specialskole, Langagerskolen

Langagerskolen er en kommunal specialskole. Vi er en helhedsskole med både undervisning og fritidstilbud.

specialskole, Astrup Specialskole

Astrup Specialskole. Hent PersonaleIntra app’en her. Ikke personale? Skift til ForældreIntra. Brug UNI-Login. eller

Specialskole – hvor, hvorfor og hvordan? Mange spørgsmål melder sig, når dit barn skal begynde i skole. Særligt hvis dit barn har nogle vanskeligheder. Så kan det føles som lidt af en jungle. Her kan du få svar på nogle af dine spørgsmål om visitering og indskrivning.

Vejen Kommunes hjemmeside. Her finder du information til borgere og erhvervsliv samt digital selvbetjening.

Specialskolen Grennessminde Birkerød er et specialundervisnings- og dagbehandlingstilbud for børn og unge med særlige vanskeligheder.

På Bakkeskolen, som er en specialskole i Bagsværd, arbejder vi med udeskole i vores 0. klasse med 7 elever. Målet er, at denne klasse gennem hele indskolingen skal være minimum 50 % udendørs i

I Ringsted Kommune skal alle børn og unge udvikle sig i inkluderende fællesskaber. Derfor har vi en række specialiserede tilbud til elever med særlige behov, som skal sikre, at de har mulighed for at deltage i et meningsfuldt fællesskab så tæt på deres nærmiljø som muligt. De mange specialundervisningstilbud sikrer samtidig, at de børn og unge, der har brug for specialiseret

Specialskole & Socialpædagogisk opholdssted. Døgntilbud. Døgnafdelingen udgør størstedelen af de bygninger Hostruphøj råder over. Afdelingen er meget rummelig og giver, såvel ude som inde, rigtig gode rammer for børnenes daglige udfoldelser og trivsel. Læs mere »

Roskilde Specialhøjskole Kildegården 6, stuen 4000 Roskilde . Switch to desktop version

specialskole, Byhaveskolen

Sommercamp 2017. Byhaveskolen afholder i uge 27 sommercamp for børn fra egen skole, men også fra Tved skole. Ugen arbejder indenfor temaet natur og teknologi, med læring og trivsel, så børnene får en uge, med gode oplevelser i et veltilrettelagt program.

Danmarks største specialskole til Billund Danmarks største specialskole etablerer sig i Børnenes Hovedstad Billund og sikrer et godt lokalt skoletilbud til børn med særlige behov. Den 3. november meldte Varde Kommune ud, at man arbejder hen mod en lukning af Døgninstitutionen Tippen i

En specialskole er en skole for elever, som vurderes ikke at ville kunne følge den normale undervisning i folkeskolen.. Eksempler på sådanne elever er døve eller blinde elever, samt elever med autisme, ADHD eller lignende handicaps.

Specialhøjskolen drives som en selvstændig enhed under AOF’s undervisningstilbud i Roskilde. Specialhøjskolen tilbyder særlige undervisningsforløb til børn, unge og voksne med forskellige faglige og sociale vanskeligheder.

Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I Gentofte ønsker vi, at børn og unge, der har behov for en særlig pædagogisk indsats som en del af deres skoleforløb får denne, så tæt på deres nærmiljø, som muligt og altid med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Ret til at forblive på specialskole ved flytning og fortsat ret til transport Afgørelse vedr. supplerende undervisning i folkeskolen Frit skolevalg og dagbehandlingsskole Anmodning om anden psykolog i PPR Medicingivning i skoletiden 10. klasse og specialskole når eleven fylder 18 år

Hillerød Kommunes mål er at kunne tilbyde gode læringsmuligheder og -betingelser, der kan støtte det enkelte barns læring og trivsel. Derfor kan der tilbydes specialundervisning eller specialpædagogisk bistand til børn med særlige behov, hvor skolen og Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) vurderer, at der er behov for det.

Når skoleklokken ringer ind til time efter sommerferien i august 2017, så er de to specialskoler Svallerup Skole, som går fra 0.-6.klasse og Kathøjskolen, som går fra 7.-10. klasse, blevet til en samlet specialskole.