optagelse au, Tal og fakta om søgning og optagelse på de videregående …

Den endelige optagelse i 2019 er 64.150 nye studerende. Det er et fald på 1.559 optagne i forhold til sommerens optagelse. I efteroptagelsen har 6.637 optagne takket nej til en tilbudt studieplads (svarende til 10 pct. af alle optagne i sommerens optagelse), mens 5.078 er blevet optaget i på en ledig plads eller optaget fra en standby-plads.

optagelse au, Digital myndiggørelse

Vejledning om optagelse samt spørgsmål til indskrivning og fakturering: Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier Tlf.: 8716 1097 E-mail: [email protected] Spørgsmål til det faglige indhold på uddannelsen. Forskningskonsulent Pernille Roholt: [email protected]

Vejledning om optagelse samt spørgsmål til indskrivning og fakturering. Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier Tlf.: 8716 1097 E-mail: [email protected] Spørgsmål til det faglige indhold på uddannelsen. Lektor Bertel Nygaard Tlf.: 8716 2225 E-mail: [email protected]

Adgangsbegrænsning Socialt Arbejde i Aalborg. Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde i Aalborg er adgangsbegrænset. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt, og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads i Aalborg.

Bachelor.au.dk; Kandidat.au.dk; Hvis der er krav om en bestemt karakterkvotient, gælder den ikke ved optagelse under tompladsordningen. På uddannelser med adgangsbegrænsning vil der ikke være ledige pladser på uddannelsens første semester. En eventuel adgangsbegrænsning vil fremgå af uddannelsesbeskrivelsen.

Vejledning om optagelse samt spørgsmål til indskrivning og fakturering: Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier Tlf.: 8716 1097 E-mail: [email protected] Spørgsmål til det faglige indhold på uddannelsen: Lektor Esben Bjerggaard Nielsen, mail [email protected]

Hvis du søger optagelse til studiestart i september, er ansøgningsfristen d. 1. marts. Hvis du ikke er statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz eller ikke har en gyldig dansk opholdstilladelse, skal du dog søge senest 1. februar. Søger du optagelse til studiestart i februar, er ansøgningsfristen d. 15.

Uddannelsesstart. De næste grundforløb-2 hold, som du kan søge ind på, starter: 10. august 2020; 18. januar 2021 Tilmelding og optagelse. Hvis du allerede har en underskrevet uddannelsesaftale med en tandklinik, er du sikret adgang til grundforløb 2 på tandklinikassistentuddannelsen, og skal søge ind

1. februar. Optagelse.dk bliver åbnet – det er på denne hjemmeside, du skal udfylde og indsende din ansøgning.; I starten af marts åbner VIAs optagelsesportal – det er her, du skal følge din ansøgning, når du har indsendt den, og det er her, du kan kontakte os med spørgsmål om din ansøgning. Det er også her, du får svar på, om du bliver optaget på en af VIAs uddannelser.

optagelse au, Uddannelse

På denne side kan du finde din studieguide og finde information om fritidsuddannelser, samt efter- og videreuddannelser.

Optagelse og tilmelding. Ansøgningsfristen for EUD Business er d. 1. marts hvert år. Du kan søge optagelse via optagelse.dk, hvor du skal bruge dit Nem-id til at logge ind. Du kan også søge optagelse direkte via Aarhus Business College ved at kontakte en studievejleder.. Er du under 18 år og har forladt grundskolen, skal du kontakte UU-centeret i din hjemkommune.

[email protected] Find os på kort. Campus Aarhus Nobelparken, bygning 1483 Jens Chr. Skous Vej 4 8000 Aarhus C [email protected] Find os på kort. Tlf. 8715 0000 (Aarhus Universitets hovednummer) CVR-nr: 31119103 EAN-numre

Flere kvinder tilbydes optagelse på ingeniøruddannelserne på AU Interessen for AU’s ingeniøruddannelser har generelt set været stor – og over 1.000 ansøgere tilbydes i år en studieplads. Kvinderne udgør 32% af de optagne.

Optagelse som studerende under tompladsordningen sker under forudsætning af ledige (tomme) pladser på de pågældende undervisningshold, og at du opfylder adgangskravene til det enkeltfag, du søger om optagelse på. I henhold til deltidsbekendtgørelsen er universitetet dog ikke forpligtet til at optage studerende på tompladsordning. Obs!

Optagelse Selve optagelsen på bachelor- og kandidatuddannelser (herunder diplom- og civilingeniøruddannelser) varetages af Aarhus Universitets fælles studieadministration. Den faglige vejledning og evt. faglig vurdering af ansøgere i forbindelse med optagelse varetages af studieadministrationen ved Nat og Tech i samarbejde med de uddannelsesansvarlige.

Titusindvis får i nat og de kommende dage at vide, om de er kommet ind på deres drømmestudie. Men allerede nu kan du se adgangskvotienterne.

For at kunne søge om optagelse, skal du opfylde universitetets adgangskrav for videregående uddannelser. Se adgangskravene for bacheloruddannelser online her!