professionsbachelor offentlig administration, Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole udvikler og udbyder praksisnær videregående uddannelse og forskning, der styrker såvel det private som det offentlige arbejdsmarked. Københavns Professionshøjskole er en af de største videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark.

professionsbachelor offentlig administration, Professionsbachelor

PDF-fil

offentlig administration, BEK nr. 912 af 04/07/13 samt de aktuelle bestemmelser, der som relevant regelgrundlag knytter sig hertil. Dimittenden er berettiget til betegnelsen “Professionsbachelor i offentlig administration”. Den en-gelsksprogede titulatur er “Bachelor of Public Administration”. Den daglige titulatur er ”Admini

Som professionsbachelor i offentlig administration er du en medarbejder, der har det store overblik, forstår vigtigheden af koordination og samarbejde, og ved hvad service og opgaveløsning kræver. Det ruster dig til en bred vifte af administrative jobs. Du kan f.eks. arbejde som:

Find inspiration til vejledning af de studerende. Uddannelse København Ryesgade 20 2200 København N Telefon: 35 30 39 35

Uddannelsen til professionsbachelor i offentlig administration varer 3½ år og består af en basisdel og en specialedel indenfor et af seks områder: HR, økonomi, uddannelses- og erhvervsvejeldning, beskæftigelsesindsats, velfærd eller skat.

PDF-fil

Professionsbachelor i offentlig administration Mål for læringsudbyttet Viden Den studerende har viden om professionsfeltet og de politiske, økonomiske og juridiske rammer har specifikke erfaringer fra deltagelsen i løsningen af praktiske arbejdsopgaver Færdigheder Den studerende

Din rolle er i rivende udvikling, og forventningerne til dine arbejdsområder er stigende. For at matche fremtidens krav skal du lede dig selv, være den perfekte sparringspartner, undgå de typiske sprogfejl og mestre e-mail-kommunikationen, så du fremstår professionel. Lær dette og meget mere på vores kurser. Vi har årlige events for dig, som er sekretær eller receptionist, hvor vi har

Og Administrationsbachelor blev nu engang titlen på en forvaltningsuddannelse, der blev oprettet september 2008 med den officielle titel: Professionsbachelor i offentlig administration. Uddannelsen varer i 3 ½ år og udbydes i dag på 6 forskellige professionshøjskoler: UCN Aalborg, VIAUC i Århus og Viborg, UC Syd Esbjerg, UCL Odense, UCSJ Næstved og Metropol København.

125 Offentlig Administration jobs tilgængelige på Indeed.com. Kontorelev, Praktikanter Til Ejendomsadministrationen Forår 2021 og flere!

professionsbachelor offentlig administration, Professionsbachelor i offentlig administration

Som professionsbachelor i offentlig administration er du en medarbejder, der har det store overblik, forstår vigtigheden af koordination og samarbejde, og ved hvad service og opgaveløsning kræver. Det ruster dig til en bred vifte af administrative jobs. Du kan f.eks. arbejde som:

Som færdiguddannet har du en professionsbachelor og titel i offentlig administration. Bliv dygtig til at administrere et hav af opgaver Administrationsbachelor uddannelsen er bygget op således, at du det første 1,5 år har et grundforløb med fokus på jura, samfund, økonomi og innovation.

Og Administrationsbachelor blev nu engang titlen på en forvaltningsuddannelse, der blev oprettet september 2008 med den officielle titel: Professionsbachelor i offentlig administration. Uddannelsen varer i 3 ½ år og udbydes i dag på 6 forskellige professionshøjskoler: UCN Aalborg, VIAUC i Århus og Viborg, UC Syd Esbjerg, UCL Odense, UCSJ Næstved og Metropol København.

3 jobs offentlig administration næstved, alle offentlig administration næstved jobs, offentlig administration næstved i Mitula Jobs. Næstved, vordingborg, guldborgsund og lolland. Vi har i alt 5 distriktspsykiatrier, to psykiatriske klinikker. Næstved, vordingborg, guldborgsund og lolland. Vi har i

Kirsten Porse Censor ved Professionsbachelor i offentlig administration hos Professionshøjskolernes Censorsekretariat København, Region Hovedstaden, Danmark 500+ forbindelser

Stilling: Censor ved

Professionsbachelor som socialrådgiver; Professionsbachelor i offentlig administration; Professionsbachelor i international handel og markedsføring; Bachelor in International Sales and Marketing Management; Professionsbachelor i finans; Professionsbachelor i politivirksomhed; Læs om frister, og søg om optagelse.

Hey allesammen ! Er igang med at læse til markedsføringsøkomom, og skal her om en uges tid til at vælge valgfag. Min fremtidige plan er at læse en bachelor på CBS bagefter, men er sku lidt i

Som professionsbachelor i international handel og markedsføring vil du bl.a. kunne finde jobs inden for følgende brancher: Reklame, marketing og medier; Handel og shipping; Industri/fremstillingsvirksomhed; IT og tele; Hotel, restaurant, turisme og rejse; Offentlig administration; Eksempler på jobtitler som nyuddannet og på sigt er