nyholm holmen, Søværnets Kaserne

Søværnets Kaserne (også omtalt som Marinekasernen) er en kaserne på Nyholm i København opført 1908-1910 efter tegninger af Valdemar Birkmand.Kasernen blev taget i brug den 20. juni 1910.I perioden op til bygningen af kasernen var menigt personel blevet indkvarteret i kaserneskibe, blandt andre fregatten Sjælland, der efterhånden var ganske nedslidt, og man undersøgte muligheden for at

nyholm holmen, Nyholm

Nyholm eller i dag Holmen blev til, da de mange træskibe, som i 1600 tallet blev bygget på Slotsholmen og Bremerholm (i dag kendt som Gammelholm), udgjorde en brand- og sundhedsfare for København. Holmen er i dag, efter 400 år, forladt, og i 2017 har Forsvarets oplyst, at Forsvarets aktiviteter på Nyholm også ophører og bygningerne forlades.

Mastekranen, Nyholm, Holmen, København Arkitekt: Philip de Lange. Mastekranen på Holmen, placeret som vartegn for flådestationen ved indsejlingen til Københavns Havn, er på mange måder særegen. Kranen har haft en speciel funktion. Den har været brugt som hjælp til

PDF-fil

Beplantningen på Nyholm er en væsentlig del af områdets karakter, f.eks. den bevaringsværdig kastaniealle, H.C. Sneedorffs Allé langs idrætspladsen og med kig til Marmorkirkens kuppel. I bogen ”Holmen – fra flåde til folk” fortæller historikeren Frank Allan Rasmussen om Holmens historie som hovedbase for den danske orlogsflåde.

Holmen. Fra flåde til folk er skrevet af Frank Allan Rasmussen og handler om Holmen som i 300 år var et lukket militært område med egen jurisdiktion, hospitaler og skoler tiI begyndelsen af 1990 hvor området blev åbnet op og blev en del af raesten af København.

Nyholm, Dokøen, Frederiksholm, Arsenaløen og Christiansholm. Det er ikke nemt at holde styr på dem alle, så tilsammen kalder vi dem bare Holmen. Og alle de Christian’er og Frederik’er også lidt forvirrende, så den sidste af dem kalder de fleste i dag bare for Papirøen,

Den 5. september 2019 kan Holmens Kirke i København fejre sit 400-års jubilæum. Kirken er på flere måder en atypisk kirke, blandt andet ved at være etableret i en gammel ankersmedje. Også navnet er atypisk for de fleste københavnske kirker – og for mange

Beliggende på Holmen (Nyholm). Desuden havde Søværnet en række specialskoler, bl.a.: Frømandskorpsets elevuddannelse: Oprettet 1957. Beliggende på Kongsøre. Søværnets Artilleriskole (ASO – Artilleriskolen Sjællands Odde): Oprettet 1951. Beliggende på Gniben, Sjællands Odde. Skolen blev senere en del af Søværnets Våbenskole.

Holmen i 1728. Øst er opad. Til venstre (mod nord) ses flådens leje Hukken og Nyholm med de to første magasinbygninger, Østre og Vestre Takkeladshus liggende vinkelret på hinanden (se ill. nedenfor). De stod færdige året efter. Motzmanns Plads ligger lige midt i havnen og eksisterer den dag i dag.

nyholm holmen, Nyholm

Nyholm eller i dag Holmen blev til, da de mange træskibe, som i 1600 tallet blev bygget på Slotsholmen og Bremerholm (i dag kendt som Gammelholm), udgjorde en brand- og sundhedsfare for København. Holmen er i dag, efter 400 år, forladt, og i 2017 har Forsvarets oplyst, at Forsvarets aktiviteter på Nyholm også ophører og bygningerne forlades.

Det Særlige Bygningssyn har gennemgået bebyggelse og omgivelser på Nyholm og indstiller fredningen udvidet jf. nedenfor.Det Særlige Bygningssyn vil endvidere anbefale, at der laves grundige fredningsbeskrivelser for de bygninger og de nære omgivelser som fredningen af Holmen foreslås udvidet med, således at de mange kulturhistoriske spor bliver afdækket og indgår i den fremadrettede

Den ældste del af basen er Nyholm, som stadig er militært område. Her kan man se de gamle bygninger fra dengang flåden byggede store sejlskibe på beddingerne ved Spanteloftsbygningen, i skyggen af Mastekranen. Turen på Holmen er en vandring gennem 300 års flådehistorie.

FAKTA: Projekt Bevar Nyholm Den nordlige del af den kunstige ø Nyholm er kendt som Holmen – en af verdens ældste flådestationer. Desuden ligger Dykkerskolen, Hovedvagten ’Under Kronen’, hvor Det Danske Riges Flag blafrer, samt en række andre historiske bygninger på øen.

PDF-fil

Kortet viser, hvordan Nyholm (område V) er en del af Holmen, som frem til 1994 var et militært område. Med sort og mørkegrå er angivet den fredede og bevaringsværdige bygninger.

Nyholm, den ældste og nordligste af de øer, der udgør Holmen i København. Nyholm, der som de øvrige øer blev skabt ved opfyldning, blev anlagt i 1690.

Nationalmuseet består af mange forskelligartede museer og slotte, der hver for sig tilbyder en unik kulturel oplevelse.

Holmen est un quartier de Copenhague au Danemark.C’est un archipel d’îles artificielles dans le nord-est du quartier de Christianshavn.. Holmen comprend 5 îles artificielles : Margretheholm, Nyholm (extrémité nord du quartier), Frederiksholm (centre), Dokøen (ouest) et Arsenaløen (sud).