samfundsfaglige teorier, Samfundsfags metoder

PPT-filWebvisning

Er, at I bruger samfundsfaglige begreber og modeller på det niveau, I har faget – både i synopsen og ved fremlæggelsen Eksempel: Hvis man arbejder med fx globalisering, så påviser man de træk, der kendetegner globalisering i materialet Man identificerer de metoder, som man har brugt eller ville bruge til at arbejde med sit emne Kravet til jer

samfundsfaglige teorier, METODER I FAGENE

PDF-fil

Når I bruger teorier og metoder, er det vigtigt at være bevidst om: – At man tager nogle ’briller’ på, der præger det, som man ser – At teorier og metoder aldrig er objektive eller værdifrie – At overveje fordele og ulemper / styrker og svagheder ved teorien / metoden – At flere vinkler kan bidrage til et mere nuanceret billede

Derudover anvendes også samfundsfaglige teorier, der har fokus på kriminalitet som resultat hhv. individet og samfundsstrukturen. I opgaven indgår også undersøgelser og teorier om, hvilke(n) strafform, der giver det laveste recidiv og som er mest præventiv. De anvendte artikler indgår som en del af materialelisten i synopsen.

Af Marianne Dideriksen. Kernestoffet i samfundsfag hentes i de samfundsvidenskabelige discipliner: sociologi, politologi og økonomi. Til eksamen i AT lægges hovedvægten på anvendelsen af samfundsfaglige teorier, begreber og empiri / data.

Det samfundsfaglige område giver dig et godt grundlag for både at forstå og tage del i den verden, Studieretningen er for dig, der har lyst til at arbejde med samfundsvidenskabelige teorier, kultur, politisk adfærd, internationale magtforhold og identitetsdannelse i en global verden.

Du lærer at undersøge og diskutere ud fra – og ved hjælp af – samfundsfaglige teorier og modeller. Vi arbejder både ud fra et aktuelle emner og teorier, og prøver at forstå de dynamiske og komplekse kræfter der påvirker samfundsudviklingen.

Øvelse 3.2.2: Teorier indenfor økonomi, politik og sociologi Lav et skema med alle de teorier du kender indenfor henholdsvis økonomi, politik og sociologi. Øvelse 3.2.3: Efterspørgselsforhold

Man stifter bekendtskab med de modeller og teorier, som virksomheden benytter til at analysere interne forhold og forhold i omgivelserne, og som virksomheden agerer ud fra, når der sker noget i samfundet. Modeller og teorier er fagets “værktøjer” på samme vis, som en

Implementere komplekse sociale programmer i forskellige strukturer, inddrage samfundsfaglige teorier og metoder ved løsning af socialfaglige problemstillinger og tage højde for den samfundsmæssige kontekst ved valget mellem forskellige løsningsmodeller

samfundsfaglige teorier, Sundhedspolitik

Sundhedspolitik er en letlæst introduktion til teorier, som kan bruges i analyser af sundhedspolitik, men også anden politik. Bogen viser en række analytiske tilgange til politik, og målet er at illustrere, hvordan de kan føre til forskellige fortolkninger af f.eks. beslutninger om sygehusvæsenets organisering eller om forebyggelsesindsatser.

1 Teorier om miljøpolitik. Du skal logge ind for at skrive en note Dette afsnit indeholder en række tekster der hver især giver nogle teoretiske indføringer til forskellige samfundsfaglige vinkler på miljø- og klimaproblematikken . Økonomisk teori. I teksten

Kandidatuddannelsen giver dig et udvidet kendskab til økonomiske teorier, kulturelle analyser og samfundsfaglige metoder, og du får mulighed for at fordybe dig i

Man stifter bekendtskab med de modeller og teorier, som virksomheden benytter til at analysere interne forhold og forhold i omgivelserne, og som virksomheden agerer ud fra, når der sker noget i samfundet. Modeller og teorier er fagets “værktøjer” på samme vis, som en

PDF-fil

begreber og teorier. der fra de samfundsvidenskabelige discipliner på konkrete samfundsfaglige problemstillinger. Samfundsfag bidrager også til at opfylde de mål, som er anført i Lov om uddannelsen til studenter-eksamen (stx) og som yderligere er udfoldet i stx-bekendtgørelsen.

I Samfundsfag C lærer du primært om danske samfundsforhold. Udgangspunktet er aktuelle danske sociale, økonomiske og politiske forhold, men der lægges også vægt på, hvordan forholdene i Danmark er påvirket af de globale processer, f.eks. Danmarks deltagelse i EU-samarbejdet. På faget lærer du at anvende begreber, teorier og metoder indenfor de tre fagområder: Sociologi, økonomi og

View samfundsvidenskab from MATH 101 at Middle East Technical University. SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE KRAV TIL PRVEN I AT Anvende samfundsfaglige begreber/teorier i en undersgelse og Selv anvende

PDF-fil

Karakteren 02 gives i fagene Teorier om socialt arbejde, Teorier om sociale problemer og Teorier om socialpolitik for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af ovenstående læringsmål. Ved indlevering af