ortopædkirurgisk afdeling århus, Ortopædkirurgi

Aftenbillede af hospitalet i Randers. Grenaa Sundhedshus. Akutklinikken; Se alle funktioner i Grenaa Sundhedshus på www.grenaasundhedshus.dk. Oversigt over samtlige afdelinger og afsnit på Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus.

ortopædkirurgisk afdeling århus, Claus Vinther Nielsen

Sammen med Reumatologisk afdeling, Århus Sygehus. 5. Ph.d. vejledning Lisa Østergaard Gregersen (Afsluttet 2013): The effect of modern rehabilitation strategies for lumbar spinal fusion patients. Sammen med Ortopædkirurgisk afdeling, Århus Sygehus (ESPINE). 6.

Klinisk professor, specialeansvarlig overlæge, ph.d., Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital. Samarbejde med industri, patientforeninger mv: Ingen. Medlem af bestyrelsen for Dansk Ortopædkirurgisk Selskab og formand for uddannelsesudvalget under Dansk Ortopædkirurgisk Selskab. Koppelhus, Uffe

Lene Rindom var en af frontfigurerne i pionérarbejdet med at oprette Danmarks første ’Center for voldtægtsofre’ ved Århus Amtssygehus. Som oversygeplejerske får Lene Rindom det overordnede sygeplejefaglige ansvar for ortopædkirurgisk afdeling, og hun indgår i afdelingens ledelse sammen med ledende overlæge Magne Juhl.

PDF-fil

1Ortopædkirurgisk afdeling, Århus UniversitetsHospital. 2Ortopædkirurgisk afdeling, Herlev Universitets Hospital. 3Ortopædkirurgisk afdeling, Odense Universitets Hospital. Side 1 af 4 Epidemiologi Distal humerus fraktur hos voksne er en hyppig og kompleks fraktur, der ofte involverer ledfladen i albueleddet.

PDF-fil

Ortopædkirurgisk afdeling E, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, har eksisteret siden 1990. Afdelingen er placeret på matriklerne Nørrebrogade 44 og Tage Hansens Gade Århus C 2. Afdelingen er opdelt i sektorerne: Nørrebrogade: Traumatologi 5 overlæge, 5 afdelingslæger.

PDF-fil

Ortopædkirurgisk afdeling ved Regionshospitalet Viborg, Skive samarbejder inden for rygkirurgien med rygsektionen ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Århus Universitetsho-spital, Århus Sygehus, som også varetager funktioner på højt specialiseret niveau. Region Midtjylland forventer indgåelse af en tilknytningsaftale mellem Regionshospita-

PDF-fil

Indlæggelse på Ortopædkirurgisk Afdeling O – set med patientens øjne 5. Afsnit 4: S pørgsmål om tilfredshed Det er her den travle læser kan slå ned for at danne sig et overblik. 6 Kvalitetsafdelingen, Århus Amt. Formål Måling af patienttilfredshed Måling er en bevidst og systematisk form for iagttagelse.

Rikke Søjborg Wallentin 1 , Hanne Birke Sørensen 1 , Troels Bundgaard 2 , Einar Pahle 3 , Marianne Nordsmark 4 & Hans Pilegaard 5 1) Plastikkirurgisk Afde-ling, Århus Universitetshospital, 2) Øre-næse-hals-afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, 3) Kirurgisk Afdeling, Århus Universitetshospital, 4) Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, og 5) Hjerte-, Lunge- og

ortopædkirurgisk afdeling århus, Jobbet “Introduktionsstilling ved Ortopædkirurgisk …

Introduktionsstilling ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers En 1-årig stilling som Introduktionsreservelæge i ortopædisk kirurgi ønskes besat fra den 1. januar 2019 eller efter aftale. Arbejdstilrettelæggelse: Vagtlaget er 7-skiftet. Vagten er 3-delt med for- og mellemvagt, samt bagvagt, alle i tilstedeværelsesvagt.

PDF-fil

Ortopædkirurgisk Afdeling O på Randers Centralsygehus er en stor afdeling med ca. 30 Det Ortopædiske Center på Århus Universitetshospital har eksisteret siden 1990. Afdelingen er placeret på Århus Amtssygehus og på Århus Kommunehospital. Tidligere var .

2001-2002 Fysioterapeut, Neurokirurgisk Rygafdeling, Århus Kommunehospital; 2001 Fysioterapeut, Århus Amtssygehus, Ortopædkirurgisk afdeling; Uddannelse og kurser. 2014 Underviser og kursus leder, ”Akupunktur mod postoperativ smerter og kvalme” 2012 Eksamineret i Medicinsk akupunktur og smertehåndtering (MedAc)

Her kan du læse om selskabets opbygning. Selskabet er en interessegruppe for børneortopædisk interesserede medlemmer af Dansk Ortopædisk Selskab (DOS), og Dansk Børneortopædisk Selskab arbejder tæt sammen med de øvrige ortopædkirurgiske fagområde.

Poul Hedevang Christensen Ledende overlæge, MPG Ortopædkirurgisk afd, Farsø Aalborg Universitetshospital Speciallæge i ortopædisk kirurgi fra Aalborg og Århus Sygehus 1995; Tidligere ansat som overlæge på Hillerød Hospital, Hørsholm Sygehus, Glostrup Universitetshospital samt Rigshospitalet Deltidsansat overlæge i artroskopisk sektion på Ortopædkirurgisk Afdeling – er også ansat.

PDF-fil

ortopÆdkirurgisk afdeling e, Århus universitetshospital, Århus sygehus 186 patologisk institut, Århus universitetshospital, Århus sygehus 189 pet-centret, Århus universitetshospital, 193 Århus sygehus 193 plastikkirurgisk afdeling z, Århus universitetshospital, Århus sygehus 197

Afdelingen samarbejder med de praktiserende læger om at finde og henvise de patienter, som vi kan hjælpe på Reumatologisk Afdeling. Afdelingen samarbejder også med øvrige afsnit og klinikker på Regionshospital Nordjylland samt med hospitaler i andre regioner (bl.a. Reumatologisk Afdeling U i Århus og Neurokirurgisk Afdeling K i Aalborg).

PDF-fil

Årsrapport 2009, 2010 & 2011: Skadestuen, Ortopædkirurgisk Afdeling VEJLE SYGEHUS 2 Forord Hermed udsendes årsrapport 2009, 2010 og 2011. Skadestuen, Vejle Sygehus, udgør en del af sundhedsberedskabet i Region Syddanmark og er således klassificeret som et ’level-2 sygehus’. I forbindelse med Region Syddanmarks