løntabel sygeplejerske, Sygeplejerskeuddannelse

Professionsbachelor, sygeplejerske, Viborg, E-læring KOT-nummer: 56385. OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere. Ansøgningsfrister. Kvote 1: 5. juli kl. 12.00. Kvote 2: 22. marts kl. 12.00. VIAs netbaserede sygeplejerskeuddannelse optager 50 procent studerende fra kvote 1 og 50 procent fra kvote 2.

løntabel sygeplejerske, Sygeplejerske løn

Sygeplejerske løn er ligesom andre offentlige lønninger ofte på den politiske dagsorden og til stor debat i medierne. Det skyldes, at landets mange sygeplejesker gang på gang kæmper for en forhøjelse af deres løn, der ikke altid ligger i den højeste ende af den offentlige lønskala.

IDA hjælper dig med at få den rigtige løn for dit arbejde. På denne side kan du se, vores værktøjer til lønberegning og andre ydelser vi tilbyder.

Din løn består af mange forskellige elementer fra forskellige aftaler og overenskomster. Det kan være svært at holde styr på, hvad rammerne er og hvem der sætter dem. BUPL hjælper dig på vej til at forstå din løn bedre, så du lettere kan gennemskue, om du får den rigtige løn.

Sidste årlige lønforhandling fandt sted i 2010, hvor flere først blev afsluttet i starten af 2011. Herefter har der ikke været afsat midler til lokal forhandling via overenskomsten. Derfor har der kun været taget initiativ til forhandling i forbindelse med ændring af strukturen eller indholdet i stillingen samt hvis der har været mulighed for forhandling af tilbageløbsmidler.

Tallene for indkomst stammer fra Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside uddannelseszoom.dk.. Ministeriet har beregnet indkomst som et gennemsnit af de færdiguddannedes erhvervsindkomst, som inkluderer resultater af egen virksomhed og overførselsindkomster per måned over de seneste tre år, hvor der er tilgængelig information.

Lønstatistik: Konstruktørernes gennemsnitsløn er steget med 1.753 kr. om måneden. På et år har Konstruktørforeningens medlemmer i gennemsnit fået en lønstigning på 1.753 kr. om måneden inklusiv pension, tillæg og bonus.

Sygeplejerske ; Besøg Ledige jobs hvor alle ledige jobs og vikarvagter vises. DUOS som arbejdsgiver Som ansat hos os får du en effektiv driftsorganisation i ryggen, der sikrer dig en professionel løn- og personaleadministration samt sørger for gode beskæftigelsesmuligheder også hvis den hjælpeordning, du er blevet ansat på, skulle ophøre.

Din løn er bestemt af din overenskomst og stiger fra år til år. Er du i tvivl om, du får den rigtige sats, kan du tjekke det her eller kontakte din lokale afdeling og få et løntjek. Er du lærling? Så brug lønberegneren til at se, om du får den rigtige løn.

løntabel sygeplejerske, 3F overenskomst

3F forhandler din overenskomst, der sikrer dig gode løn- og arbejdsforhold, fri på barns første sygedag, pension m.m. Se din 3F overenskomst her.

4 Indledning Denne løn- og ansættelsesvejledning for sygeplejersker og radiografer ansat i staten indeholder aktuelle lønoplysninger og svar på en række hyppigt stillede spørgsmål til tillidsrepræsentanter og Dansk Sygeplejeråd (DSR). DSR varetager også forhandlingsretten for Foreningen af Radiografer i Danmark. Det betyder, at når der står sygeplejersker menes også radiografer.

Job indenfor Handel og service. Find dit drømmejob hos Jobindex, Danmarks største jobdatabase.

Timelønnet sygeplejerske. Region Hovedstaden nye yndlingsvikar. Aflønning sker efter Finansministeriets løntabel – timeløn for studerende. Vi er et travlt kontor, der arbejder seriøst og samtidig har en uformel omgangstone og et godt humør. Vi

Bioanalytiker løn. Foto: Shutterstock. Det er dog også en branche, hvor kvinder i gennemsnit tjener en smule mere end mænd. For mens en mandlig bioanalytiker i gennemsnit tjener 27.973 kroner om måneden – med en gennemsnitsalder på 33,7 år og en erhvervserfaring på 7,3 år – så tjener kvinder 28.049 kroner om måneden med en gennemsnitsalder på 34,5 år og 6,7 års erfaring.

På sygeplejerske- og lægeuddannelsen findes en masse litteratur om etiske dilemmaer ift. behandlingen af patienter. På bioanalytikeruddannelsen findes der ikke én. Du kan se de nye lønsatser i dbio’s løntabel og tjekke dine tillæg i ny tillægsberegner.

Der kan altså ikke anvendes den samme løntabel ved beregning af tjenestemandsløn og tjenestemandspension. For at få en oversigt over pensionsgivende lønninger for tjenestemænd se derfor siden om Serviceydelser. Tjenestemænd skal ikke afgive helbredsoplysninger til

Radiograf Rådet har knap 2.500 medlemmer, inklusiv studerende og seniorer. Radiograf Rådet er den organisation, som specifikt varetager radiografernes interesser, og formidler viden indenfor radiografien.