støj fra nabo, Information om støj

Støj fra tog Ud over energiforbrug og luftforurening forårsager togdrift også støj. Dette er både problematisk i områder, hvor folk bor, samt i områder hvor folk færdes for at nyde naturens stilhed. Hos Lokaltog er vi bevidste om, at togdriften ikke må medføre unødige støjgener.

støj fra nabo, Breve: Hvad skal jeg stille op med min støjende nabo?

Hvad skal jeg stille op med min støjende nabo? Jeg skriver til dig i håb om at få et godt råd angående min nabo, som siden jeg flyttede ind har været ved at drive mig til vanvid med musik og tv-støj. Sagen er, at jeg bor i en ejerlejlighed – naboen bor i opgangen ved siden af, og tilhører den samme ejerforening.

Røg, støj, støv og lugt kan genere omgivelserne. I visse tilfælde kan det være så generende, at du har brug for vores hjælp for at finde en løsning på problemet. Vi hjælper dig gerne, men vores indblanding i klagesager skal være sidste udvej. Du kan ofte selv løse problemet ved selv at tage dialogen med din nabo.

6) Støj: Når det beregnede maksimale støjniveau som en bolig udsættes for ved boligens facade ud fra det maksimalt tilladte støjniveau fastsat i medfør af § 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 767 af 25. juni 2014 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen, i aftenperioden overstiger 60 dB(A) og i natperioden overstiger 55 dB(A). § 3.

Det betyder også at det er vigtigt at placerer din varmepumpe længst væk fra skellet, så den støjer mindre mod din nabo. Samtidig kan et hegn eller buske reducerer støjen ind til din nabo. Tommelfingerreglen for udregningen af hvor langt fra skellet din varmepumpe skal være placeret (eksempel): Hvis din varmepumpe f.eks. støjer med 45 dB , så vil en afstand på 2 meter støje 5 dB

Det er ikke relevant at lave støjmålinger, da støj fra børns leg ikke kan reproduceres (Se også bemærkningerne i vejledning 3/2003, afsnit 5.1, andet punkt). Formuleringen ”støj ud over det sædvanlige” giver mulighed for fortolkninger. (man kan ikke klage over kommunens afgørelser for den type af institutioner).

Støj fra din nabo. I de fleste tilfælde håndterer Hillerød Kommune ikke støj fra private borgere, f.eks. fra hunde der gør meget, høj musik eller lignende. Men vi håndterer støj fra varmepumper og ventilationsanlæg, samt i nogle tilfælde støj fra vedvarende aktiviteter med

Du kan klage, hvis du er generet af støj, røg eller møg fra din nabo eller andre. | Stevns Kommune har mulighed for at gribe ind via miljølovgivningen i visse typer af sager om støj-, røg- og lugtgener. Det kan ske når vi vurderer, at genen er væsentlig og ligger ud over, hvad du almindeligvis må acceptere. Der er f.eks. faste regler for virksomheders støj til omgivelserne, ligesom

Støj fra byggeri. Skal du i gang med en midlertidig aktivitet så som byggeri, renovering, Du kan i første omgang kontakte den virksomhed eller den nabo, som støjer, og gøre opmærksom på problemet. Det kan muligvis føre til, problemet bliver løst hurtigt og nemt.

støj fra nabo, Miljøgener

Dine muligheder for at klage over støj fra naboer afhænger af, hvilken type støj, der er tale om. Høj musik. Hvis din nabo spiller meget høj musik eller på anden måde støjer kraftigt, kan du henvende dig til Midt- og Vestsjællands Politi på tlf. 114.

Klager over for meget støj ved selve arrangementet skal derfor også rettes til politiet. Hvis støjen kommer fra en beboer i en boligforening, skal klagen rettes til boligforeningens bestyrelse. Er man selv beboer i en almen bolig og er utilfreds med larmen fra en nabo, skal en klage rettes til beboerklagenævnet.

Støj fra nabo-møbelfabrik er blevet værre og værre, siger Peter Schmidt Af. Claus Sonne Det er 25 år siden, at Peter Schmidt flyttede ind på adressen Præstbrovej 50 i Skovby og derved blev nabo

PDF-fil

dels til at isolere hos den støjende nabo, så lyden ikke forplanter sig ind til dig. Det skal bemærkes, at anvisningerne tager sigte på at reducere støjproblemer fra almindeligt forekommende lyde i lejligheder (tale, musik samt støj fra fodtrin og installationer), men kun i begrænset omfang fra støj domineret af bas, støj

Støj fra vindmøller kan være generende for naboerne. Derfor er der lavet regler for, hvor meget vindmøller må støje, og hvordan de skal placeres. Hvis man vil klage over støj fra vindmøller eller ønsker yderligere oplysninger, kan man kontakte Randers Kommune, Miljø og teknik.

De fleste, der har boet i byen, har sikkert haft en nabo, hvis larm gik dem på nerverne. Et dansk forskningsprojekt undersøger nu, hvordan støj fra vores naboer påvirker os, og hvordan vi forholder os til vores vilkårlige næste. Naboens støj klør som et myggestik »Det føles, som om det klør.

• Støj fra privatpersoner, f.eks. høj musik eller støjende adfærd. Hvis du har problemer med din nabo på grund af støj fra f.eks. musikanlæg eller larmende adfærd, kan du i første omgang gøre din nabo opmærksom på, at støjen generer dig.

Nabo klager over støj fra boldbane Opdateret 17. september 2014 kl. 06:39 Fredensborg – 16. september 2014 kl. 11:04 Af Camilla Tiefensee Schrøder Kontakt redaktionen:[email protected] Multibanen ved Endrupskolen er til stor gene for en nabo, som kræver politisk handling. Der bliver dunket med bolde