeplejersker og praksisbioanalytikere: Med indtil 2 års praksiserfaring. Sygeplejersker og bioanalytikere med indtil 2 års praksiserfaring aflønnes pr. måned som følger:

1997 til 31. marts 2012. Derfor er alle basislønninger i denne lønoversigt forhøjet med 31,0660 pct. og afrundet til nærmeste hele krone. Tilsvarende gælder for tillæg, der er fastsat som årlige. grundbeløb, og som inkl. procentregulering pr. 1. april 2010 udgør mindre end 3.200 kr. Ved

Finansministeriets lønoversigt 1. oktober 2018. Finansministeriets lønoversigt 1. oktober 2018 Finansministeriets lønoversigt 1. oktober 2018 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon . Læs mere

Læs om resultatet af aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2018 her. Læs om de aftalte lønsatser under Ny Løn pr. 1. april 2020 her, 1. oktober 2019 her, 1. april 2019 her, 1. oktober 2018 her, 1. april 2018 her, 1. december 2017 her, 1. april 2017 her, 1. april 2016 her og pr. 1. april 2015 her.

For tiden har Moderniseringsstyrelsen en del henvendelser om, hvornår Finansministeriets lønoversigt pr. 1. april 2018 udkommer. Lønoversigten vil udkomme i løbet

Skøn for hele 2018 er baseret på årets første 10 måneder relativt til 2017. Beregningen af BNP er baseret på et folketingsvar fra 2017 (FIU alm. del spørgsmål 18). Heraf fremgår det, at 48.000 fuldtidsbeskæftigede fra EU11 (ekskl. grænsegængere) bidrog til at øge BNP med 30 mia. kr. i 2017, svarende til 625.000 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget (2017-priser), som derefter er opregnet

PDF-fil

OK 2018 – det samlede overblik over aftalerne på det statslige område Rammen Der er aftalt en ramme på 8,1 % for de næste tre år. Heraf udgør de generelle lønstigninger 6,07 %, hvilket er den lønstigning, som du kan forvente at få mere i lønningsposen. I samme periode er

lønoversigt 2018, Lønsatser

Der er forskellige lønsatser i de offentlige overenskomster. Overenskomsterne er forhandlet af de offentlige arbejdsgivere og Dansk Socialrådgiverforening.

Som offentlig ansat kan din løn bestå af 4 løndele; grundløn, funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn. På din lønseddel kan du se, hvordan din løn er opbygget. Når vi forhandler løn ved overenskomstforhandlingerne, sker det alene på grundløn, eventuelle tillæg til grundlønnen og pensionssatsen. Se hvad der gælder for dig i oversigterne for kommunalt eller regionalt ansatte.

Få et hurtigt overblik over de historier, der rykker inden for din branche og i din livssituation – uanset om du er i job, søger et job, er under uddannelse eller har trukket dig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Løn er et væsentligt element i den aftale som indgås mellem virksomheden og medarbejderen om et ansættelsesforhold. Lønnen kan tage afsæt i individuel aftale og/eller en overenskomst. Lønnen kan bestå af både faste og variable løndele, og der kan være tilknyttet incitamentsordninger. Du kan i disse guides læse mere om løn.

Lønoversigt januar 2018 opdateret Nu kan det nye lønoversigt fra januar 2018 hentes på hjemmesiden. Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon 72 16 00 00 [email protected] Administrér cookie samtykke

Annoncer med Teknobiler på DBA. Stort udvalg af Teknobiler til billige priser. På DBA finder du altid et godt tilbud på både nye og brugte varer til salg

Overenskomstforhandlinger 2018. I OK18 blev der indgået forlig for alle ca. 750.000 offentligt ansatte i regioner, kommuner og staten. 1. april 2019 træder forbedringerne i kraft.

Offentlige løntabeller pr. 1. oktober 2018 (stat, kommune og region) Offentlige løntabeller pr. 1. april 2018 (stat, kommune og region) Offentlige løntabeller pr. 1. januar 2018 (stat, kommune og region) Offentlige løntabeller pr. 1. december 2017 (stat, kommune og region)