miljø og sundhed, Miljø, arbejdsmiljø og sundhed

Teknologisk Institut løser en bred vifte opgaver inden for arbejdsmiljø. Vi har bl.a. fokus på indeklima, luftkvalitet, ventilation og partikeludledning.Vi har mange års erfaring med udvikling af arbejdspladsen. Her finder du en oversigt over vores specialistydelser inden for Miljø, arbejdsmiljø og sundhed.

miljø og sundhed, Sygdom og sundhed

Søg info om alt fra alkohol og stoffer, kroniske sygdomme, genoptræning, metal og fysik sundhed til Hverdagsteknologi, læge, sygesikring, veteraner, almen praksis.

DHI har et af de stærkeste faglige miljøer om kemiske stoffers effekt på mennesker og miljø og hjælper industrien med at opfylde krav til kemikalier globalt

Miljø og sundhed hænger tæt sammen, fordi fx luftforurening, støj og kemikalier i dagligdagen kan påvirke vores helbred og sundhed.

Menneskers sundhed er påvirket af det omgivende miljø ved vores bopæl og arbejdsplads – den måde vi lever på, hvor vi bor og også vores aktivitetsmønstre har indflydelse på vores helbred. Miljøet påvirker os via den mad vi spiser, måden vi transporterer os rundt, luften vi indånder og hvor og hvordan vi rekreerer og slapper af.

5.6. TEMA – Miljø og Sundhed. Natur og Miljø 2001, udkast. Indledning: Menneskers sundhed og velbefindende påvirkes af en lang række forhold i dagligdagen. Det

Nano kan for eksempel bruges til at gøre en tennisketsjer stærk og let, hvis det er af såkaldte carbon nanotubes. Nanosølv er et andet eksempel, som du finder i blandt andet sportstøj og sandaler. Her giver nanomaterialet beskyttelse mod bakterier, så du mindsker risikoen for lugtgener. Nano er ikke nødvendigvis værre for miljø og sundhed

Miljø og sikkerhed er primære områder for os. Vi sikrer vores medarbejderes trivsel og sundhed ved løbende at forbedre vores arbejdsmiljø. Miljøspørgsmål bliver stadig vigtigere og overtager mere og mere af vores daglige arbejde.” Francesco Cremona, EHS M

Læs hvad du gør i forhold til hobbydyrehold, fluer, afbrænding af affald, røg, støj og lugt gener.

miljø og sundhed, Nano: Er det godt eller skidt for miljø og sundhed …

Nano kan for eksempel bruges til at gøre en tennisketsjer stærk og let, hvis det er af såkaldte carbon nanotubes. Nanosølv er et andet eksempel, som du finder i blandt andet sportstøj og sandaler. Her giver nanomaterialet beskyttelse mod bakterier, så du mindsker risikoen for lugtgener. Nano er ikke nødvendigvis værre for miljø og sundhed

Miljø og sikkerhed er primære områder for os. Vi sikrer vores medarbejderes trivsel og sundhed ved løbende at forbedre vores arbejdsmiljø. Miljøspørgsmål bliver stadig vigtigere og overtager mere og mere af vores daglige arbejde.” Francesco Cremona, EHS M

På det interne niveau kan det være temaer som medarbejdernes sundhed og sikkerhed.Du vil efter endt uddannelse være i stand til at varetage de ledelsesmæssige opgaver i komplekse og udviklingsorienterede situationer i relation til virksomhedens arbejde inden for energi, miljø og

Et rent miljø er en forudsætning for menneskers sundhed og velvære. Samspillet mellem miljøet og menneskers sundhed er højst komplekst og svært at vurdere. Dette gør det særlig nyttigt at anvende forsigtighedsprincippet. De mest kendte sundhedsskadelige virkninger er forbundet med luftforurening, ringe vandkvalitet og utilstrækkelige sanitære installationer. Vi ved meget mindre om

Sundhed, sikkerhed og miljø har høj prioritet i olie- og gassektoren. Selvom branchen har en lav ulykkesfrekvens i forhold til på land, er der fortsat rum for at forbedre sig endnu mere. Olie Gas Danmark vil fungere som et forum for videndeling og koordinering af procedurer mellem virksomheder i branchen blandt andet gennem videreførelse af det eksisterende samarbejde Task Force Zero.

Finansieringstiltagene udgør ca. 2,2 mia. kr. i 2020 stigende til ca. 2,6 mia. kr. varigt efter tilbageløb og adfærd, jf. tabel 1. Med skatte- og afgiftsinitiativerne ønsker regeringen at rulle urimelige skattebegunstigelser for særgrupper tilbage. Samtidig ønsker regeringen at fremme grøn omstilling, miljø og sundhed.

Miljø- og Energiforvaltningen består af 3 afdelinger: Miljø- og Plan; Bæredygtighed og Udvikling; Administration og Service; Desuden indgår forvaltningen i samarbejde med Aalborg Forsyning, som består af en række 100 % kommunalt ejede selskaber.

Sundhed og Sygdom Pension og Ældre Pas, kørekort og ID-kort Jobcenter og Uddannelse Det Digitale Betalingskort Erhverv Affald og Miljø Arrangementer Byggeri og Ejendomme Energi og Forsyning Erhvervsudvikling Udbud & Indkøb Start din egen virksomhed Virksomhed i vækst