vetstat, KFST – uafhængig konkurrencemyndighed VELFUNGERENDE …

PDF-fil

VetStat-registeret: Link 9 Registreringen sker på ejendomsniveau ud fra CHR-nummer fra Det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR). CHR’s hjemmeside kan ndes her: Link 10 I VetStat-registeret er den enkelte forhandler registreret med et identikations nummer og ikke et navn, og selve forbindelsen til forhandlernavn sker ikke i VetStat.

vetstat, Vetstat Arkiv

Tag: Vetstat. Adgang til Vetstat. Som besætningsejer er det muligt at få adgang til at se, hvilke oplysninger der er registret i Vetstat på de CHR-nr man står som ejer af. KONTAKT Danvet Blåkildevej 17 9500 Hobro. Åbningstider: 8.00 – 15.00 Tlf: +45 98 51 29 88 Fax: +45 98 52 20 49

PDF-fil

VetStat data repræsenterer en unik mulighed for at monitorere grises antibiotikaforbrug tæt – både på nationalt niveau og besætningsniveau. Det er dog helt essentielt at holde sig for øje, at VetStat er salgsdata og ikke forbrugsdata – og at fejl kan forekomme i data på alle niveauer.

Det er perspektivet i en ny, endelig redegørelse fra Folketingets Ombudsmand om adgangen til aktindsigt i Vetstat. Spørgsmålet har i årevis været behandlet af diverse myndigheder, og nu foreligger altså den endelige vurdering fra ombudsmanden: Oplysningerne i Vetstat er omfattet af miljøoplysningsloven og ikke af offentlighedsloven.

Konkurrencemyndigheder vil lukke pivåbent VetStat Vetstat er et register over det danske forbrug af receptpligtige lægemidler til dyr på ejendomsniveau. Siden 2012 har man kunne søge aktindsigt i data fra Vetstat, og det har medicinalfirmaer udnyttet til markedsføring.

PDF-fil

VetStat valideres, før de kan anvendes i forbindelse med de årlige statusrap-porter. Dette kan give anledning til vold-som frustration. Validering af VetStatdata i praksis Der skal benarbejde til for at sikre en ordentlig validering af data i VetStat. Selvom det kan virke »tåbeligt«, at der skal bruges tid på datavalidering fra

Hos VINordic, brancheorganisation for veterinærmedicinindustrien i Norden, tager man til efterretning, at myndigheder vil lukke åbent Vetstat, men mener ikke, at konkurrencen på området har lidt skade.

Du har forsøgt at logge på Min Side men har ikke adgang. Det skyldes at din virksomhed, enten ikke er registreret hos Fødevarestyrelsen, eller ikke er registreret med et CVR-nummer hos Fødevarestyrelsen.

VetStat Electrolyte Blood Gas Analyser Fast and accurate results for electrolytes, blood gases and more Make more informed and confident fluid therapy choices. Get results in two minutes from venous or arterial whole blood samples with single-use cassettes.

vetstat, Åbent Vetstat medfører ikke højere medicinpriser

Hos VINordic, brancheorganisation for veterinærmedicinindustrien i Norden, tager man til efterretning, at myndigheder vil lukke åbent Vetstat, men mener ikke, at konkurrencen på området har lidt skade.

Konkurrencemyndigheder vil lukke pivåbent VetStat Vetstat er et register over det danske forbrug af receptpligtige lægemidler til dyr på ejendomsniveau. Siden 2012 har man kunne søge aktindsigt i data fra Vetstat, og det har medicinalfirmaer udnyttet til markedsføring.

Vetstat indgår som et kontrolredskab vedrørende dyrlægers ordineringspraksis og medicinanvendelsen i besætninger. Vetstat indeholder tillige oplysninger, der kan anvendes i forskningsmæssig sammenhæng, især i forbindelse med overvågning af resistensudviklingen overfor antibiotiske stoffer, og dermed mulighed for at kortlægge nødvendige indsatsområder.

PDF-fil

VetStat • Landmand og dyrlæge kan se ’egne’ tal • Myndighederne har adgang til detaljerede søgninger – Adgang sker via sikker internet forbind-else og kræver password – henvendelse til Karsten Gråbæk, Mærsk Data, tlf. 8937 4112

L 28 Forslag til lov om ændring af lov om dyrlæger. (Afgift til finansiering af drift af medicinregisteret VetStat m.v.).

Der er blot den hage ved sagen, at Vetstat er beskyttet af kodeord, som nægtes oplyst til de borgere, som måtte ønske at udnytte konventionens, direktivets og lovgivningens ret til uhindret adgang til miljøoplysninger. Derfor er alle sager endt hos Folketingets Ombudsmand også en sag, som jeg har ført for Åbenheds­komitéen.

Quick Reference Guide (VetStat) Quick Reference Guide (VetStat Updated) Peristaltic Pump Product Insert (VetStat) Peristaltic Pump Product Insert (VetStat Updated) Sample Preparation Poster. Calibration Gas Product Insert. Articles and white papers. Blood Gas Assay Performance (VetStat) Electrolyte Assay Performance (VetStat)

Koder til Vetstat (bilag 1) Magistrelle lægemidler (bilag 2) Forbudte stoffer (bilag 3) Lægemidler der ikke må anvendes til konsumdyr; Uundværlige lægemiddelstoffer til hestefamilien; Generisk substitution af veterinære lægemidler; Desinfektionsmidler. Desinfektionsmidler – love og bekendtgørelser; Referencer, bekendtgørelser og