phd aau, Forms and Templates

If you have any questions regarding the PhD study, terms of employment, courses and alike, please contact us: E-mail: [email protected] Phone: 9940 9638. Niels Jernes Vej 10,

phd aau, AAU UPDATE

AAU Update skal bidrage til at styrke en sammenhængende, fælles identitet og kultur på AAU. AAU Update skal understøtte universitetets formål og afspejle livet på hele universitetet. Det gør vi blandt andet ved at vise de gode historier inden for uddannelse, forskning og samarbejde, man som ansat kan lade sig oplyse og inspirere af på tværs af organisatoriske og geografiske enheder.

Program Director Lektor Lars Birch Andreasen [email protected] Phone 9940 2361. PhD secretary Jeanette Arboe [email protected] Phone 9940 3062

phd. Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet / Cases / phd / Menu. Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet / Cases / phd / Kontakt AAU. Aalborg Universitet. AAU’s administration Fredrik Bajers Vej 7K På aau.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse.

Please click at “Create a new account” in the right upper corner at www.phd.moodle.aau.dk Fill in the profile and complete by clicking “Create my new account”. When you have filled in the profile, an email will be sent to your mailbox.

Velkommen til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet! Her kan du læse mere om vores undervisning og forskning i forandringer, processer og tendenser på det sociale, kulturelle, økonomiske, politiske, juridiske og historiske område samt digital samfundsvidenskab.

Musikterapi går ud på at skabe kontakt og kommunikation med mennesker gennem musikalske aktiviteter og oplevelser. I musikterapeutiske forløb anvendes musik med henblik på at skabe trygge relationer, vække social interesse og bryde social isolation, mindske stress, give smertelindring, styrke identitet, øge mestring, bearbejde følelsesmæssige traumer, m.m. alt efter den enkelte klients

Kontakt AAU. Aalborg Universitet. AAU’s administration Fredrik Bajers Vej 7K 9220 Aalborg Ø. Aalborg Universitet Postboks 159 9100 Aalborg. Telefon: 9940 9940. Mail: [email protected] CVRnr: 29102384 Eannr: EANnr. Om AAU’s website (Feedback til webmaster) Privatlivspolitik og brug af cookies. Læs op (få teksten på websitet læst op)

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) forsker i sundhedsvidenskab og teknologi (HST) ved Aalborg Unversitet (AAU).

phd aau, Økonomiafdelingen

Website for AAU’s økonomiafdeling. Indeholder bl.a. vejledning og regler for universitetets økonomistyring m.v.

phd. Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet / Cases / phd / Menu. Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet / Cases / phd / Kontakt AAU. Aalborg Universitet. AAU’s administration Fredrik Bajers Vej 7K På aau.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse.

Kontakt AAU. Aalborg Universitet. AAU’s administration Fredrik Bajers Vej 7K 9220 Aalborg Ø. Aalborg Universitet Postboks 159 9100 Aalborg. Telefon: 9940 9940. Mail: [email protected] CVRnr: 29102384 Eannr: EANnr. Om AAU’s website (Feedback til webmaster) Privatlivspolitik og brug af cookies. Læs op (få teksten på websitet læst op)

SEA for Ansatte/PHD / Entreprenørskabsundervisning på AAU / Find metoder og værktøjer / Find Metoder og værktøjer. Nedenfor finder du en oversigt over metoder og værktøjer, du kan anvende til at udvikle de studerendes entreprenante kompetencer gennem din undervisning.

LNETN PhD projects. ESR1. Competing for legitimation. ESR1 will explore how new industries and ventures compete and how this competition shapes their development. aau.dk uses cookies in order to generate usage statistics. You can read about our usage of your data and how to block cookies in the AAU cookie policy.

PhD programme. PhD vacancies. Aalborg University Business School (former Department of Business and Management/Institut for Økonomi og Ledelse). The Doctoral Programme in

Kontakt AAU. Aalborg Universitet. AAU’s administration Fredrik Bajers Vej 7K 9220 Aalborg Ø. Aalborg Universitet Postboks 159 9100 Aalborg. Telefon: 9940 9940. Mail: [email protected] CVRnr: 29102384 Eannr: EANnr. Om AAU’s website (Feedback til webmaster) Privatlivspolitik og brug af cookies. Læs op (få teksten på websitet læst op)

Institut for Kemi og Bioteknologi hører under Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet og er placeret i Aalborg, Esbjerg og København.