optagelseskrav stx, Optagelseskrav for stx fra 2019

Optagelseskrav for stx fra 2019 . For at blive optaget på stx direkte efter 9. klasse skal du opfylde følgende: være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse ved afslutningen af

optagelseskrav stx, Stenhus Gymnasium

Optagelseskrav og optagelsesprøve. Efter gymnasiereformen gælder nye vilkår for optagelse på STX og HF. Reglerne er fastsat i “Lov om gymnasiale uddannelser”, vedtaget 27. december 2016. Se boksen i højre side for mere info om optagelseskrav og om, hvorvidt du skal til optagelsesprøve. Hvis du ikke går i

Velkommen til FGC4 – STX Velkommen til FGC4, som vi kalder os efter skolens navn Frederiksborg Gymnasium og HF – FG og vores grundlægger Kong Christian d.4 – C4. Du vil i sidemenuen til højre kunne orientere dig yderligere om stx, de forskellige studieretninger, om optagelseskrav, hvordan du søger FGC4 på Optagelse.dk samt om dine og din klasses muligheder for at besøge skolen.

Optagelseskrav. For at blive optaget på STX-uddannelsen på Viborg Gymnasium & HF direkte efter 9. eller 10. klasse, skal du opfylde forudsætningerne for adgang. Her på undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse nærmere om, hvad det er for krav: Adgangsforudsætninger til uddannelserne til studentereksamen Nye adgangskrav til 9. klasse

Tidsplan i forbindelse med optagelse til stx 2020. Start april: Pladsreservation Ansøgere der har søgt optagelse på stx vil modtage brev i E-boks med oplysning om pladsreservation. Start juli: Ansøgere modtager besked om optagelse i E-boks. Hvis du skal til optagelsesprøve gælder følgende:

Oversigt Optagelseskrav stx, hhx, htx, hf, eud/eux (Efterskoleforeningen) Oversigt over adgangskravene til de gymnasiale uddannelser (ug.dk) Kopieret til clipboard. Efterskolerne Kontakt os. Efterskoleforeningen Farvergade 27, H, 2 1463 København K Tlf: 33 12 86 80

Den 2-årige STX er på samme niveau med den 3-årige studentereksamen fra de almene gymnasier. Forskellen er, at du på et Studenterkursus kan opnå højere niveau i givne fag, end hvis du havde læst en HF-eksamen. Studentereksamen på 2 år. Du kan spare ét år, hvis du tager den 2-årige STX frem for den 3-årige på det almene gymnasium.

STX Uddannelsen er opbygget af 3 mdr. grundforløb og 2 ⅔ års studieretningsforløb. Begge forløb indeholder en kerne af obligatoriske fag. I uge 41 vælger man en studieretning med to/tre studieretningsfag, der har ens særlige interesse.

Hvis du søger stx eller hf på en skole, der har flere ansøgere end pladser, bliver du optaget på en skole efter det regelsæt, som Børne- og Undervisningsministeriet har udstedt. 5. februar 2020 / 14:58. FAQ om fordelingen af elever til gymnasier og hf

optagelseskrav stx, Søg optagelse på STX på Viborg Gymnasium & HF

Optagelseskrav. For at blive optaget på STX-uddannelsen på Viborg Gymnasium & HF direkte efter 9. eller 10. klasse, skal du opfylde forudsætningerne for adgang. Her på undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse nærmere om, hvad det er for krav: Adgangsforudsætninger til uddannelserne til studentereksamen Nye adgangskrav til 9. klasse

STX på Grenaa Gymnasium giver dig uddannelse og venner for livet – Vi har stærke adgangsgivende naturvidenskabelige studieretninger for dig, der vil den vej – et levende musikmiljø og faciliteter til mange slags idræt og sport. Ring og hør nærmere om studieretninger indenfor musik, sprog, samfundsfag og

Mere stx. Stx 2020. Fag på stx. Talentklassen. Optagelseskrav. Optagelsesprøve. En god skolestart. Kontakt en elevvejleder. Læs mere Udfyld dit ansøgningsskema Adgangskortet Retningsviseren UddannelsesGuiden om stx Læreplaner for fagene Bekendtgørelse Optagelsesbekendtgørelse . Mariagerfjord Gymnasium

Adgangsforudsætninger til uddannelserne til studentereksamen. Du kan blive optaget på de 3-årige uddannelser til teknisk (htx), merkantil (hhx) og almen (stx) studentereksamen efter 9. eller 10. klasse, hvis du opfylder adgangsforudsætningerne.

Tager du 0.g på Kruse, bliver du samtidig en del af Kruses Gymnasium. Få ledige pladser 20/21. 6.-10. klasse vender tilbage

Samuel Grund Sørensen, stx-student 2019 Se også. Stx 2020. Fag på stx. Optagelseskrav stx. Læs mere Udfyld dit ansøgningsskema Adgangskortet Retningsviseren UddannelsesGuiden om stx Læreplaner for fagene Bekendtgørelse Optagelsesbekendtgørelse . Mariagerfjord Gymnasium

Stx er selvstændighed og samarbejde, meninger og medansvar, dannelse og demokrati, udsyn og indsigt.I stx lærer du i bredden og i dybden. Du lærer noget om andre mennesker. Og en hel masse om dig selv. Stx klæder dig på til en fremtid, hvor den eneste konstant er forandring. Velkommen til STX på Odense Katedralskole Studieretninger []

Tag din gymnasieuddannelse -STX – på Danmarks bedste gymnasium. Helt i top når det gælder faglighed og elevtrivsel.