parataktisk, Teori – syntaks

Parataktisk og hypotaktisk syntaks. Dan Turèll: Gennem byen en sidste gang (uddrag) Dan Turèll: Gennem byen en sidste gang. I: Dan Turèll: Storby-blues. Borgen, 1977. (Markering med fed tilføjet denne udgivelse) Opgave – korrekt og knust syntaks. Knud Sørensen: Huset hvor manden.

parataktisk, 2. Puuh, en svær tekst!

Det er en svær tekst. Undersøg sætningsopbygningen og find ud af, om det er en hypotaktisk eller parataktisk opbygning. Begrund dit valg. Hvilken effekt har den valgte sætningsopbygning på den moderne læser – og hvorfor? Herefter ser du på billedsproget. Hvordan bygger Jacobsens sit billedsprog op, og hvordan virker det på dig?

I kapitlet kan du læse om de elementer der er afgørende for en lyrikanalyse på sætnings- og ordniveau. Her bliver du introduceret for forskellen mellem korrekt og knust syntaks, mellem parataktisk og hypotaktisk syntaks samt enjambement.

Parataktisk (sidestillende) konjunktionalled Gælder de konjunktioner (bindeord) der er sidestillende. Det er de seks konjunktioner: og, eller, men, samt, thi, for.

Parataktisk sætningsopbygning: Dette er et begreb, der dækker over en sætningsstruktur, hvor alle sætninger er blevet sideordnede med hinanden. Derfor er det også meget normalt at bruge ‘og’ og ‘men’ imellem sætningerne. Ofte bruges dette sammen med enten talesprog eller lav stil.

Analyse. I midterdelen af din opgave skal du foretage en analyse af din(e) kilde(r) eller materialer. Målet med analysen er at finde ud af, hvad kilden siger, hvordan den siger det og evt. hvilken status kilden har som udsagn. Det kan variere fra fag til fag, hvordan du skal gribe din analyse an. Du skal altid tage udgangspunkt i relevant faglig viden og de faglige metoder og fremgangsmåder

Sproget i romanen afbilder denne udvikling: det er parataktisk opbygget, for til sidst at bryde sammen og forvandle sig til et poetisk, sanseligt sprog, der tager over, idet kvinden gør sig fri.
Hendes tredje roman De elskende (2014) beskæftiger sig med kærlighedens troldsplint.

Parataktisk eller hypotaktisk konjunktion? Hvilken form for konjunktion er indeholdt i perioden?

Eksempel på parataktisk sætningsopbygning (S14L2): ”Men hendes alternativ er også skræmmende: 20 minutter på en grussti i en fredelig provinsby, langs en å kranset med piletræer og siv og nu i foråret fyldt med lappedykkere og ænder og snart ivrige ællinger i mødrenes kølvand.”

parataktisk, Lea Maria Lucas Wierød

PDF-fil

parataktisk forhold. 2 Dette greb skal igen forstås såvel i forhold til Grundtvigsalmens tilfælde som til den overordnede sanghistoriske forskningstradition, selvom sidstnævnte tillige har fostret tilgange, der vender ”magtforholdet” om og ser ordene som musikkens tjener. Det

PDF-fil

giissumik allaqqallutik (parataktisk), tamarmik aappiuttartuupput susui misigilersarpoq-p susua susorimmassuk. Akerlianilli taggisaasap susua tassaasinnaasarpoq tikkuussisumit allaanerusumik susulik (non-corefentialitet).

Sv: Kriseramte Næstved kan kravle over stregen : Tja, måske skulle man feje for egen dør først: “finde ud af AT bruge stavekontrol”! “at” er infinitivmarkør, mens “og” er en parataktisk konjunktion, og der er stor forskel men sådan er der så meget!

Afhandlingen undersøger for det første, hvordan sang kan forstås og analyseres som ét klingende medium, i hvilket ord og melodi indgår på lige fod i en parataktisk interaktion. For det andet behandles tilfældet Grundtvigsalmen, hvis form – herunder ikke mindst melodien –

parataktisk / sideordnet konjunktional. Sætningsled Question: “mig” i sætningen: Han fortalte mig en historie. Answer: Dativ objekt / indirekte objekt . Question: “et dødeligt sår” i sætningen: Han gav dyret et dødeligt sår. Answer: Direkte objekt. Question: “meget varmt” i sætningen: I efterårsferien var vejret meget varmt. Answer

Parataktisk eller hypotaktisk konjunktion? Hvilken form for konjunktion er indeholdt i perioden?

Både ‘hajen åd surferen’, ‘ud for Palm Beach’ og ‘nej’ er meningsfulde enheder, fordi taler og tilhører svarer hinanden meningsfyldt. Ytringen er altså det største element i en sætningsanalyse; den danner så at sige rammen for vores arbejde med sproget.

Tekstens sprog er en vigtig del af kommunikationen. Det gælder både mundtlig og skriftlig kommunikation, og når man kommunikerer med billeder og lyd.