spørgsmål om mobning, Trivselshjælperen: Gratis værktøj til at tale om …

Med udgangspunkt i dilemmaerne skabes der dialog om, hvordan man håndterer bl.a. digital mobning, hårdt sprog i klassen og konflikter i forældregruppen. Hvert dilemma består af en kort film (ca. 2 minutter) samt et dialogkort med tre konkrete spørgsmål.

spørgsmål om mobning, Unge og mobning

PDF-fil

bl.a. vil vi forsøge at finde ud af, om der er en forbindelse mellem mobning og stress. Afslutningsvis undersøger vi sammenhængen mellem mobning og de unges op-levelse af sig selv og deres liv. Vi vil m.a.o. finde ud af, hvordan de unges erfaringer med mobning hænger sammen med de svar, de gav på vores spørgsmål i kapitel 2, hvor vi

Mobning mod pædagoger foregår oftest mellem kollegaer eller fra en leder. Mobning udøvet af ledere kan opleves som ekstra belastende på grund af den magt, der ligger bag krænkelsen. Det kræver særlig opmærksomhed! Er der mobning eller seksuel chikane på arbejdspladsen, skal der følges op og tages stilling til, hvad der skal gøres.

Brevkasse for unge Mobning. Der er kun en ting at sige om mobning: det er noget møg og burde ikke eksistere! Er mobning alligevel en del af dit liv, vil vi gøre alt hvad vi kan for at hjælpe dig af med det!

PDF-fil

af, om han eller hun har følt sig krænket over længere tid og ikke har kunnet forsvare sig. Mobning og MTU Region Syddanmark har spørgsmål om mobning med i MTU, fordi: 1. Når medarbejdere hyppigt udsættes for mobning på arbejdspladsen, er der stor risiko for

PDF-fil

For to år siden lavede Børnerådet og DCUM en undersøgelse om mobning i 7. klasse – ba-seret på de samme spørgsmål om mobning som i denne undersøgelse og besvaret af det samme Børne- og Ungepanel. Denne rapport er blandt andet en opfølgning på den undersø-gelse.

Net-mobning.dk og foredragsholder Oluf Christensen, har startet en konkurrence. Besvar dagens spørgsmål – vind et sjovt foredrag om mobning.

Selvom antallet af børn og unge, der oplever mobning, er faldet, er der stadig for mange, hvis ungdom præges af mobning. Det vidner om, at der er behov for, at ledere løbende følger trivselsmålinger og prioriterer tiltag, der sikrer at strategi, mobbesyn og kompetencer til at forebygge og håndtere mobning er på plads i ungdomsuddannelserne.

Hej vi er tre piger der skal skrive en fremlæggelse om mobning og drilleri. Vi har nogle spørgsmål til jer, som vi håber i tager jer tid til at svarer på, vi ved godt at i er super travle, men det ville hjælpe os rigtig meget. spørgsmål: 1. hvor mange henvendelser om mobning får i? []

spørgsmål om mobning, Mobning – hvad nu?

PDF-fil

af, om han eller hun har følt sig krænket over længere tid og ikke har kunnet forsvare sig. Mobning og MTU Region Syddanmark har spørgsmål om mobning med i MTU, fordi: 1. Når medarbejdere hyppigt udsættes for mobning på arbejdspladsen, er der stor risiko for

Mobning, chikane og seksuel chikane er udbredt på landets arbejdspladser. Hver år udsættes ca. 12 procent af alle medarbejdere for det. Læs her, hvad du kan gøre, hvis du mener, du eller din kollega er eller har været udsat for mobning og chikane.

Temaet ‘Mobning’ er lavet i samarbejde med BUSTER Filmfestival, som løber af stablen den 27. september – 10. oktober 2018. Se BUSTERs filmpakke om mobning med nye film fra Sverige, Tyskland og Israel. Hvis I vil arbejde med emner som mobning og trivsel i klassen, kan vi også anbefale undervisningsmaterialet:

Anden fase handler om, hvem der skal involveres i håndteringen af sagen. Hvis der allerede er lavet en handleplan for håndtering af mobning på arbejdspladsen, vil det give sig selv. Et centralt ”Stop op – vurder!” spørgsmål i fase 2 er, om du selv skal involveres i håndteringen af sagen eller om arbejdet skal overdrages til andre.

I kan bruge Rigshospitalets værktøjer om mobning til at sætte samtalen i gang: Dialogkort; Drejebog til dialogmøde; 4. Vær godt klædt på til samtaler om krænkende adfærd. Rigshospitalet har samlet en række gode råd til, hvordan du kan håndtere en samtale om krænkende adfærd med en kollega.

Her kan du få viden om den seneste forskning om mobning samt inspiration og konkrete redskaber til, at forebygge mobning ud fra et fællesskabsorienteret mobbesyn. Du kan også læse om regler og procedurer for elevers ret til at klage. Spørgsmål til emu:

Mit liv med mobning, DR-dokumentar – Her fortæller kendte mennesker om deres erfaringer med mobning. Vi hører historier fra Bertel Haarder, Bo Spellerberg, tv-vært Line Gertsen, Lotte Heise og flere andre kendte. To film om forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen: Se dem direkte her. Mean girls, Paramount pictures 2004.

Mobning på arbejdspladsen – årsager og løsninger ”På et tidspunkt havde jeg det sådan, at når jeg gik ind ad døren, så følte jeg det som om jeg blev kvalt”. Mobning på arbejdspladsen indeholder den sidste nye forskning og giver læseren svar på alle relevante spørgsmål.