parkeringskontrol nord, Parkering

Parkeringskontrol Nord behandler klagesager efter aftale med Ringsted Kommune jf. Færdselslovens § 122 a, stk. 2. Du har ikke mulighed for at klage over Parkeringskontrol Nords afgørelse til en anden myndighed, jf. tillige Færdselslovens § 121, stk. 2.

parkeringskontrol nord, Fynske kommuner overvejer fælles parkeringskontrol

Parkeringskontrol Nord er tidligere blevet kritiseret for en meget nidkær kontrol. TV2 NYHEDERNE har blandt andet fortalt om Naja Czaja fra Stae i Nordjylland, som fik en parkeringsafgift for at sætte en trailer på et græsareal. Og om to håndværkere,

1 Aalborg Kommune, Parkeringskontrol Nord Thomas Boss Gade 6, 9000 Aalborg Kontrakt mellem Aalborg Byråd og Parkeringskontrol Nord/ By- og landskabsforvaltningen Kontrakten specificerer hvilke opgaver Parkeringskontrol Nord i det efterfølgende benævnt P-Nord skal udføre for Aalborg Byråd, på hvilket kvalitetsniveau og indenfor hvilke økonomiske rammer.

Kontakt os i dag for at få et uforpligtende tilbud på en parkeringsløsning. Vi samarbejder med alt fra private boligforeninger til større virksomheder.

”Parkeringskontrol Nord, Aalborg Kommune fortsætter samarbejdet som skitseret med mindre det bliver kendt lovstridigt. Skulle dette mod forventning ske, vil vi arbejde for at et evt. manglende grundlag bliver skabt”. Som det er Dem bekendt, fortsatte Aalborg Kommunes samarbejde med bl.a. Brønderslev Kommune også efter dette tidspunkt.

pnord.dk Parkeringskontrol Nord Postboks 529 Thomas Boss Gade 6 9100 Aalborg Tlf 7011 2223 [email protected] Se kortet på Google Maps

pnord.aalborg.dk Assignment of Dormitory- and Youth Housing Assignment of Dormitory- and Youth Housing

Mener du, at du uretmæssigt er blevet opkrævet en parkeringsafgift eller har spørgsmål til en parkeringsafgift, kan du kontakte Parkeringskontrol Nord på pnord.dk/kontakt eller telefon 7011 2223.

BEMÆRK: Ændrede parkeringsregler pr. 2. januar 2019 Parkeringskontrol NORD foretager parkeringskontrol i parkeringskælderen og du skal derfor huske at tjekke ind ved ankomst og igen tjekke ud, når du ønsker at forlade parkeringskælderen. – Husk din bils nummerplade. Du kan evt. tage et billede af nummerpladen inden du forlader bilen.

parkeringskontrol nord, Parkeringskontrol

Parkeringskontrollen udføres af parkeringskontrollører fra Norddjurs Kommune og administrationen bliver varetaget af Parkeringskontrol Nord Ålborg. Find vej til de tre administrationsbygninger: Kontakt Vej og Ejendom [email protected] Selvbetjening Siden

Mener du, at du uretmæssigt er blevet opkrævet en parkeringsafgift eller har spørgsmål til en parkeringsafgift, kan du kontakte Parkeringskontrol Nord på pnord.dk/kontakt eller telefon 7011 2223.

Advarsel!!! Færdselsloven er ændret, og det betyder nye parkeringsregler og højere afgifter på flere af lovovertrædelserne.

BEMÆRK: Ændrede parkeringsregler pr. 2. januar 2019 Parkeringskontrol NORD foretager parkeringskontrol i parkeringskælderen og du skal derfor huske at tjekke ind ved ankomst og igen tjekke ud, når du ønsker at forlade parkeringskælderen. – Husk din bils nummerplade. Du kan evt. tage et billede af nummerpladen inden du forlader bilen.

Find anmeldelser, übningstider, billeder og videoer fra Parkeringskontrol Nord – Tandklinikker i Ålborg. TLF: 99319 Søg efter andre virksomheder fra kategorien Tandklinikker i Ålborg på Infobel.

Din klage skal være Parkeringskontrol Nord i hænde, sådan at betalingsfristen på 10 dage kan overholdes, hvis klagen afvises af Parkeringskontrol Nord. Parkeringskontrol Nords afgørelse efter færdselslovens § 121, stk. 2, kan ikke indbringes for en højere administrativ myndighed. Din klage skal som minimum indeholde følgende:

Parkeringskontrol Nord skal. medvirke til, at byerne forbliver et. rart sted at færdes -også som. fodgænger og cyklist. Blandt andet derfor er det vigtigt, at bilisterne overholder reglerne. for parkering. Det er dit ansvar, at holde dig ajour

16 Forslag til parkeringskontrol Tilbud fra Parkeringskontrol Nord Kontrol udføres periodevis i hele kommunen på alle ugedage på skiftende tider på døgnet Det foreslås at vi starter med et niveau på ca. 10 timer om ugen Selvom kontrollen også omfatter boligveje, bør hovedfokus være på de pladser, hvor der er tidsbegrænsning. Aftalen indgås for en tre-årig periode Der gennemføres