socialtilsyn øst, Socialtilsyn

Socialtilsyn Øst Som alle andre private døgndækkede tilbud godkendt efter § 107 og § 108 i Lov om social service er Solutio Egebjerg godkendt af Socialtilsyn Øst, der også løbende fører driftsorienteret tilsyn med Solutios virksomhed og én gang årligt udarbejder en tilsynsrapport ud fra en samlet vurdering af kvaliteten af Solutio’s tilbud.

socialtilsyn øst, Tilsynsrapport t Socialtilsyn Øst

PDF-fil

Tilsynsrapport t Socialtilsyn Øst Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn.

PDF-fil

Tilsynsrapport t Socialtilsyn Øst Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn.

PDF-fil

Tilsynsrapport t Socialtilsyn Øst Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn.

Det er herefter Socialtilsyn Nord, der har ansvaret for at godkende og føre driftstilsyn med sociale tilbud beliggende i Region Nordjylland. Kommunalbestyrelsen i Hjørring Kommune varetager opgaven med socialtilsyn i Region Nordjylland. For sociale tilbud m.v. beliggende i Hjørring Kommune varetages opgaven med socialtilsyn af Socialtilsyn Øst.

Socialtilsyn Øst flytter Den 12. september 2019 flytter Socialtilsyn Øst til Jyderup. Vores nye adresse er Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup. Feedback Sidst opdateret. 12.09.2019. Ansvarlig redaktør. Heidi Mødekjær Socialtilsyn Øst. Skarridsøgade 37. 4450 Jyderup.

PDF-fil

Socialtilsyn Øst, at Bengerds Huse i middel grad til høj grad kan levere den fornødne kvalitet i forhold til målgruppen – en kvalitet, der er med til at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige tilbud efter Lov om Social service.

PDF-fil

Socialtilsyn Øst har i forbindelse med re-godkendelse af Bengerds Huse aflagt tilbuddet tilsynsbesøg den 5. og 6. marts 2015. Tilbuddets fysiske rammer er besigtiget, der er foretaget interview af borgere, leder, medarbejdere, pårørende samt sagsbehandler.

Socialtilsyn Øst er i modvind. For det er det tilsyn i landet, som får flest klager. Det skriver DR P4 Sjælland. Kritikken kommer som følge af den måde, de udfører tilsyn

socialtilsyn øst, Socialtilsyn Øst får flest klager i landet

Socialtilsyn Øst er i modvind. For det er det tilsyn i landet, som får flest klager. Det skriver DR P4 Sjælland. Kritikken kommer som følge af den måde, de udfører tilsyn

Sociale tilbud på voksenområdet får en gang årligt tilsynsbesøg af Socialtilsyn Øst som gennemfører driftsorienterede tilsyn. Læs mere om de driftsorienterede tilsyn med sociale tilbud. Styrelsen for Patientsikkerhed fører ligeledes tilsyn med patientsikkerheden, dvs. de sundhedsmæssige forhold som led i styrelsens tilsyn med sundhedsvæsenets organisationer.

Socialtilsyn Øst. Botilbud til handicappede udføres af Socialtilsyn Øst, som kommer på anmeldt tilsynsbesøg en gang årligt samt uanmeldte tilsyn fra tid til anden. Alle tilsynsrapporter kan læses på Tilbudsportalen: Tilsynsrapport Mariehusene . Tilsynsrapport Koglerne . Tilsynsrapport Hørhus . Tilsynsrapport Pilehøj

PDF-fil

Tilsynsrapport t Socialtilsyn Øst Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn.

PDF-fil

Tilsynsrapport t Socialtilsyn Øst Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn.

Socialtilsyn Øst. Socialtilsyn Øst (STØ) er et af fem socialtilsyn i Danmark. Det er deres opgave ifølge socialtilsynsloven at sikre, at sociale tilbud til børn, unge og voksne har en tilstrækkelig kvalitet – både socialfagligt, pædagogisk, økonomisk og juridisk. Det er STØ, der godkender og fører tilsyn med en lang række sociale

Socialtilsyn Øst har nu set på sagen og resultatet er en skarp kritik af stedet. Rapport: Borgerne betragtes som objekter Lyngbo blev 20. juni placeret under skærpet tilsyn i foreløbig tre måneder og har fået påbud om, at der skal ske en faglig opkvalificering af Lyngbos personale og ledelse.

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om