sognekort over sjælland, 45.000 historiske kort lagt på nettet

Nu kan du se, hvordan der så ud i dit lokalområde for 200 år siden og for eksempel finde ud af, hvor din oldefars gamle slægtsgård lå. Miljøministeriet har netop lagt en skattekiste med 45.000 digitaliserede gamle kort fra begyndelsen af 1800-tallet og frem ud på hjemmesiden kms.dk.. Der er tale om gamle matrikel- og sognekort, som har ligget gemt i Kort- & Matrikelstyrelsens arkiver

sognekort over sjælland, Dodsattester

Her finder du en oversigt over, hvilke attester, der er bevaret – og lidt om hvordan du finder attesterne. Vi har scannet alle fynske attester til og med 1943 og alle attester fra hele landet for året 1940. Frivillige på Rigsarkivet i Københan, Viborg og Aabenraa er nu i gang med at scanne resten.

Personer – Niels Laurids Lauridsen Vig 1909 28ca 29 Billedet er taget fra et sognekort over Brovst 28Arentsminde Lok Arkiv29 – Ukendte billeder

På det ajourførte sognekort over Agger Sogn fra 1863 er de gamle jordlodder – med flere års forsinkelse – overfarvet med blåt, så man tydeligt kan se, at her er hav nu. Eksemplet kommer fra bogen “Kort som kilde”, og det illustrerer tydeligt hovedpointen for bogens forfatter, historikeren Peter Korsgaard: “Kort er ikke en afbildning af virkeligheden.”

Sognekort over København 1899. Sidesporet lå på vestsiden af jernbanen København-Lyngby. Nederst til venstre ses Nørrebrogade. Øverst i billedet grener Frihavnsbanen fra mod højre (øst).

Lidt over 1/4: Mil N. for Næstved ligger ved Susaaens Bred og omgivet af smukke Skove Herlufsholm, det gamle Skovkloster. Ved Aaret 1135 grundlagde den mægtige sjællandske Ridder Peder Bodildsen, med sine to Brødre Jørgen og Hemming og sin Moder Fru Bodild, et Kloster i Næstved for Benediktinermunke og helligede det til St. Peder.

Kirken Kirken er opført ca. 1170 af Sune Ebbesen, en af de rigeste og betydeligste af den mægtigeHvideslægts stormænd.Graver man i jorden bag kirkegården og det hyggelige, stråtækte graverhus, støder man på rester af den oprindelige Bjernedegård,

Søg i samlingerne. Se kilder på nettet, få overblik over alle de forskellige søgeressourcer eller læs guiderne, så du kommer godt i gang. Uanset om du er på udkig efter din egen sag, din slægts historie eller et bestemt emne starter din undersøgelse med en søgning.

Sagn og gode historier fra Sydlige Sjælland – bind 2 Omfang: 336 sider, 23 x 17 cm – flot glittet papir – Flapper med områdekort og sognekort 220 farvefotos / -tegninger v. forfatteren og Mikael Nielsen – Udgiver: Svend C. Dahl

sognekort over sjælland, Uncategorised

Sognekort – amtskort over Danmarks sogne, herreder, amter. Skolehistorie i Danmark. Omkring år 1800 fandt man ud af at begrænse det til færre fag og en forsøgsordning blev gennemført på Sjælland, Lolland-Falster og Fyn i 1806. De følgende år gennemført i Jylland.

Det smukkeste parti i kirken er dens vestparti med det søjlebårne galleri. Forbilledet for dette er sikkert galleriet i Tveje Merløse Kirke ved Holbæk, der også er opført af et medlem af Hvideslægten, der ejede landsbyen Merløse. Slægten var vidt forgrenet og spredt over hele Sjælland. Vestpartiet i de to kirker er enestående i Danmark.

12058 – Geographitabel 1: Kort over Sjælland og Møen (med navne) 12062 – Geographitabel 3: Kort over Lolland og Falsters Stift eller Maribo Amt (med navne) 12066 – Geographitabel 5: Nørrejylland (med navne) 12070 – Geographitabel 7: Kort over Holsten og Lauenborg (med navne) 12074 – Geographitabel 9: Grønland, Færøerne og Island (med navne)

Tilbage til hovedsiden HER . Undergruppe: lærerlister HER , lærerbiografier 1914 HER , dansk skolestat 1933 HER , sognekort HER .

H.P. Larsen har dermed ikke været vidende om, at der i 1815 var tegnet et sognekort over Egebjerg Sogn, hvor “Bøsserup Gaarde” er indtegnet. Se Geodatastyrelsens historiske kort på nettet: eller: Kort over Egebierg Sogn Ods-Herred, 1815 Media:Egebjerg_sogn_1815.pdf‎

Omfatter pt. 54.890 poster fra 2.050 sogne – Opdateret 14 Aug 2017 Vedr. Færøerne se også: http://www.history.fo/index.php?id=890 Vedr. Sømands- og Udlandskirker

kort over esbjerg Esbjerg B7Esb Sognekort. Kort Over Esbjerg | Kort 2019 Esbjerg, gamle bykort. Nye muligheder: Digitale kort til borgerne Newsbreak.dk

PDF-fil

Adresse til brug for slægtsforskning 8. dec. 2018. Samlet af Anna Margrethe Krogh-Thomsen. 1. Slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn www.genealogi-kbh.dk Se slægtsforskning.