nye dagpengeregler fra januar, Dagpengesatserne bliver reguleret hvert år den 1. januar …

Nye dagpengeregler for selvstændige. Der er vedtaget nye dagpengeregler fra 1. oktober 2018 for selvstændige. Reglerne kommer til at berør de personer som anses for at være atypisk beskæftigede. Det vil sige folk som både har lønmodtagerjob på kortere basis (eksempelvis projektansættelse), samt andre job i egen virksomhed (freelance

nye dagpengeregler fra januar, Nye dagpengeregler

Afslutter du din uddannelse efter 2. januar 2017, og er din uddannelse normeret til 3 semestre, kan du tidligst modtage dagpenge, når der er gået 18 måneder, fra du påbegyndte uddannelsen. 1.Eksempel: Du er påbegyndt en overbygningsuddannelsen (top-up-uddannelse på erhvervsakademiuddannelse).

Ændrede dagpengeregler fra 2. januar 2017. Første del af dagpengereformen træder i kraft 2. januar 2017. 06. januar 2017. Nye satser for nyuddannede. Dagpengesatsen for nyuddannede og værnepligtige sættes ned til 71,5 pct. af den maksimale dagpengesats,

Nye dagpengeregler Fra juli 2017 går man over til at udregne dagpengeperioden i timer i stedet for, som nu, uger. Eksempel Dette gælder kun fra januar til og med april 2017. Det skal særskilt bemærkes, at udbetalingsperioden i maj slutter den 28.5.2017.

Fra 1. januar 2017 kan du få dagpengeret, hvis du afslutter en erhvervsuddannelse, der er normeret til 18 måneder – også selv om studietiden er kortere end 18 måneder. Overgangen til nye regler Der er ingen overgangsregler, så hvis du er ledig på det tidspunkt, reformen træder i kraft, bliver du omfattet af de nye regler med det samme.

Ny mulighed for at forlænge perioden med dagpenge. Færre dagpenge til nyuddannede. Det er blandt fornyelserne i de nye dagpenge-regler, som er en del af hverdagen fra nytår. Her er seks nedslag i de nye dagpengeregler. 1. Alt håb forsvinder ikke efter to år på dagpenge. Har du haft arbejde indenfor de to år, hvor du har modtaget dagpenge?

Skulle du have lyst til at erhverve dig en elbil til den lave registreringsafgift, skal du dog ikke vente for længe. Den registreringsafgiften bliver nemlig kun holdt nede indtil udgangen af januar 2018, eller til der er solgt 5.000 nye elbiler – opgjort med tilbagevirkende kraft fra januar 2016. Læs mere her.

Begrebet karens er blevet indført i de nye dagpengeregler. Får du karens, skal vi trække, hvad der svarer til en dags dagpenge. Vi skal nu med de nye regler løbende opgøre, om du har haft beskæftigelse i mere end 148 timer som fuldtidsforsikret efter hver 4-måneders periode fra den første dag, du påbegynder din dagpengeperiode.

Nye dagpengeregler skulle have trådt i kraft fra den første januar, men det er udskudt til den første oktober. De nye regler vil gælde for dagpengemodtagere, der har opbrugt deres 30 ugers ret til supplerende dagpenge. Dagpengesystemet går fra at være ugebaseret til at være månedsbaseret.

nye dagpengeregler fra januar, Se om du vinder eller taber på nye dagpengeregler …

Omkring 1.600 medlemmer af FOAs A-kasse mister næsten 2.000 kroner om måneden, efter at nye dagpengeregler er trådt i kraft fra 1. januar. Det drejer sig om nyuddannede på den såkaldte dimmitend-sats. Her har ydelsen tidligere været 82 procent af dagpengesatsen, og den nedsættes nu til

Det nye krav til samtalerne bygger på solid viden om, at samtaler i starten af ledighedsforløbet virker. barsel eller pension. Det er også til gavn for virksomhederne, som slipper for jobansøgninger fra ledige, der har et job på hånden eller fx skal på barsel. Lovforslagene træder i kraft den 1. januar 2020.

Nye dagpengeregler skulle have trådt i kraft fra den første januar, men det er udskudt til den første oktober. De nye regler vil gælde for dagpengemodtagere, der har opbrugt deres 30 ugers ret til supplerende dagpenge.

Ifbm finanslovsforhandlingerne for 2020 blev regeringen og dens støttepartier enige om at afskaffe opholdskravet fra den 1. februar 2020. Den 23. januar blev afskaffelsen vedtaget i Folketinget. Det mener Danske A-kasser om opholdskravet. Danske A-kasser har været imod opholdskravet fra første dag. Herunder ses eksempler på hvorfor:

En række nye love og regler er trådt i kraft 1. januar 2017. Det gælder blandt andet nye dagpengeregler, tvungen betænkningstid ved kviklån og 17-årige, som kan tage kørekort. Få

Bruttoledigheden faldt fra januar til februar med 500 personer og ligger nu på 158.400. Nye dagpengeregler har ændret på fordelingen af ledige.

Her er de nye dagpengeregler. USA’s udenrigsminister kommer til Danmark. Ledige kan fra 2. januar forlænge dagpengeperioden med få timers arbejde, som de kan spare op.

Begrebet karens er blevet indført i de nye dagpengeregler. Får du karens, skal vi trække, hvad der svarer til en dags dagpenge. Vi skal nu med de nye regler løbende opgøre, om du har haft beskæftigelse i mere end 148 timer som fuldtidsforsikret efter hver 4-måneders periode fra den første dag, du påbegynder din dagpengeperiode.